Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Company: Witted
Recommendation: Buy
Target price: 5.80 EUR
Share price: 3.93 EUR
Date: 3.2.2023 - 6:48 Recommendation: 20.10.2022

Witted julkaisee Q4-raportin tiistaina 7.2. arviolta noin kello 8:00. Odotamme liikevaihdon jatkaneen edelleen erittäin vahvaa nousua orgaanisesti ja epäorgaanisesti. Kasvun priorisoinnin myötä arvioimme kannattavuuden pysytelleen matalana. IT-palvelumarkkinan kysyntänäkymät ovat pitkällä aikavälillä edelleen vahvat, mutta lyhyellä tähtäimellä vaikea talousympäristö nostaa epävarmuutta kasvuvauhdista. Erityinen mielenkiinto kohdistuukin yhtiön ohjeistukseen ja näkymiin nykyisessä epävarmassa talousympäristössä.

Orgaaniseen kasvuun kohdistuva epävarmuus nostaa päätään

Odotamme Wittedin Q4-liikevaihdon kasvaneen 76,7 % ja nousseen 17,8 MEUR:oon (Q4’21: 10,1 MEUR). Epävarmuutta liikevaihdon kokoluokkaan aiheuttaa 19.10 lähtien mukana luvuissa oleva Nexec Oy. Seuraammekin tarkemmin orgaanista kasvuvauhtia, jonka arvioimme pysytelleen 46 %:n tasolla (Q3’22: 45 %). Koko vuoden 2022 osalta odotamme liikevaihdon kasvaneen 81 % 54,2 MEUR:oon, joka on lähellä ohjeistuksen ylälaitaa (50–55 MEUR), missä taustalla on yritysoston tuoma epäorgaaninen kasvu. IT-palvelusektoria pitkään vaivannut osaajapula on tällä hetkellä pienempi ongelma, kun talouden epävarmuus ja yritysten jarruttelu kehitysinvestoinneissa on kääntynyt kasvun pullokaulaksi. Osaajasodassa hyvin pärjänneen Wittedin kasvu onkin toistaiseksi nähdäksemme pääasiassa kiinni sen omista myyntionnistumisista. 

Kannattavuus pysytellyt yhä matalana alkuvuoden tavoin

Odotamme Wittedin Q4-EBITA-marginaalin asettuneen 1,9 %:iin (Q4’21: 1,2 %). Witted on investoinut strategiansa mukaisesti viime vuoden aikana merkittävästi kasvuun. Uusilla markkinoilla liiketoiminnan käynnistäminen oli odotuksia hitaampaa ja Witted laskikin ohjeistusta 13.10 ennen Q3-raporttiaan. Koko vuoden osalta ennustamme EBITA-liikevoiton olevan -0,3 MEUR (Ohjeistus: -0,5–0,1 MEUR) tai -0,5 % liikevaihdosta (IPO-kuluista oikaistuna 0,4 MEUR ja 0,8 %). Pidemmällä tähtäimellä näemme Wittedin sijoitustarinalle keskeisenä saada näyttöjä kannattavuuden vahvistumista kohti vuoden 2025 10 %:n EBITA-marginaalin tavoitetta. Odotamme merkkien alkavan pintautumaan tästä vasta 2023–2024 alkaen, joten näemme nyt raportoitavan kannattavuuden merkityksen vielä vähäisenä.

Kuluvan vuoden ohjeistus kertoo paljon yhtiön tunnelmista

Witted kärsii nähdäksemme joitain sen verrokkeja enemmän tämänhetkisestä talouden epävarmuudesta lyhyellä aikavälillä, sillä selkeästi suurin osa sen liikevaihdosta tulee yksityiseltä sektorilta ja yhtiö on melko puhtaan resurssitoimittajan roolissa. Onkin mahdollista, että yhtiö ohjeistaa vuotta 2023 melko laveasti johtuen sumuisesta näkymästä. Odotamme kuitenkin mielenkiinnolla, näkeekö Witted nykyisessäkin markkinatilanteessa hyviä kasvumahdollisuuksia, vai tuleeko tälle vuodelle pieni sulattelujakso erittäin vahvojen kasvuvuosien jälkeen. Yhtiön strategian mukaisesti emme odota kannattavuuden vahvistuvan vielä lähelle tavoitetasoja (2025 EBITA-%: 10 %). Ennen raporttia odotamme liikevaihdon kasvavan 45 % (orgaanisesti 26 %) 78,7 MEUR:oon ja EBITA-marginaalin vahvistuvan 2,4 %:iin (1,9 MEUR). Orgaanisen kasvun osalta arvioimme kansainvälisillä toiminnoilla olevan merkittävä rooli. Kansainvälisten toimintojen kehitys sekä odotukset niiden osalta kuluvana vuonna onkin yksi raportin mielenkiinnon kohteistamme. Lyhyellä tähtäimellä osakkeen hyväksyttävä arvostus riippuu nähdäksemme olennaisesti siitä, miten pitkään ja kuinka vahvana kasvu voi jatkua sekä kannattavuusnäytöistä kypsemmissä liiketoiminnoissa.

Analyst/Author

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Read more
Frans-Mikael Rostedt

Frans-Mikael Rostedt

Analyytikko

Read more
Key figures 2022e 2023e 2024e
Turnover 54,2 78,7 100,2
Growth rate 81,0% 45,2% 27,3%
EBIT -0,4 1,3 5,0
EBIT margin -0,7% 1,7% 5,0%
Adjusted EPS 0,01 0,10 0,28
Dividend 0,00 0,00 0,00
Adjusted P/E 587,2 40,7 14,0
EV/EBITDA -221,4 26,4 8,6
Dividend yield 0,0% 0,0% 0,0%
More details