Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Orion - nyt ja tulevaisuus

Inderes Q&A 03.05.2017 18:20 Orion

Miten näette Orionin nykyisen tilanteen ja tulevaisuuden näkymät. Onko osake räikeästi ylihinnoiteltu nykyisiin tulevaisuuden näkymiin nähden vai ei?

Answer 

Yhtiö piti vuoden 2017 ohjeistuksen ennallaan. Liikevaihdon arvioidaan pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2016 (2016: 1074 MEUR) ja liikevoiton ilman olennaisia myyntivoittoja olevan vähintään 280 MEUR (2016: 293 MEUR). Pidämme todennäköisenä, että yhtiö tulee jälleen kuluvan vuoden aikana nostamaan ohjeistustaan, sillä johdon antamat näkymäarviot ovat viime vuosina olleet järjestäen erittäin konservatiivisia. Pidämme päivitettyjen ennusteidemme valossa Orionin osaketta edelleen haastavasti hinnoiteltuna. Vuosien 2017 ja 2018 P/E-luvut ovat noin 29x ja 28x, kun kansainvälisen verrokkiryhmän vastaavat luvut ovat 16x ja 15x. Orionin EV/EBITDA-kertoimet ovat noin 20x, kun verrokkiryhmän taso on noin 10x. Orionin osinkotuotto asettuu lähivuosina 3,0 %:n tasolle, joka on verrokkiryhmän tasolla. 

Tarkemmat ennusteet ja kertoimet löytyvät täältä https://www.inderes.fi/yhtiot/orion