Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Company: Nokian Renkaat
Recommendation: Buy
Target price: 11.00 EUR
Share price: 7.91 EUR
Date: 22.3.2023 - 6:53 Recommendation: 22.3.2023

Nokian Renkaat sai Venäjän toiminnot myytyä, mikä parantaa yhtiö rahoitusasemaa ja vähentää riskiä. Uskomme edelleen yhtiön potentiaaliin, jonka realisoitumista joudutaan kuitenkin odottamaan 3-5 vuotta, kunnes uusi tehdas pääsee vauhtiin. Pidemmän tähtäimen tuotto-odotus on kuitenkin jo niin houkutteleva, että nostamme suosituksen osta-tasolle (aik. lisää). Leikkaamme kuitenkin tavoitehinnan 11,00 euroon (aik. 11,50 €) matalampien 2023-2024 ennusteiden myötä.

Venäjän toiminnot saatiin myytyä 285 MEUR:lla, suunnilleen odotustemme mukaisesti

Nokian Renkaat ilmoitti viime viikolla, että se on saanut hyväksynnän ja 285 MEUR:n kauppasumman Venäjän toimintojen myyntiin liittyen. Kauppasumma näyttää vastaavan suunnilleen vuoden 2022 lopun tasearvoa, joka oli noin 260 MEUR. Tämä oli myös meidän ennusteissamme, eikä myynnin toteutuminen aiheuta tässä vaiheessa ennustemuutoksia. Kaupan toteutuminen on kuitenkin mielestämme positiivinen asia ja sen myötä yhtiö vetäytyi Venäjältä täysin. Kommentoimme kaupan toteumista aiemmin täällä.

Romanian tehdasinvestointi saamassa merkittävän tuen valtiolta, tase kestänee investointivaiheen hyvin

Nokian Renkaat on rakentamassa uutta kapasiteetiltaan noin 6 miljoonaa rengasta vuodessa tuottavaa tehdasta Romaniaan, jonka investointikustannus on 650 MEUR. Tehtaan pitäisi olla kaupallisessa käytössä vuonna 2025. Käsityksemme mukaan Romanian valtio on hyväksynyt noin 100 MEUR:n tuen investointiin liittyen ja tuki on nyt EU:n hyväksyttävänä. Pidämme todennäköisenä, että yhtiö saa investointitukea, joskaan ei välttämättä aivan 100 MEUR:a (olemme sisällyttäneet 75 MEUR ennusteisiimme tässä raportissa). Venäjän kaupasta saadut 285 MEUR ja tuki huomioiden yhtiön rahoitustilanne näyttää varsin hyvältä. Ennusteillamme tase pysyykin hyvässä kunnossa läpi investointivaiheen, sillä nettovelka/EBITDA pysyy selvästi alle 2x ja omavaraisuusaste yli 50 %:ssa (vuoden lopun luvuilla, jotka tosin ovat kausiluonteisesti yhtiölle parhaat).

2023 on tuloksen osalta pohja, uusi tehdas tukee kasvua 2025 alkaen

Nokian Renkaiden tämän vuoden ohjeistuksen perusteella sen oikaistu liiketulos on noin 80-120 MEUR. Tämän pitäisi olla pohjataso, josta yhtiö lähtee parantamaan tulosta selvästi seuraavan viiden vuoden aikana. Tämä tapahtuu 2024 sopimusvalmistusta ja osin nykyisten tehtaiden (Suomi, USA) kapasiteettia lisäämällä ja 2025 alkaen uuden Romanian tehtaan ylösajolla. Kannattavuus saavuttanee jonkinlaisen normalisoidun tason vasta Romanian tehtaan ylösajon jälkeen, jolloin heikompikatteista sopimusvalmistusta pystytään vähentämään. Uskomme tämän tapahtuvan vuosina 2027-28, jolloin yhtiön tulostaso on ennusteissamme yli 200 MEUR. Olemme tässä raportissa laskeneet 2023-24 ennusteitamme arvioituamme tarkemmin kannattavuusnäkymiä, pidemmän näkemyksen pysyessä ennallaan.

Tuotto-odotus selvästi yli tuottovaatimuksemme, mutta horisonttia vaaditaan useampi vuosi

Tulospohjainen arvostus on tämän vuoden heikolla tulostasolla korkea, mutta sen jälkeen suunta pitäisi olla ainoastaan ylöspäin ja (odotetun) tuloskasvun tukea kurssikehitystä. Vuosien 2024-25 ennusteilla arvostus on jo maltillinen (P/E 10x-12x, EV/EBIT 10x-11x) ottaen huomioon, että niissä ei vielä näy uuden tehtaan vaikutus merkittävästi. Potentiaali on kuitenkin 4-5 vuoden horisontilla niin merkittävä, että tuotto-odotus lähivuosille on arviomme mukaan noin 20 % vuodessa eli selvästi yli tuottovaatimuksemme.

Trade. (Nokian Renkaat)

Analyst/Author

Rauli Juva

Rauli Juva

Analyytikko

Read more
Key figures 2022 2023e 2024e
Turnover 1 776,1 1 360,7 1 485,2
Growth rate 3,6% -23,4% 9,1%
EBIT -116,2 93,5 116,1
EBIT margin -6,5% 6,9% 7,8%
Adjusted EPS 1,14 0,46 0,66
Dividend 0,55 0,35 0,35
Adjusted P/E 8,4 17,2 11,9
EV/EBITDA 7,5 5,5 5,8
Dividend yield 5,7% 4,4% 4,4%
More details

inderesTV

Nokian Tyres is the world’s northernmost tyre manufacturer that offers peace of mind in all conditions. Our know-how stems from our Scandinavian roots and values. Sustainable safety and eco-friendliness across the entire life cycle are the goals for our passenger car tyres, truck tyres and heavy tyres. Our group also includes the Vianor chain, specialising in vehicle maintenance and tyre services. In 2017, the company’s turnover was approximately EUR 1.6 billion and it employed some 4,600 people. Nokian Tyres is listed on Nasdaq Helsinki.