Piippo
Tavoitehinta
6.90 EUR
Osakekurssi
EUR
Suositus
Lisää

Sijoitusnäkemys

Yhtiöllä on kilpailukykyisen tuoteportfolionsa ja jakeluosaamisen takia edellytykset kasvaa selvästi markkinoita nopeammin
Agri-liiketoiminnan globaali luonne ja raju kausivaihtelu aiheuttavat pienelle yhtiölle haasteita, minkä lisäksi lyhyen tähtäimen markkinatilannetta värittää epävarmuus
Tulospohjainen arvostus on kohtuullinen, kun taas matalan tasepohjaisen arvostuksen sekä hyvän osinkotuoton yhdistelmä tukee tuotto/riski-suhdetta

Analyytikko

Antti Viljakainen
+358 44 591 2216

Avainluvut

EV/EBIT

EBIT

P/E

Osinko-%

Yhtiön avainluvut

Avaintapahtumat

Tyyppi: ceo_corner
24.3.
2016

Olette toiminut Piipon toimitusjohtajana vuodesta 1999. Miten yhtiön liiketoiminta on kehittynyt 2000-luvulla ja millaisessa vaiheessa yhtiö on strategiansa toteutuksessa kevään 2015 listautumisen jälkeen?  

Piippo aloitti paalausverkkotuotannon vuonna 2000, joka oli johdonmukainen jatko yhtiön Agri-segmentin menestyneille paalauslankatuotteille. Paalausverkot lisäsivät merkittävästi yhtiön tarjoamaa ja antoivat sysäyksen uuteen kasvuun. Tämän jälkeen paalausverkkotuotantoon ja tuotekehitykseen on investoitu järjestelmällisesti. Paalausverkkojen tuotantokapasiteettia on laajennettu useita kertoja ja nykyään kuulumme maailman viiden suurimman valmistajan joukkoon toimittamalla tuotteitamme yli 30 maahan. Yhtiö on onnistunut strategiansa toteuttamisessa hyvin. Vuosi sitten toteutuneessa listautumisessa yhtiö haki pääomaa tuotantokapasiteetin ja käyttöpääoman lisäämiseen, joka mahdollisti markkinoita nopeamman kasvun. Kasvua haetaan edelleen orgaanisesti, ja sen lisäksi mahdollisin yritysjärjestelyin.

Piipon liiketoiminta painottuu vahvasti Agri-segmenttiin. Miten kuvailisitte Agrin pitkän aikavälin markkinanäkymiä ja Piipon vahvuuksia kilpailussa?

Agri-toimialan markkinat ovat vakaat ja tasaisesti kasvavat. Tulevaisuudessa maapallon väestönkasvu vaatii entistä enemmän elintarvikkeita ja sitä kautta panostusta niiden kehittyvään tuotantoon. Piippo on Agri-toimialalla kansainvälinen ja markkinakysyntää nopeammin kehittyvä tuotantotarvikkeiden valmistaja. Vahvuuksiamme ovat hyvin etabloitunut ja jatkuvasti laajeneva jakeluverkosto kansainvälisillä markkinoilla, uusien teknologioiden nopea soveltaminen ja jatkuva tuotekehitys. Tämän lisäksi yhtiön tehokas logistiikanhallinta varmistaa kustannustehokkaasti globaalin raaka-aineiden hankinnan ja tavarantoimitukset.

Miten kuvailisit Piipon kannattavuuspotentiaalia ja mitkä ovat avainasioita potentiaalin saavuttamiseksi?

Ensinnäkin kustannustehokkuuden hallinta on keskeinen osa yhtiön ohjaus- ja valvontajärjestelmää, jolla varmistetaan jatkuva kannattavuuden ja kilpailukyvyn toteutuminen. Siksi investoimme tuotannon ja liiketoiminnan uusimpiin automaatiojärjestelmiin ja tuotantoteknologiaan. Tämän lisäksi globaali verkostomme antaa tietoa maailmanmarkkinoista oikea-aikaisesti ja siihen osataan reagoida nopeasti. Yhtiö pystyy toimimaan kannattavasti kansainvälisillä markkinoilla kansainvälisellä hintatasolla. Kokonaisuudessa yhtiön taloudellista toimintaa ohjaavana tavoitteena on 8 %:n käyttökatetaso, jota se on ollut jo pitkän aikavälin tarkastelussakin. Yhtiön skaalautuva tuotannon kustannusetu on saavutettavissa kasvavilla markkinaosuuksilla. 

Piippo

Piippo valmistaa, markkinoi ja jakelee sitomiseen, nostamiseen ja kiinnittämiseen soveltuvia tuotteita kolmelle pääsegmentille: Agri, Kuluttajat ja Business to Business (B2B). Yhtiön tuotantolaitos sijaitsee Outokummussa ja tuotteita toimitetaan maailmanlaajuisesti yli 30 maahan. Vuonna 2014 Piippo teki 15,6 MEUR:n liikevaihdolla 0,93 MEUR:n käyttökatteen. Yhtiön palveluksessa on noin 80 työntekijää. Helsingin pörssin kasvuyritysten First North -listalle Piippo on ollut listattuna keväästä 2015 alkaen.

Piipon sijoittajasivut