Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Company: Consti
Recommendation: Accumulate
Target price: 14.20 EUR
Share price: 12.30 EUR
Date: 6.2.2023 - 5:47 Recommendation: 13.1.2023

Nostamme Constin tavoitehinnan 14,20 euroon (aik. 13,00 euroa) laskien suosituksemme lisää-tasolle (aik. osta) yhtiön Q4-tuloksen jälkeen. Q4-raportti oli selvästi odotuksiamme parempi niin liikevaihdon kuin kannattavuudenkin osalta. Ohjeistus ennakoi tuloksen olevan vertailukauden tasolla, mutta Q4:n tulosylitys sekä vahva tilauskanta nosti ennusteitamme kuluvalle vuodelle selittäen tavoitehinnan nousua. Lähtökohdat Constin lähivuosien tuloskasvulle ovat mielestämme hyvät, vaikka markkinahaasteet osin näkymää lyhyellä aikavälillä sumentavatkin. Nousseisiin ennusteisiimme nähden arvostus tarjoaa mielestämme edelleen nousuvaraa hyvän osingon tukiessa tuotto-odotusta.

Erinomainen lopetus vuodelle

Constin liikevaihto nousi vertailukaudesta 13 %:lla 93,3 MEUR:oon ollen selvästi 86 MEUR:n ennusteemme yläpuolella Taloyhtiö- sekä Yritykset-liiketoimintojen vetäessä kasvua. Vahvan liikevaihdon kasvun ansiosta Constin viimeisen kvartaalin oikaistu liikevoitto nousi vertailukauden tasolta 4,8 MEUR:oon (Q4’21: 3,0 MEUR), kun odotuksemme oli 3,1 MEUR:ssa. Liikevoittomarginaali vahvistui myös selvästi 5,2 %:iin vertailukauden ja odotuksiemme mukaisesta 3,6 %:sta. Liikevaihdon kasvu tulee nyt hyvin vivulla tulokseen, mikä on myös yhtiön jatkuvan tulosparannuksen kannalta positiivinen merkki. Yhtiön mukaan inflaatio ja kustannuspaineet vaikuttivat tulokseen heikentävästi, mutta operatiivisesti projektit näyttävät etenevän hyvin markkinahaasteista huolimatta.

Ennusteemme nousivat tulosylityksen ja ohjeistuksen johdosta

Consti arvioi vuoden 2023 liiketuloksen olevan 9,5–13,5 MEUR (2022: 11,4 MEUR). Ohjeistuksen keskikohta (11,5 MEUR) on vertailukauden tasolla, mutta ylitti odotuksemme noin 8 %:lla. Näkymien osalta yhtiö odottaa markkinoiden kysynnän olevan kohtuullista, vaikka markkinahaasteet voivat siirtää hankkeita lyhyellä aikavälillä. Liiketoiminnan kasvua ajatellen yhtiön tilauskanta (Q4’22: 247 MEUR) oli kuitenkin noin 13 % vertailukauden yläpuolella. Hyvän tuloksen, ohjeistuksen ja tilauskannan myötä tulosennusteemme nousivat kuluvalle vuodelle noin 10 %:lla. Vuonna 2023 odotamme liikevaihdon kasvavavan nyt 2,4 %:lla (2023: 313 MEUR). Ennusteemme perustuu historialliseen tilauskannan tuloutumisen tasoon, mutta on vielä epävarman markkinan myötä kohtuu maltillinen. Kevään aikainen tilauskertymä antaa jo paremmin suuntaa koko vuodelle. Kannattavuuden odotamme hieman parantuvan projektien hyvän etenemisen, maltillistuvien materiaalikustannusten sekä aavistuksen korkeampien volyymien myötä noin 3,8 %:iin vuonna 2023 (23e EBIT: 11,8 MEUR). Marginaalin selkeämpää nousua rajaa ennusteissamme nousevat palkkakustannukset henkilöstövaltaisella alalla. Pidemmällä aikavälillä odotamme tuloskasvun jatkuvan, mutta riskejä nostaa koholla oleva inflaatio sekä lyhyen aikavälin markkinan epävarmuus.

Arvostuksessa nousuvaraa ja tuotto-odotusta tukee hyvälle tasolle noussut osinko

Constin osakkeen arvostus on lähivuosille mielestämme yhtiön liiketoiminta- ja riskiprofiiliin sekä tulostasoon nähden maltillinen (2023e: P/E: 11x, EV/EBIT: 9x) ja saa myös hyvin tukea toteutuneesta tuloksesta. Hyväksymämme arvostushaarukan keskitason tuntumassa (EV/EBIT: 10-14x, P/E: 10-14x) osakkeessa on noin 10-15 %:n nousuvara. Suhteellisesti osake on arvostettu noin 30 % alle verrokkien mediaanin, missä olisi myös nousuvaraa. Arvostuksen nousuvaran lisäksi osake tarjoaa noin 5 %:n osinkotuottoa, mikä pitää tuotto-odotuksen yhtiössä houkuttelevana. DCF-laskelman arvo (17 euroa) on myös korkeammalla tukien suositustamme.

Trade. (Consti)

Analyst/Author

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Read more
Key figures 2022 2023e 2024e
Turnover 305,2 312,5 321,9
Growth rate 5,7% 2,4% 3,0%
EBIT 11,4 11,8 13,6
EBIT margin 3,7% 3,8% 4,2%
Adjusted EPS 1,10 1,09 1,29
Dividend 0,60 0,62 0,64
Adjusted P/E 10,2 11,2 9,5
EV/EBITDA 6,0 6,5 5,4
Dividend yield 5,4% 5,0% 5,2%
More details