Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Taalerin enemmistöosuus takausyhtiö Garantiassa pakottaa yrityksen ylikapitalisoimaan taseensa, jotta viranomaisten määrittämät vakavaraisuusvaatimukset täyttyvät. Garantiaa ei ole tähän mennessä onnistuttu myymään tai listaamaan pörssiin. Olisiko Taalerin mahdollista jakaa 51% Garantia-omistuksistaan osakkeenomistajille osingonjaon yhteydessä ja jäädä itse vähemmistöomistajaksi 49% osuudella? Voisiko tämä olla yksi esimerkki toimivasta ratkaisusta Garantia-dilemmaan?

Inderesin kommentti 


Hei,

Ymmärtääkseni tämä saattaisi olla periaatteessa teknisesti mahdollista. Tähän liittyisi kuitenkin useita käytännön ongelmia, joista keskeisin on Garantian listaamattomuus. Mikäli Taaleri jakaisi listaamattoman Garantian osakkeita osinkoina omistajilleen, Garantian osakeomistus hajaantuisi varsin laajalle (Taalerilla 4 689 osakkeenomistajaa 2019 lopussa). Koska Garantia on listaamattomuudesta johtuen hyvin epälikvidi sijoituskohde, Taalerin omistajien olisi tällaisessa tilanteessa hyvin vaikea irtaantua Garantia-osakkeistaan niin halutessaan. Ja koska Garantian osakkeille ei ole saatavilla julkista hintanoteerausta, problematiikkaa liittyisi myös Garantia-osakkeiden käyvän arvon määrittämiseen: jokainen Garantia-osakkeita saanut Taalerin osakkeenomistaja joutuisi mahdollisessa myyntitilanteessa arvioimaan osakeomistuksensa käypää arvoa joko itsenäisesti tai asiantuntijoiden avulla. Pidänkin tällaista ratkaisua kokonaisuudessaan siis varsin epätodennäköisenä, vaikka se saattaisikin periaatteessa olla mahdollinen.

Pidämme Garantiassa edelleen todennäköisimpänä skenaariona tilannetta, jossa Taaleri etsii yhtiölle 1-2 uutta omistajaa ja tämän myötä Taalerin omistusosuus putoaa alle 50 %:n rajan. Tämän myötä Taalerin Garantia-omistusta koskevat vakavaraisuusvaatimukset laukeaisivat ja yhtiötä käsiteltäisiin puhtaana finanssisijoituksena. Garantiasta irtaantumista olemme käsitelleet myös aiemmin Q&A:ssa sekä viime vuoden lopulla julkaistussa laajassa raportissa.

Terveisin,

Matias