Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Poukkoilua TOP3-listalla?

Inderes Q&A 22.01.2018 11:53

Hoivatilat vaihtuivat Oravaan ja takas Hoivatiloihin alle puolessa vuodessa? Poukkoilun makua?

Answer 

Hei,

TOP3-listan valinnat pohjautuvat lyhyen aikavälin triggereihin. Näin ollen vaihtuvuus voi olla nopeaakin. Ohessa vielä valintojen taustat. :)

Viimeisin kommenttimme TOP3-listaan löytyy täältä: https://www.inderes.fi/uutiset/suomen-hoivatilat-korvaa-orava-asuntoraha... (18.1.2018)
"Nostamme TOP3-listallemme Orava Asuntorahaston tilalle päivä- ja hoivakotikiinteistöihin sekä kouluihin ja palvelukortteleihin keskittyneen Suomen Hoivatilat. Hoivatilojen osake on laskenut edellisestä marraskuun päivityksestämme noin 7 %, mikä ei mielestämme ole perusteltua. Odotamme Hoivatiloilta vahvaa Q4-raporttia voimakkaan kasvun ja hoivakiinteistöjen tuottovaatimusten laskun siivittäminä. Tämän lisäksi pidämme mahdollisena, että yhtiö tulee jo lähiaikoina ilmoittamaan ensimmäisestä kouluhankkeesta ja odotamme tämän tukevan osaketta, sillä markkinat eivät arviomme mukaan hinnoittele koulujen muodostamaa potentiaalia tällä hetkellä osakkeeseen. Hoivatilojen tarkemmat näkemyksemme löytyvät aamukatsauksen päivityskommentista.

Orava Asuntorahasto ehti olla listalla lähes viisi kuukautta. Noston taustalla oli alun perin toisen kiinteistöyhtiö Investors Housen (IH) tekemä vapaaehtoinen julkinen vaihtotarjous Oravasta, mikä ei mielestämme heijastunut tuolloin täysimääräisenä Oravan osakekurssiin. Lisäksi pidimme tuolloin mahdollisena, että markkinat alkaisivat hinnoitella kilpailevan ostotarjouksen todennäköisyyttä osakkeeseen. Näiden lisäksi noston taustalla oli myös arviomme siitä, että IH tai toinen ostajataho tekisi muutoksia Oravan liiketoimintamallissa, joiden myötä Oravan matala taseperusteinen arvostustaso korjaantuisi. Arviomme Oravasta osui osittain oikeaan, sillä Oravasta tehtiin kaksi eri kilpailevaa indikatiivista ostotarjousta. Lisäksi 25,2 %:n omistusosuuden saavuttanut IH teki Oravassa uudistuksia ja irtisanoi Oravan koko hallituksen sekä irtisanoi hallinnointiyhtiön kanssa tehdyn hallinnointisopimuksen. Näillä tapahtumilla ei kuitenkaan, vastoin odotuksiamme, ollut merkittävää positiivista vaikutusta Oravan osakkeeseen. Oravan kurssi nousi indikatiivisten ostotarjousten myötä 5,86 euroon, mutta laski nopeasti tältä tasolta alas. Myöskään hallituksen vaihdolla ja hallinnointisopimuksen irtisanomisilla ei ollut välitöntä merkittävää positiivista vaikutusta osakkeeseen, vastoin odotuksiamme.

Kokonaisuutena arvioiden Oravan poiminta epäonnistui. Oravan osake tuotti listalla syyskuussa maksettu osinko huomioiden noin 2 %, kun Helsingin pörssin painorajoitettu indeksi nousi samalla ajanjaksolla noin 4 %. Suhtaudumme Oravan osakkeeseen edelleen myönteisesti, sillä odotamme IH:n tekevän Oravassa merkittäviä uudistuksia vuosina 2018-2019, joiden myötä Oravan kannattavuus ja kassavirta tulevat arviomme mukaan parantumaan ja siten matala taseperusteinen arvostustaso (n. 46 % NAV-alennus Q3’17 NAV:iin) tulee vähitellen korjaantumaan. Näiden uudistusten toteutuminen ja markkinoiden luottamuksen palautuminen tulevat kuitenkin arviomme mukaan viemään aikaa, minkä takia osakkeen pitäminen muutaman kuukauden nousuvaraan tähtäävällä TOP3-listalla ei ole enää perusteltua."

Elokuun kommentit Oravan valinnasta listalle: https://www.inderes.fi/uutiset/orava-asuntorahasto-korvaa-suomen-hoivati... (25.8.2017)
"Nostamme TOP3-listallemme Suomen Hoivatilojen tilalle Orava Asuntorahaston, josta toinen kiinteistöyhtiö Investors House (IH) teki vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen maanantaina. IH:n ostotarjous ei mielestämme ole heijastunut täysimääräisenä Oravan osakekurssiin ja näemme nykyisessä tilanteessa tilaisuuden hyötyä ostotarjouksesta. Oravan hallitus ilmoitti eilen alkavansa kartoittaa mahdollisuuksia kilpailevien ostotarjouksien saamiseksi ja pidämme mahdollisena, että markkinat tulevat hinnoittelemaan kilpailevan ostotarjouksen todennäköisyyttä ja tämä tulee myös tukemaan yhtiön osaketta lyhyellä tähtäimellä. IH:n ostotarjous on käytännössä vaihtotarjous (kaksi IH:n osaketta ja 0,63e käteistä kolmea Oravan osaketta vastaan) ja se vastaa n. 5,41 euroa IH:n eilisellä päätöskurssilla. Ostotarjouksen taso vaihtelee siis IH:n osakekurssin myötä ja tämä muodostaa luonnollisesti myös riskin sijoittajalle. Kuitenkin Oravan osakkeen eilinen päätöskurssi oli vain 5,15 euroa eli selvästi tarjoustasoa alhaisempi.

Hinnoitteluvirheen korjaantumisen ja mahdollisten muiden ostotarjousten lisäksi näemme Oravassa nousuvaraa IH:n aikaansaamien uudistusten myötä. IH on kertonut tavoitteekseen mm. muuttaa Oravan yhtiörakennetta ja luopua erillisestä hallinnointiyhtiöstä. IH kertoi tavoittelevansa synergiaetuja 1,5-2,5 MEUR:n edestä Oravan ostolla. Oravan suurimmat omistajat (10,4 %:n omistus) ovat jo hyväksyneet IH:n vaihtotarjouksen ja pidämme siten todennäköisenä, että IH tulee saamaan ainakin osan uudistuksistaan läpi, sillä Oravan omistus on hyvin hajautunut ja 10,4 % riittää jo äänienemmistön saavuttamiseen. Pidämme alustavasti noin 1,5 MEUR:n synergioita uskottavina, koska näiden kahden yhtiön kiinteistöjen hallinnoinnissa on selviä päällekkäisyyksiä (Oravan pelkän hallinnointiyhtiön kustannus vuodessa on n. 1,2 MEUR). Pidämme siten todennäköisenä, että Oravan tappiollinen tulos (H1’17:n oman pääoman tuotto -2,0 %) tulee kääntymään ja taseperusteisesti matala arvostustaso (48 % alle Q2’17:n NAV:in) ainakin osittain korjaantumaan IH:n toimenpiteiden myötä.

Suomen Hoivatilat ehti olla listalla vajaat kaksi kuukautta. Noston taustalla oli heinäkuussa ilmoitettu SOTE-uudistuksen lykkääntymisen aiheuttama osakkeen kurssilasku, mikä ei mielestämme ollut perusteltu, sillä SOTE:n lykkääntyminen ei näkemyksemme mukaan vaikuta Hoivatiloihin olennaisesti. Ennakoimme lisäksi heinäkuussa Hoivatilojen kasvuvauhdin olleen vahvaa Q2:n aikana ja ennustimme tämän heijastuvan myönteisesti Q2-tulokseen. Näiden lisäksi nostoperusteenamme oli osakkeen defensiivisyys ja pidimme osaketta hyvänä valintana epävarmassa markkinaympäristössä. Näkemyksemme osuivat oikeaan, sillä Hoivatilat raportoi erittäin vahvan Q2-raportin ja yhtiön raportoima tulos yli kaksinkertaistui vertailukaudesta vahvan kasvun myötä. Hoivatilojen osake nousi listalla olon aikana noin 11 %, kun painorajoitettu vertailuindeksi laski samaan aikaan noin 4 %. Ylituotto oli siten noin 15 % ja poimintaa voidaan pitää hyvin onnistuneena.

Suhtaudumme Suomen Hoivatilojen osakkeen pitkän aikavälin potentiaaliin edelleen myönteisesti ja näemme osakkeen nykyisessä arvostustasossa nousuvaraa. Merkittävimmän lyhyen tähtäimen aliarvostuksen purkautuessa ja listalla olon perusteiden realisoituessa siirrämme osakkeen kuitenkin pois TOP3-listalta."