Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Hei! Itse olen sen verran nuori sijoitustoiminnassa, että en ole ikinä kokenut henkilökohtaisesti pörssiromahdusta. Mietin tuossa miten eri yhtiöt reagoisivat kyseisessä tilanteessa. Ymmärrän sen että, esimerkiksi IT-kuplassa joidenkin yhtiöiden arvostuskertoimet olivat taivaissa ja niistä oli "varaa" tippua, mutta miten käy/kävi yhtiöille joilla arvostuskertoimet eivät olleet niin korkealla. Vaikuttaako romahdukset aina yhtiöiden tuloksiin? Esimerkiksi Nokialla on tällä hetkellä P/E 12 ja P/B 1,3. Jos Nokian hinnasta lähtisi huomenna vielä 30% pois, niin alkaisi pelkkä osinko olla melkein 8% luokkaa. Voiko markkinat todella hinnoitella yhtiöt noin? ps. Kiitos huippusisällöstä ja Suomen parhaimmista analyyseistä!

Answer 

Hei,

Kiitos palautteesta, palaute välitetty koko tiimille! :)

Hiotaan ensiksi käsitteet selkeäksi, vastaus seuraa alla. Yleensä pörssiromahdukseksi määritellään kaksinumeroinen putoaminen muutamissa päivissä, vaikka toisaalta romahduksella voidaan tarkoittaa myös yleistä laskumarkkinaa joka voi kestää vuoden tai pidempään. Pörssiromahduksen ennakoimisesta on kirjoitettu Sijoituskouluun täällä https://www.inderes.fi/milloin-porssi-romahtaa

Pörssiromahdukset eivät aina välttämättä liity talouden taantumaan tai yritysten tuloksiin. Jos pörssi korjaa nopeasti yli 10 % alas ilman että tulosnäkymät ovat muuttuneet, voisi olettaa, että alas tulisi enemmän kalliimmat sektorit kuin ns. halvemmat. Toisaalta ns. halvoissa yhtiöissä halpaan hintaan on yleensä syynsä, joten sijoittajat voivat toimia toisinkin.  Rahoitusteorioiden valossa riskisyyttä tarkastellaan usein CAP-mallin avulla. Mallin mukaan riski jakautuu systemaattiseen ja epäsystemaattiseen riskiin, eli ns. markkinariskiin ja hajautettavissa olevaan yrityskohtaiseen riskiin. Mallissa käytettävä beta kerroin on yksi tapa havainnollistaa herkkyyttä kurssimuutoksille. Esimerkiksi yhtiön betan ollessa tasan 1, se kantaa yhtä isoa systemaattista riskiä kuin markkinat. Ja vastaavasti beta 1,5 kuvastaisi tilannetta, jossa markkinoiden noustessa 10 %, osakekurssi nousisi 15 %.

Jos pörssin lasku liittyy taloudelliseen taantumaan tai ilmiöön, jossa myös yhtiöiden tulokset laskevat, kärsivät yleensä myös nuo ns. halvat yhtiöt (riippuen tietysti aina yhtiöstä). Ne osakkeet jotka ovat halpoja ovat yleensä syystä halpoja johtuen yhtiön laadusta, kilpailukyvystä ja kasvunäkymistä. Täten sijoittajat saattavat putsata salkusta myös näitä yhtiöitä pois romahduksen sattuessa.

Huomio kannattaakin kiinnittää yhtiöiden fundamentteihin, eikä arvailla, miten muut reagoisivat romahduksissa osakkeidensa kanssa. Jos omistat hyviä kilpailuetuja omaavaa yhtiötä joka pystyy tasaiseen tulokseen myös vaikeammassa talousympäristössä, voit nukkua yösi hyvin vaikka muut panikoisivat ja laittavat osaketta laitaan. Sen sijaan nyt halpa, mutta näkymiltään epävarma osake, ei välttämättä ole yhtä mieluisa jäsen portfoliossa. Eli fokus yhtiön kehityksen arvioimiseen! :) 

Nokian tulos on arviomme mukaan nyt syklin pohjalla. Kaikki on tietysti mahdollista, mutta näemme osakkeessa turvamarginaalia. Todella huonon skenaarion pitäisi siis tapahtua (esim. lama jossa operaattoreiden investoinnit tyssäisi seinään), että osake fundamenttien puolesta laskisi vielä lisää. Markkinalla voi tietysti tapahtua kaikkea. Pitkän välin ajurit, kuten teknologian kehitys ja tarve aina vaan paremmille yhteyksille, antavat pitkässä juoksussa myötätuulta Nokialle.