Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

BillerudKorsnäs

Analyst

Latest insider trading

Net impact profile

Tiedotteet
29.7.
2022

Antalet aktier och röster i BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) har under juli ökat med 41 391 588 till följd av den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 25 maj 2022 med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 10 maj 2022.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 249611 422 aktier och röster i bolaget. BillerudKorsnäs innehar 1261891 aktier i eget förvar.

För mer information, vänligen kontakta:
Ivar Vatne, CFO, +46 8553335 07

Tiedotteet
20.7.
2022

Finansiellt rekordresultat i ett banbrytande kvartal 

Tiedotteet
6.7.
2022

BillerudKorsnäs delårsrapport för det andra kvartalet 2022 kommer att publiceras onsdagen den 20 juli cirka kl 7.00.

Tiedotteet
5.7.
2022

Performance White Barrier är ett helt nytt säckpapper från BillerudKorsnäs där en beläggning ersätter den plastfilmsbarriär som vanligtvis finns i papperssäckar. Det nya säckpappret kan enkelt återvinnas som papper, har en tryckvänlig yta och håller samma höga kvalitet som traditionellt säckpapper.

Tiedotteet
27.6.
2022

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER KRÄVA ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS, I TILLÄGG TILL DE KRAV SOM STÄLLS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Tiedotteet
21.6.
2022

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER KRÄVA ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS, I TILLÄGG TILL DE KRAV SOM STÄLLS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Tiedotteet
14.6.
2022

Det revolutionerande 3D-formbara BillerudKorsnäs FibreForm® erbjuder ett koldioxidsnålt förpackningsalternativ till plast och inbjuder till inspirerande design. FibreForm® kan kallformas och finns i både vitt och brunt papper.

Tiedotteet
8.6.
2022
Flaggningsmeddelande i BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Tiedotteet
30.5.
2022
Flaggningsmeddelande i BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

BillerudKorsnäs

ipo