Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Nordea Bank

Analyst

Latest insider trading

Net impact profile

Tiedotteet
7.2.
2023

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier
07.02.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 07.02.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Tiedotteet
6.2.
2023

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier
06.02.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 06.02.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Tiedotteet
3.2.
2023

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier
03.02.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 03.02.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Tiedotteet
2.2.
2023

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier
02.02.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 02.02.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Tiedotteet
2.2.
2023

Nordea Bank Abp
Bokslutskommuniké
2 februari 2023, kl. 07.30 EET

Kvartalet i korthet:

Tiedotteet
1.2.
2023

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier
01.02.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 01.02.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Tiedotteet
1.2.
2023

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler
1 februari 2023, kl. 19.00 EET

Nordea Bank Abp:s (Nordea) styrelse har idag beslutat att det aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogrammet (LTIP), som infördes 2020, 2021 och 2022, ska fortsätta under en ny resultatmätningsperiod som omfattar räkenskapsåren 2023-2025. Programmet innefattar verkställande direktören och ytterligare nio medlemmar i koncernledningen, samt omkring 50 ledande befattningshavare.

Tiedotteet
31.1.
2023

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier
31.01.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 31.01.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Tiedotteet
30.1.
2023

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier
30.01.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 30.01.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Tiedotteet
27.1.
2023

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier
27.01.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 27.01.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Nordea Bank

Svenska translation unavailable for Nordea Bank.