Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Mikä tarkoittaa osakkeen tuotto-odotus?

Blogi 21.06.2017 12:53 Sijoituskoulu

Mikä tarkoittaa osakkeen tuotto-odotus?

Osakkeen tuotto-odotuksella tarkoitetaan sitä tuottoa, jonka osakkeesta tietyllä aikajänteellä sijoittajan on realistista odottaa saavansa. Tämä edellyttää tietysti sitä, että osake nykykurssista liikkuu oletettuun tavoitehintaan, oletetussa ajassa. Aikaperiodi voi olla 12kk tai vaikka monia vuosia, mutta epävarmuus lisääntyy pidemmälle ennustaessa yksittäisen osakkeen kohdalla.

Sijoittaja olettaa, että yhtiö X:n osakekohtainen tulos tulee nousemaan tämän päivän 1 eurosta 2 euroon seuraavan kolmen vuoden kuluessa. Tämän päivänä yhtiön P/E on 20x, eli osakkeen arvo on 20 euroa. Sijoittaja kuitenkin olettaa, että näin korkea P/E ei ole enää realistinen kolmen vuoden päästä, sillä jossain vaiheessa yhtiön tuloskasvu hidastuu. Täten hän laskee, että P/E 15x olisi realistinen hinta osakkeelle. Siten osakkeen odotettu arvo on 30 euroa kolmen vuoden päästä, eli +50 % tai noin 14 % per vuosi. P/E-luku on selitetty Inderes Sijoituskoulussa aiemmin täällä.

Jos sijoittaja maksaisikin jo tänä päivänä osakkeesta vain 10 euroa, hänen tuotto-odotus olisi kuitenkin +200 %. Se tekisikin jo 44 % per vuosi. Jos hän sen sijaan maanisesti ostaa osaketta 30 eurossa, jää tuotto-odotus nollaan. Mitä korkeamman hinnan osakkeesta maksaa, sitä heikommaksi tulevaisuuden tuotto-odotus muodostuu.

Taululla olevassa esimerkissä osingot on jätetty pois yksinkertaisuuden vuoksi. Jos haluaa laskea kokonaistuotto-odotuksen, tulee ylläolevan päälle vielä lisätä osingot. Esimerkiksi 2 % osingolla ja 10 % kurssinousulla tuotto olisi 12 % jne. (toki konservatiivinen sijoittaja huomioi myös osinkoverot). 

Tottakai oikeassa elämässä sijoitukset ovat (toivottavasti) pidempiä kuin 3 vuotta ja osakkeen arvoa kolmen vuoden päästä ei voi tietää koskaan varmaksi. Epävarmuus tekeekin tästä lajina niin kiehtovan. Jokaisen sijoittajan olisi kuitenkin hyvä pohtia, mitkä olisivat realistisimmat skenaariot osakkeen hintakehityksen kannalta lähivuosina ja varmistaa, että omalla ostohinnalla osakkeesta voi odottaa kohtuullista tuottoa. Osakkeet ovat etenkin lyhyellä välillä riskinen laji, joten tuottoa saa ja pitää vaatia. Älä tyydy vähään!

Alla vielä havainnollistettu esimerkki. Kuvitellaan yhtiö, jonka tulos on vakio eli aina samalla tasolla. Kun tulos ei muutu, riippuu sijoittajan tuotto kokonaan siitä, millä hinnalla hän osaketta ostaa. Jos hän maksaa osakkeesta kertoimella P/E 10x, on tuotto-odotus 10 %. Jos P/E on

20x, on tuotto-odotus enää 5 %, jne. Tottakai esimerkki on karkea, mutta pitkässä juoksussa P/E kerroin tulee hakeutumaan keskimääräiselle tasolleen eli normalisoitumaan. 

Verneri Pulkkinen