Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Konecranes

Analyst

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Read more

Latest insider trading

Net impact profile

Tiedotteet
20.9.
2022

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 20.9.2022 kl. 12.15 EEST

Sammansättningen av Konecranes Abp:s aktieägarnas nomineringsråd

Bolagstämman 2019 beslöt att grunda ett stadigvarande aktieägarnas nomineringsråd för att förbereda förslag till den ordinarie bolagsstämman och, ifall nödvändigt, till en extra bolagsstämma gällande val av och arvode för styrelseledamöter, samt för att identifiera potentiella styrelseledamotskandidater.

Tiedotteet
15.9.
2022

ITEA (Information Technology for European Advancement) ingår i EUREKA-klusterprogrammet, som är ett Europatäckande forsknings- och utvecklingsinitiativ. ITEA har tilldelat det Konecranes-ledda forskningsprojektet OPTIMUM ett Special Award of Excellence i alla tre nomineringskategorier, vilket är exceptionellt.  Kategorierna är innovation, standardisering och marknadsinverkan. OPTIMUM-projektet fokuserar på teknik, driftsättning och distribuerad styrning i kombination med samverkan mellan människa och maskin. Detta banar väg för smarta fabriker.

Tiedotteet
5.9.
2022

Georgia Ports Authority (GPA) i USA har beställt 12 Konecranes RTG-kranar till hamnen i Savannah i delstaten Georgia. När dessa kranar tagits i drift kommer hamnen att ha en flotta på 234 Konecranes RTG-kranar. Konecranes bokade beställningen i det tredje kvartalet 2022 och kranarna kommer att levereras i slutet av 2024.

Tiedotteet
12.8.
2022

Konecranes Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning - Mika Mahlberg

____________________________________________

Den anmälningsskyldiga

Namn: Mahlberg, Mika

Befattning: Annan person i högsta ledningen

Emittent: Konecranes Abp

LEI: 549300EF0CDEQZBMA096

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN

Referensnummer: 549300EF0CDEQZBMA096_20220812100304_294

____________________________________________

Transaktionens datum: 2022-08-10

Handelsplats: XHEL

Instrument typ: AKTIE

ISIN: FI0009005870

Tiedotteet
12.8.
2022

Konecranes Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning - Juha Pankakoski

____________________________________________

Den anmälningsskyldiga

Namn: Pankakoski, Juha

Befattning: Annan person i högsta ledningen

Emittent: Konecranes Abp

LEI: 549300EF0CDEQZBMA096

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN

Referensnummer: 549300EF0CDEQZBMA096_20220812100303_292

____________________________________________

Transaktionens datum: 2022-08-10

Handelsplats: XHEL

Instrument typ: AKTIE

ISIN: FI0009005870

Tiedotteet
12.8.
2022

Konecranes Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning - Topi Tiitola

____________________________________________

Den anmälningsskyldiga

Namn: Tiitola, Topi

Befattning: Annan person i högsta ledningen

Emittent: Konecranes Abp

LEI: 549300EF0CDEQZBMA096

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN

Referensnummer: 549300EF0CDEQZBMA096_20220812100303_293

____________________________________________

Transaktionens datum: 2022-08-10

Handelsplats: XHEL

Instrument typ: AKTIE

ISIN: FI0009005870

Tiedotteet
29.7.
2022

Konecranes Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning - Christoph Vitzthum
____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Vitzthum, Christoph
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
Emittent: Konecranes Abp
LEI: 549300EF0CDEQZBMA096

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 549300EF0CDEQZBMA096_20220729104705_291
____________________________________________

Tiedotteet
29.7.
2022

Konecranes Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning - Päivi Rekonen-Fleischer
____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Rekonen-Fleischer, Päivi
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
Emittent: Konecranes Abp
LEI: 549300EF0CDEQZBMA096

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 549300EF0CDEQZBMA096_20220729104703_289
____________________________________________

Tiedotteet
29.7.
2022

Konecranes Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning - Janina Kugel
____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Kugel, Janina
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
Emittent: Konecranes Abp
LEI: 549300EF0CDEQZBMA096

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 549300EF0CDEQZBMA096_20220729104658_284
____________________________________________

Tiedotteet
29.7.
2022

Konecranes Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning - Ulf Liljedahl
____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Liljedahl, Ulf
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
Emittent: Konecranes Abp
LEI: 549300EF0CDEQZBMA096

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 549300EF0CDEQZBMA096_20220729104700_286
____________________________________________

Konecranes

Svenska translation unavailable for Konecranes.