Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Inderesin Sijoituskoulussa keskitytään kesällä sijoittamisen perusteisiin. Seuraavaksi käymme läpi, mitä eroa on Nasdaq Helsingin eli Helsingin pörssin First North -kauppapaikalla ja päälistalla.

First Northin ja päälistan erot

Kun yhtiö listautuu pörssiin, sen osakkeet tulevat julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Pörssiyhtiö voi olla Suomessa listattuna joko First North -kauppapaikalle tai Nasdaq Helsingin päälistalle. Nämä ovat kaksi erillistä kauppapaikkaa, joilla on yhtiöille hiukan eri vaatimuksia.

Käytännössä sijoittajalle ei ole merkitystä, kummalle listalle yhtiö on listattu, sillä molempien listojen yhtiöitä voi kuitenkin ostaa samalta osakevälittäjältä ja osakkeiden osto tapahtuu samalla lailla. Huomioitavaa on kuitenkin se, että yhtiöiden välinen vertailu on suorasukaisempaa päälistan yhtiöiden välillä, kun yhtiöiden raportointiin liittyvät vaatimukset ovat samanlaiset.

Päälistan yhtiöitä voidaan pitää myös likvidimpinä kuin First Northin yhtiöitä, sillä päälistan yhtiöiden osakkeilla käydään enemmän kauppaa ja sijoittajia on enemmän. Toki tässäkin on yhtiöiden välillä eroja, mutta päälistan yhtiöiden osakkeista on yleensä helpompi päästä eroon kuin First North -listan yhtiöiden osakkeista.

First North

First North -markkinapaikkalla sovelletaan yhtiöihin kevyempiä vaatimuksia kuin päämarkkinapaikalla. First North -markkinapaikalta löytyykin usein pörssitaipaleen alkupuolella olevia yhtiöitä ja isommat yhtiöt löytyvät usein päälistalta. Tämä on kuitenkin vain yleistys, ja First Northilta löytyy muitakin kuin kasvuyhtiöitä.

First North -markkinapaikalla listattuina olevilta yhtiöiltä ei vaadita esimerkiksi kansainvälistä kirjanpitokäytäntöä (IFRS) vaan suomalainen kirjanpitokäytöntö (FAS) riittää. Myös sijoittajaviestintään liittyvät vaatimukset ovat kevyempiä First Northissa kuin päälistalla.

Päälista

Kuten todettua, Helsingin pörssin päälistalta löytyvät käytännössä isommat yhtiöt, joilla on mahdollisuus vastata listan korkeampiin vaatimuksiin ja kuluihin. Päälistan vaatimukset yhtiöille on tiukemmat ja esimerkiksi kirjanpitokäytöntönä tulee olla kansainvälinen IFRS-kirjanpito ja sijoittajaviestinnän vaatimukset nousevat. Myös listalla olemisen kulut, kuten pörssin maksut ja raportointiin liittyvät kulut, ovat pienemmät First North -listalla kuin päälistalla.

Päälistalla olemisen etuja ovat näkyvyys, parempi vertailtavuus yhtiöiden välillä ja isompi potentiaalisten sijoittajien joukko. Institutionaalisilla sijoittajilla on usein rajoituksia, jotka sulkevat tai ainakin vaikeuttavat First Northiin listattuihin yhtiöihin sijoittamista.

Siirtyminen First North -listalta päälistalle

Vaikka First Northia pidetään kasvuyhtiöiden listana ja jopa päälistan eteisenä, voi yhtiö olla koko pörssitaipaleensa listattuna First North -listalle tai listautua suoraan pörssin päälistalle. Yhtiöt voivat kuitenkin siirtyä First Northilta päälistalle kasvaessaan ja Helsingin pörssissä on useita esimerkkejä listan vaihdosta, kuten Eezy syksyllä 2020 ja Gofore keväällä 2021. Jos yhtiön tilinpäätös ei ole valmiiksi IFRS-tilinpäätös, muutos FAS-tilinpäätöksestä IFRS-tilinpäätökseen on melko raskas. Se sitoo resursseja ja voi olla painava syy sille, miksi yhtiö ei vaihda First North -listalta päälistalle.

 

Haluatko lukea lisää? Löydät kaikki uusimmat sijoituskoulut koottuna tästä alta. 

1. Mitä eroa on osakesäästötilillä ja arvo-osuustilillä?

2. Mitä on indeksisijoittaminen?

3. Mitä on osakepoiminta?

4. Sijoittamisen anomaliat

5. Mitä on hajauttaminen? 

6. Yhtiötermistö

7. Sijoituskirjallisuus

8. Mitä sijoittajan kannattaa tietää verotuksesta?

9. Mistä etsiä tietoa sijoittamiseen?

10. Mitä eroa on First North -listalla ja päälistalla?

 

Emma Kuusinen