Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

BillerudKorsnäs

Analyst

Latest insider trading

Net impact profile

Tiedotteet
10.11.
2022
Flaggningsmeddelande i Billerud Aktiebolag (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Tiedotteet
25.10.
2022

Ytterligare ett kvartal när vi levererar utmärkta resultat för tillväxt, lönsamhet och kassaflöde

Tiedotteet
24.10.
2022

Ivar Vatne har utsetts till vice VD för Billerud. Han behåller sin nuvarande roll som ekonomi- och finansdirektör (CFO).

Tiedotteet
12.10.
2022

Billeruds delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 kommer att publiceras tisdagen den 25 oktober cirka kl 7.00.

Tiedotteet
12.10.
2022

BillerudKorsnäs förenklar idag sitt namn till Billerud för att tillmötesgå sina internationella kunders behov. Namnbytet helt i linje med företagets strategi att expandera i Nordamerika och att fortsätta driva hållbar tillväxt på globala marknader. Det är helt enkelt lättare att säga Billerud.

Tiedotteet
16.9.
2022

Enligt beslut vid BillerudKorsnäs årsstämma har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning för årsstämman 2023, utsedd av de största aktieägarna i bolaget.

Tiedotteet
29.7.
2022

Antalet aktier och röster i BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) har under juli ökat med 41 391 588 till följd av den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 25 maj 2022 med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 10 maj 2022.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 249611 422 aktier och röster i bolaget. BillerudKorsnäs innehar 1261891 aktier i eget förvar.

För mer information, vänligen kontakta:
Ivar Vatne, CFO, +46 8553335 07

Tiedotteet
20.7.
2022

Finansiellt rekordresultat i ett banbrytande kvartal 

Tiedotteet
6.7.
2022

BillerudKorsnäs delårsrapport för det andra kvartalet 2022 kommer att publiceras onsdagen den 20 juli cirka kl 7.00.

BillerudKorsnäs

ipo