Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Nordea Bank

Analyst

Latest insider trading

Net impact profile

Tiedotteet
20.5.
2022

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier
20.05.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 20.05.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Tiedotteet
19.5.
2022

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier
19.05.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 19.05.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Tiedotteet
18.5.
2022

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier
18.05.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 18.05.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Tiedotteet
17.5.
2022

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier
17.05.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 17.05.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Tiedotteet
16.5.
2022

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier
16.05.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 16.05.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Tiedotteet
13.5.
2022

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier
13.05.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 13.05.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Tiedotteet
12.5.
2022

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier
12.05.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 12.05.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Tiedotteet
12.5.
2022

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier
12 maj 2022, kl. 18.00 EET

Nordea Bank Abp ("Nordea") har idag överlåtit totalt 2011 egna aktier, som innehades av bolaget, utan vederlag till deltagare i Nordeas program för rörliga ersättningar.

Utifrån styrelsens beslut som meddelades den 24 mars 2022 har Nordea överlåtit 2011 egna aktier, som innehades av bolaget, för att fullgöra sina åtaganden gentemot deltagarna i Nordeas program för rörliga ersättningar.

Tiedotteet
11.5.
2022

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier
11.05.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 11.05.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Tiedotteet
11.5.
2022

Skyhög inflation har fått centralbanker att byta fot och signalera kraftiga åtstramningar. Konjunkturen hänger på en skör tråd och vi står inför en ekonomisk prövning som är större än på länge.

Nordea Bank

Svenska translation unavailable for Nordea Bank.