Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Company: Witted
Recommendation: Buy
Target price: 5.80 EUR
Share price: 4.14 EUR
Date: 7.2.2023 - 9:09 Recommendation: 20.10.2022

Witted julkaisi aamulla odotuksiamme heikommat Q4-luvut. Liikevaihto jatkoi edelleen vahvaa kasvua orgaanisesti, mutta hidastuvalla trendillä. Kannattavuus jäi hieman ennusteistamme, mutta oli odotuksiemme mukaisella positiivisella trendillä suhteessa alkuvuoteen, mitä tuki myös Nexec-yritysosto. Yhtiö ohjeistaa markkinaa selkeästi nopeampaa liikevaihdon kasvua ja positiivista EBITAa. Lavea ohjeistus tuo rajallisesti informaatioarvoa ja kertoo nähdäksemme siitä, että pitkällä tähtäimellä hyvien kysyntänäkymien IT-palvelumarkkinan kasvua on lyhyellä tähtäimellä vaikeaa ennakoida.

Orgaaninen kasvu jatkui vahvana, mutta hidastui selkeästi verrattuna alkuvuoteen

Wittedin Q4-liikevaihto kasvoi 63,7 % nousten 16,5 MEUR:oon (Q4’21: 10,1 MEUR). Kokonaiskasvu jäi ennusteistamme johtuen odotuksiamme hitaammasta orgaanisesta kasvusta sekä myös mahdollisesti odotuksiamme pienemmästä epäorgaanisesta kasvusta. Tarkemmin seuraamamme orgaaninen kasvu oli arviomme mukaan noin 32–36 %:n tasolla ja jäi 46 %:n ennusteestamme (Q3’22: 45 %). Yhtiö ei raportoinut erikseen orgaanista kasvua. Koko vuoden 2022 osalta liikevaihto kasvoi 76,6 % 52,9 MEUR:oon ohjeistus (50–55 MEUR). Asiantuntijoiden määrä (FTE) kasvoi orgaanisesti arviomme mukaan Q4:llä noin 6:lla ja Nexec mukaan lukien 86:lla. Kasvun pullonkaulana toimiikin nyt selkeästi asiakaskysyntä eikä kireä osaajamarkkina. Yhtiö mainitsi lupaavista onnistumisista Ruotsissa ja Tanskassa, jotka olivat viime vuoden investointikohteita ja Witted aikoo jatkaa panostuksia näihin markkinoihin.

Kannattavuus likimain odotuksiemme mukaisella uralla

Wittedin Q4-EBITA-marginaali asettui 1,4 %:iin (Q4’21: 1,2 %), jääden hieman 1,9 %:n odotuksestamme. Kannattavuus oli kuitenkin positiivisella uralla suhteessa alkuvuoteen, mikä kertoo nähdäksemme siitä, että alkuvuoden investoinnit ovat alkaneet itää. Odotamme Nexec-yrityskaupan myös piristäneen kannattavuutta. Koko vuoden EBITA-liikevoitto asettui -0,4 MEUR:oon (Ohjeistus: -0,5–0,1 MEUR) tai -0,7 %:iin liikevaihdosta (IPO-kuluista oikaistuna 0,3 MEUR ja 0,6 %). Nexecin käytännössä täysin alihankintaan keskittyvä liiketoimintamalli kasvatti materiaalien ja palveluiden osuutta Q4-kulurakenteessa (+3,3 %-yksikköä). Liikevoitto jäi suhteellisesti EBITAa enemmän ennusteestamme liikearvon poistojen ylitettyä arviomme.

Ohjeistus jäi köykäiseksi sumuisessa toimintaympäristössä

Witted ohjeistaa liikevaihdon kasvavan markkinaa selkeästi nopeammin ja EBITA-liiketuloksen olevan positiivinen. Ohjeistus on liikevaihdon kasvun osalta informaatioarvoltaan melko köykäinen, jota ennakoimmekin. Yhtiö kommentoi toimintaympäristön jatkuvan poikkeuksellisena vuoden 2023 aikana. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä heikentynyt makrotaloudellinen tilanne ovat aiheuttaneet epävarmuutta yhtiön asiakkaisiin ja tehneet kysynnän ennakoinnista hankalaa. Witted kärsii nähdäksemme joitain sen verrokkeja enemmän tämänhetkisestä talouden epävarmuudesta lyhyellä aikavälillä, sillä selkeästi suurin osa sen liikevaihdosta tulee yksityiseltä sektorilta ja yhtiö on melko puhtaan resurssitoimittajan roolissa. Ennen raporttia odotimme liikevaihdon kasvavan 45 % (orgaaninen pro forma -kasvu 22 %) 78,7 MEUR:oon ja EBITA-marginaalin vahvistuvan 2,4 %:iin (1,9 MEUR). Orgaanisen kasvun osalta arvioimme kansainvälisillä toiminnoilla olevan merkittävä rooli. Näemme raportin pohjalta alustavasti painetta ennustelaskuille. Julkaisemme yhtiön toimitusjohtajan haastattelun InderesTV:ssä iltapäivän aikana. 

Analyst/Author

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Read more
Frans-Mikael Rostedt

Frans-Mikael Rostedt

Analyytikko

Read more
Key figures 2022e 2023e 2024e
Turnover 54,2 78,7 100,2
Growth rate 81,0% 45,2% 27,3%
EBIT -0,4 1,3 5,0
EBIT margin -0,7% 1,7% 5,0%
Adjusted EPS 0,01 0,10 0,28
Dividend 0,00 0,00 0,00
Adjusted P/E 621,0 43,0 14,8
EV/EBITDA -236,2 28,2 9,2
Dividend yield 0,0% 0,0% 0,0%
More details

inderesTV