Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Inderesin Sijoituskoulussa keskitytään kesällä sijoittamisen perusteisiin. Aloitamme kertomalla, miten osakesäästötili ja arvo-osuustili eroavat toisistaan.
 

Mikä on arvo-osuustili?

Arvo-osuustiliä käytetään pörssilistattujen tuotteiden ostamiseen, myymiseen ja säilyttämiseen. Osakkeiden myynnin yhteydessä syntyy joko voittoa tai tappiota ja myyntivoitoista sekä osingoista maksetaan veroja vuosittain. Arvo-osuustilillä voi käydä kauppaa esimerkiksi osakkeilla ja rahastoilla eikä tilille siirrettävissä rahavaroissa ole rajoituksia.


Mikä on osakesäästötili?

Mahdollisuus käydä kauppaa osakesäästötilillä avattiin suomalaisille 1.1.2020. Tilin ajatuksena on kannustaa suomalaisia sijoittamaan enemmän varojaan osakkeisiin. Osakesäästötili on arvo-osuustilin kaltaisesti tili, jolla voi ostaa, myydä ja säilyttää osakkeita. Nimensä mukaan tilillä hallinnoitavat arvopaperit on rajattu vain osakkeisiin, eli esimerkiksi rahastoja ei voi hallinnoida osakesäästötilillä.

Osakesäästötilejä voi olla henkilöllä vain yksi ja tilille on mahdollista siirtää enintään 50 000 euroa rahaa. Tilillä olevien osakkeiden arvo voi nousta tämän rajan yli, mutta varoja ei voi siirtää tilille enempää kuin 50 000 euroa.

Osakesäästötilin etuna on se, että pääomaveroja voitoista ja osingoista ei makseta vuosittain kuten arvo-osuustilillä olevista arvopapereista. Pääomaverot maksetaan vasta kun varoja nostetaan osakesäästötililtä ulos. Eli tili on kuin kuori, jonka sisällä voit myydä osakkeita ja ostaa rahoilla jotakin toista osaketta ilman, että maksat välissä veroja.


Mitä hyviä puolia osakesäästötilissä on?

Osakesäästötilin etuna on verotuksen siirto tulevaisuuteen, joka myös vahvistaa korkoa korolle -ilmiötä. Verot, joita ei tarvitse osakesäästötilillä maksaa myyntivoitoista ja osingoista kasvaa korkoa, kun sijoittaja voi verojen maksamisen sijaan sijoittaa myös tämän osuuden sijoitusvarallisuudestaan.

Jos osakesäästötiliä haluaa ajatella omana rahastonaan tai sijoitusvakuutuksena, jota henkilö itse hallinnoi, on verokohtelu näin myös tasavertaisempaa rahastoihin ja sijoitusvakuutuksiin verrattuna. Erona edellä mainittuihin osakesäästötilillä on se, että omistat osakkeet itse ja voit esimerkiksi osallistua yhtiökokouksiin.


Mitä huonoja puolia osakesäästötilissä on?

Osakesäästötilin heikko puoli on 50 000 euron varojen yläraja sekä se, että myyntitappiot ovat vähennyskelpoisia vasta kun tili lopetetaan.

Osakesäästötilin sisältöä ei voi periä eikä tilille voi siirtää vanhoja osakkeita, vaan vain rahaa, jolla voi ostaa uusia osakkeita. Tilillä hallinnoitavien tuotteiden valikoima on myös suppeampi kuin arvo-osuustilillä ja osakesäästötilillä voi hallinnoida ainoastaan osakkeita.
 

Mitä eroa on osakesäästö- ja arvo-osuustilillä?

Selkein ero tilien välillä on osakesäästötilin varojen yläraja sekä verokohtelu.

Osakesäästötilille on mahdollista siirtää maksimissaan 50 000 euroa, kun taas arvo-osuustilille siirrettäville varoille ei ole määritelty ylärajaa. Osakesäästötilillekään ei tarvitse siirtää 50 000 euroa kuitenkaan kerralla, vaan tilille voi siirtää varoja vähitellen.

Osakesäästötilin myyntivoittojen ja osinkojen verojen maksua siirretään tulevaisuuteen eli siihen hetkeen, kun varat nostetaan tililtä kokonaan pois. Tapahtumia osakesäästötilin sisällä ei veroteta. Arvo-osuustilin myyntivoitoista ja osingoista maksetaan verot vuosittain.

Arvo-osuustilillä säilytettävissä osakkeissa voi käyttää verotuksessa myös hankintameno-olettamaa. Arvo-osuustilillä olevien osakkeiden myyntitappiot voi käyttää vähennyksenä verotuksessa, kun taas osakesäästötilin osakkeiden myyntitappiot voi hyödyntää verotuksessa vasta kun tilin aikanaan lopettaa kokonaan.

Arvo-osuustilejä voi olla yhdellä henkilöillä useita, vaikkapa useassa eri pankissa. Osakesäästötilejä voi olla henkilöllä vain yksi, sillä tiliin liittyy merkittäviä veroetuja.

Sijoittajan ei myöskään tarvitse valita joko tai -ajattelulla arvo-osuustilin tai osakesäästötilin välillä, vaan halutessaan avata molemmat tilit itselleen.
 

Haluatko lukea lisää? Löydät kaikki uusimmat sijoituskoulut koottuna tästä alta. 

1. Mitä eroa on osakesäästötilillä ja arvo-osuustilillä?

2. Mitä on indeksisijoittaminen?

3. Mitä on osakepoiminta?

4. Sijoittamisen anomaliat

5. Mitä on hajauttaminen? 

6. Yhtiötermistö

7. Sijoituskirjallisuus

8. Mitä sijoittajan kannattaa tietää verotuksesta?

9. Mistä etsiä tietoa sijoittamiseen?

Emma Kuusinen