Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Mitä on osakepoiminta?

Blogi 30.06.2021 10:30 SijoituskouluTermistö

Inderesin Sijoituskoulussa keskitytään kesällä sijoittamisen perusteisiin. Tällä kertaa teemme katsauksen osakepoiminnan maailmaan.

Mikä on osake?

Osake on konkreettisesti osuus yrityksestä. Osakkeen eli osuuden omistaminen antaa osakkeenomistajalle oikeuden esimerkiksi osinkoihin yhtiön jakaessa niitä ja vaikuttamiseen yhtiön asioihin yhtiökokouksen kautta. Osakkeen hinta kehittyy eli nousee tai laskee yksinkertaistetusti yrityksen kehityksen mukana. Osakkeen markkinahintaan voi olla ladattuna myös paljon kasvuodotusta tai hypetystä, sillä markkina määrittelee osakkeen hinnan sen mukaan, mitä sijoittajat ovat valmiita maksamaan osakkeesta. Välillä sijoittajat innostuvat jostakin osakkeesta ja ovat valmiita maksamaan siitä lähes ”mitä vaan”.

Osakepoiminta vaatii sijoittajalta näkemystä yrityksen liiketoiminnasta, sen arvosta ja osakkeen arvostuksesta suhteessa näihin. Osakepoiminta viekin aikaa, ja useimmille se onkin harrastus.

Mitä on osakepoiminta?

Osakepoiminnalla tarkoitetaan aktiivista sijoittamista, jossa sijoittaja itse valitsee yritykset, joihin sijoittaa. Sijoittajalla voi olla erilaisia kriteerejä valita yritykset, joiden osakkeita ostaa. Kriteereinä voi olla esimerkiksi yhtiön kasvunäkymät tai kasvavat osingot.

Osakepoiminnan pihvinä voidaan pitää osakkeen arvonnousua ja osinkoja. Näitä tuottoja vastaan sijoittaja ottaa riskiä, sillä kumpikaan edellä mainituista ei ole varmoja ja osakkeen arvo voi myös laskea, ja kärjistetyimmässä tilanteessa eli yrityksen mennessä konkurssiin, sijoittaja menettää rahansa. Konkurssit eivät kuitenkaan ole kovin yleisiä etenkään pörssiyhtiöillä. Osakepoimintaa liittyy indeksisijoittamista korkeampi riski ja siksi tuottoa on myös mahdollista saada enemmän.

Miten indeksisijoittaminen ja osakepoiminta eroavat toisistaan?

Indeksisijoittaja saa sijoituksilleen valitsemansa indeksin verran tuottoa. Historiassa tämä on tarkoittanut esimerkiksi Helsingin pörssissä pitkällä aikavälillä keskimäärin noin 5–6 prosenttia vuodessa reaalista tuottoa. Osakepoimija taas pyrkii ylittämään tämän keskimääräisen tuoton omilla osakevalinnoillaan. Osakepoimijan tuotto-odotus on suurempi hänen ottaman riskin vuoksi.

Indeksisijoittajan salkku on heti ensi sijoituksesta lähtien hajautettu, mikä laskee sijoittamisen riskiä. Osakepoimija saa hajautusta salkulleen vasta omistaessaan useampia yhtiöitä. Useamman osakkeen omistamisella riski pienenee, sillä yhden osakkeen arvonnousu voi kattaa toisen osakkeen arvonlaskun. Riittävä hajautus saavutetaan kuitenkin jo ostamalla 10–15 eri osaketta. Tuotto lähenee indeksiä, jos osakkeita omistaa huomattavasti tätä enemmän ja hajautuksesta ei saa enää merkittävää hyötyä.

Kuten edellä jo mainittiin, omistamalla osakkeita suoraan sijoittaja on oikeutettu osinkoihin ja äänioikeuteen yhtiökokouksissa. Indeksirahastossa rahastoon kuuluvien yhtiöiden osingot menevät joko kasvuosuutena uudelleen sijoitettavaksi rahastoon tai ne maksetaan rahastoon sijoittaneille tuotto-osuutena esimerkiksi kerran vuodessa. Äänioikeus yhtiökokouksessa on rahastolla, ei yksittäisellä sijoittajalla.

Kulujen kannalta osakepoimintaa ei kannata tehdä muutamilla kympeillä. Osakevälittäjästä riippuen osakkeiden välityspalkkio on joko kiinteä tai prosentuaalinen. Kiinteä välityspalkkio voi olla esimerkiksi 8 euroa. Prosentuaalinen palkkio on yleensä 2–5 prosenttia. Jos osakkeita ostaa vain 100 eurolla, on 8 euron välityspalkkio huomattava suhteessa sijoitettuun pääomaan ja osakkeen kehityksen tuleekin olla hyvää, jotta sijoittaja pääsee omilleen tai saa tuottoa. Indeksirahastoon taas voi sijoittaa pienemmälläkin summalla, vaikka muutamalla kympillä kuukaudessa. Indeksisijoittamisen kustannukset ovat alhaiset, sillä indeksirahastolla ei ole salkunhoitajaa. Indeksisijoittamisen kulut ovat yleensä alle 0,5 prosenttia vuodessa.

Miksi osakepoiminta ei sovi kaikille?

Osakepoiminta vaatii jonkin verran harrastuneisuutta. Se vie jonkin verran aikaa ja vaatii mielenkiintoa sijoittamista ja yhtiöitä kohtaan. Osakepoimijan tulisi olla kiinnostunut yhtiöiden liiketoiminnasta ja yhtiöön vaikuttavista muutoksista. Osakepoimijan tulisi seurata yhtiöitä suhteellisen säännöllisesti, kun taas indeksisijoittaja voi rahaston valinnan jälkeen lähes unohtaa sijoituksensa. Jos et halua käyttää juurikaan aikaa sijoittamiseen tai yhtiöiden tutkiminen ei tunnu mielenkiintoiselta, kannattaa pitäytyä indeksisijoittamisessa. Indeksisijoittaminen ei vie niin paljon aikaa ja on huolettomampaa, kun indeksisijoittajan ei tarvitse itse miettiä yksittäisiä osakeostoja tai -myyntejä.

Osakepoiminta ja indeksisijoittaminen eivät toisaalta sulje pois toisiaan, vaan varoista osa voidaan hyvin sijoittaa indeksiin ja osa yksittäisiin osakkeisiin. Monet sijoittajat sijoittavat esimerkiksi ulkomaille indeksien kautta ja keskittyy osakepoiminnassa Helsingin pörssiin. Näin sijoittaja saa varoilleen hajautusta, mutta osakepoiminnalla hänen on mahdollista saada myös ylituottoa.
 

Haluatko lukea lisää? Löydät kaikki uusimmat sijoituskoulut koottuna tästä alta. 

1. Mitä eroa on osakesäästötilillä ja arvo-osuustilillä?

2. Mitä on indeksisijoittaminen?

3. Mitä on osakepoiminta?

4. Sijoittamisen anomaliat

5. Mitä on hajauttaminen? 

6. Yhtiötermistö

7. Sijoituskirjallisuus

8. Mitä sijoittajan kannattaa tietää verotuksesta?

9. Mistä etsiä tietoa sijoittamiseen?

 

Emma Kuusinen