Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

BillerudKorsnäs

Analyst

Latest insider trading

Net impact profile

Tiedotteet
14.1.
2022

BillerudKorsnäs bokslutskommuniké för 2021 kommer att publiceras fredagen den 28 januari cirka kl 07.00.

Tiedotteet
4.1.
2022

BillerudKorsnäs har tilldelats Tetra Paks klimatpris, som är en del av företagets initiativ för leverantörsengagemang, "Join us in protecting the planet". Företaget, som är en av BillerudKorsnäs viktigaste kunder, lanserade initiativet förra året för att skapa en rörelse som ska främja hållbarhetsåtgärder i hela värdekedjan.

Tiedotteet
20.12.
2021

Skapar ett av de största företagen inom papper och förpackningar baserade på nyfiber med en kostnads- och kvalitetsfördel

BillerudKorsnäs

ipo