Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Konecranes

Analyst

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Read more

Latest insider trading

Net impact profile

Tiedotteet
20.5.
2022

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 20.5.2022 kl. 17.00 EEST

Konecranes Abp: Meddelande i enlighet med 9:e kapitlet, 10:e paragrafen i värdepappersmarknadslagen

I enlighet med Värdepappersmarknadslagens 9:e kapitel, 5:e paragraf har Konecranes den 20 maj 2022 mottagit ett meddelande, enligt vilket Solidium Oy:s ägarandel i aktier och röster har överskridit 10 procent.

Den 20 maj 2022 uppgick Solidium Oy:s innehav till 10,02 % procent av Konecranes Abp:s aktier och röster.

Solidium Oy:s andel:

Tiedotteet
18.5.
2022

Börsstiftelsen, en organisation som främjar värdepapperssparande och värdepappersmarknaden, belönade Konecranes som det bästa finländska Large Cap-börsbolaget när det gäller främjandet av mångfald. Mångfald och inkludering är grundpelare för Konecranes kultur och verksamhet, vilket stärker bolagets prestanda och organisation.

Konecranes berömdes för sina mångfaldsutbildningar för hela personalen, uppsatta mål, aktiviteter och processer. Konecranes har fäst särskild uppmärksamhet på nyckelteman som inkluderande rekrytering och ansvarighet.

Tiedotteet
13.5.
2022

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 13.5.2022 kl. 09.00 EEST

Konecranes Abp:s styrelse sammankallar den ordinarie bolagsstämman 2022

Bolagsstämmokallelse

Aktieägarna i Konecranes Abp ("Konecranes" eller "Bolaget") kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 15.6.2022 kl. 10.00 i Hyvingesalen (adress: Kauppatori 1, 05800 Hyvinge, Finland. Mottagning av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 9.15.

Tiedotteet
12.5.
2022

Konecranes Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning - Mika Mahlberg
____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Mahlberg, Mika
Befattning: Annan person i högsta ledningen
Emittent: Konecranes Abp
LEI: 549300EF0CDEQZBMA096

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 549300EF0CDEQZBMA096_20220512131728_271
____________________________________________

Transaktionens datum: 2022-05-11
Handelsplats: XHEL
Instrument typ: AKTIE
ISIN: FI0009005870
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Tiedotteet
12.5.
2022

Konecranes Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning - Topi Tiitola
____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Tiitola, Topi
Befattning: Annan person i högsta ledningen
Emittent: Konecranes Abp
LEI: 549300EF0CDEQZBMA096

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 549300EF0CDEQZBMA096_20220512131738_272
____________________________________________

Transaktionens datum: 2022-05-11
Handelsplats: XHEL
Instrument typ: AKTIE
ISIN: FI0009005870
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Tiedotteet
12.5.
2022

Konecranes Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning - Juha Pankakoski
____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Pankakoski, Juha
Befattning: Annan person i högsta ledningen
Emittent: Konecranes Abp
LEI: 549300EF0CDEQZBMA096

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 549300EF0CDEQZBMA096_20220512131743_273
____________________________________________

Tiedotteet
11.5.
2022

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 11 MAJ 2022 kl. 17.30 EEST

Konecranes Abp:s aktieägarnas nomineringsråd reviderar sina förslag för den ordinarie bolagsstämman

Tiedotteet
5.5.
2022

Konecranes Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning - Mika Mahlberg
____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Mahlberg, Mika
Befattning: Annan person i högsta ledningen
Emittent: Konecranes Abp
LEI: 549300EF0CDEQZBMA096

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 549300EF0CDEQZBMA096_20220504152538_263
____________________________________________

Tiedotteet
5.5.
2022

Konecranes Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning - Carolin Paulus
____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Paulus, Carolin
Befattning: Annan person i högsta ledningen
Emittent: Konecranes Abp
LEI: 549300EF0CDEQZBMA096

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 549300EF0CDEQZBMA096_20220504152539_268
____________________________________________

Tiedotteet
5.5.
2022

Konecranes Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning - Anneli Karkovirta
____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Karkovirta, Ritva Anneli 
Befattning: Annan person i högsta ledningen
Emittent: Konecranes Abp
LEI: 549300EF0CDEQZBMA096

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 549300EF0CDEQZBMA096_20220504152539_269
____________________________________________

Konecranes

Svenska translation unavailable for Konecranes.