Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Company: Nokian Renkaat
Recommendation: Accumulate
Target price: 11.50 EUR
Share price: 7.97 EUR
Date: 15.3.2023 - 5:12 Recommendation: 8.2.2023

Nokian Renkaat ilmoitti, että Venäjän hallituksen komissio on antanut Tatneftille luvan ostaa Nokian Renkaiden Venäjän toiminnot lokakuussa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Kauppasumma on tarkentunut maanantain valuuttakursseilla 286 MEUR:oon, kun lokakuussa myyntihinnan arvioitiin olevan 400 MEUR. Kauppasumma oli alunperin määritelty euroissa, mutta viranomainen vahvisti sen ruplamääräisenä, joka poikkesi alkuperäisestä sopimuksesta. Kaupan toteutumiseen liittyy edelleen epävarmuuksia, mutta mielestämme tämä on tärkeä positiivinen askel siihen, että Nokian Renkaat saa Venäjän toimintonsa myytyä. Uskoaksemme kaupan toteutumiseen on kohdistunut markkinoilla epäilyksiä, minkä vuoksi tämä tieto on positiivista myös osakkeelle. Ilmoituksella ei ole tässä vaiheessa vaikutusta ennusteisiimme.  

Kaupan toteutumisessa edelleen epävarmuuksia, mutta eteneminen on positiivista

Nokian Renkaiden ohjeistus ja meidän ennusteemme tälle vuodelle ovat jo ilman Venäjän toimintoja, vaikka ne toistaiseksi ovat osa konsernia. Nokian Renkaiden taseessa oli vuoden 2022 lopussa 260 MEUR Venäjällä ja Valko-Venäjällä olevia varoja (joista arvioimme käytännössä lähes kaiken olevan Venäjällä). Näin ollen nyt kommunikoitu myyntihinta vastaa karkeasti vuoden lopun tasearvoa. Periaatteessa Venäjän toiminnoista saatava hinta näkyy jo ennusteissamme käteisenä vuoden 2023 lopussa käyttöpääoman pienentymisen kautta. Käytännössä Venäjällä ollut raha ei kuitenkaan ole ollut kevään 2022 jälkeen yhtiön käytössä, joten pääoman vapauttaminen Venäjältä olisi yhtiölle positiivista. Yhtiö huomauttaa, että kauppaan liittyy edelleen epävarmuuksia mm. pakotejärjestelmään liittyvien tarkastusten ja rahansiirron toteutumisen takia. Sanamuodosta voisi tulkita, että varsinaiset kauppaan liittyvät viranomaishyväksynnät on nyt kuitenkin saatu, mikä on hyvä askel eteenpäin kaupan toteutuksessa. 

 

Trade. (Nokian Renkaat)

Analyst/Author

Rauli Juva

Rauli Juva

Analyytikko

Read more
Key figures 2022 2023e 2024e
Turnover 1 776,1 1 343,6 1 481,9
Growth rate 3,6% -24,3% 10,3%
EBIT -116,2 109,3 134,1
EBIT margin -6,5% 8,1% 9,1%
Adjusted EPS 1,14 0,55 0,77
Dividend 0,35 0,35 0,35
Adjusted P/E 8,4 13,7 9,9
EV/EBITDA 7,5 4,8 5,6
Dividend yield 3,7% 4,6% 4,6%
More details

Nokian Tyres is the world’s northernmost tyre manufacturer that offers peace of mind in all conditions. Our know-how stems from our Scandinavian roots and values. Sustainable safety and eco-friendliness across the entire life cycle are the goals for our passenger car tyres, truck tyres and heavy tyres. Our group also includes the Vianor chain, specialising in vehicle maintenance and tyre services. In 2017, the company’s turnover was approximately EUR 1.6 billion and it employed some 4,600 people. Nokian Tyres is listed on Nasdaq Helsinki.