Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Olemme läpi historiamme olleet ankaran paineen alla riippumattomuutemme todistamiseksi. Tämä on täysin ymmärrettävää, sillä toimintamallissamme suurimpia yhtiöitä lukuun ottamatta yhtiöt itse maksavat siitä, että analysoimme heitä pörssissä. Niin hullulta kuin malli monen mielestä saattaa alkuun kuulostaa, asiaa syvemmin tarkasteltaessa mallissa merkittäviä hyötyjä sijoittajien, yhtiöiden ja koko pörssin kannalta, kuten olemme aiemmin kirjoittaneet. Olemme toimintamallillamme myös tuoneet osaketutkimuksen laajalti kaikkien sijoittajien ulottuville, minkä seurauksena riippumattomuutemme on jatkuvan julkisen suurennuslasin alla.

Riippumattomuus on meille pyhä asia. Ilman riippumattomuutta ei meillä ole edellytystä antaa oikeita osakesuosituksia tai kriittisiä arvioita yhtiöistä ja ilman niitä ei liiketoiminnallamme ole edellytyksiä menestyä. Riippumattomuus on asia, jota on turha yrittää selitellä, se pitää ansaita joka päivä tinkimättömällä työllä. Terävät näkemykset ovat lopulta se asia millä on väliä, ja syy miksi isot sijoittajajoukot lukevat päivittäin analyysejämme.

Väite tutkimuksemme puolueellisuudesta on jäänyt viimevuosina yhä selvemmin taka-alalle tiimimme onnistumisten sekä yhtiön maksaman analyysin toimintamallin yleistymisen seurauksena. Yksi myytti, joka kuitenkin elää edelleen sitkeästi on kuvitelma siitä, että yhtiöt ostavat meiltä positiivisen suosituksen seurannan aloituksen yhteydessä. Yleinen kuvitelma tuntuu olevan, että ”eivät yhtiöt muuten lähtisi asiakkaiksi elleivät tietäisi saavansa positiivisen suosituksen”. Yhtiöillä ei kuitenkaan ole ennakkoon mitään varmuutta tulevasta suosituksesta ja varmistamme, että yhtiöt myös ymmärtävät sen, kun yhteistyö alkaa. Yhtiö näkee seurannan aloituksen yhteydessä antamamme suosituksen samaan aikaan sijoittajien kanssa raportin julkaisuhetkellä.

Lähdetään kuitenkin tarkastelemaan tätä asiaa vielä numeroiden kautta. Olemme historiamme aikana aloittaneet 98 yhtiöseurantasopimusta. Luku on nykyistä asiakasmääräämme korkeampi, koska osa yhtiöistä on ostettu pois (mm. Comptel ja Okmetic) ja muutamat ovat myös irtisanoutuneet palvelusta (esim. Nexstim, QPR ja Soprano). 65 yhtiöllä (66 %) on suositus ollut seurannan aloituksen yhteydessä positiivinen (17x osta ja 48x lisää) ja vastaavasti 33 yhtiöllä (34 %) negatiivinen (27x vähennä ja 6x myy).

Tästä datasta ei kuitenkaan vielä voida vetää johtopäätöksiä, sillä suositukset eivät itsessään kerro lopulta yhtään mistään. Jotta tämä data todella kertoo jotain, tulee se suhteuttaa suositusten osumiseen. Positiivisessa suosituksessa ei luonnollisesti ole mitään vikaa, jos se on ollut oikea (ajatella, jos olisimme antaneet Reveniolle negatiivisen suosituksen yhtiöseurantasopimuksen alkaessa!). Vastaavasti negatiivinen suositus ei mielestäni todista meidän riippumattomuuttamme, varsinkin jos suositus osoittautuu vääräksi.

Tarkastelin meidän suositusten osumisia kehitystä yhtiöseurantapalvelusopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Metodologia on ollut hyvin yksinkertainen, onko annettu näkemys osakkeesta realisoitunut 12kk aikajänteellä (meidän tavoitehinnat asetetaan 12kk tähtäimellä) ja onko suosituksemme ollut oikea? Eli saiko positiivista suositusta seuraamalla suosituspolitiikkamme mukaisen positiivisen tuoton (>5%) ja negatiivista suositusta seuraamalla tätä heikomman tuoton. Suosituksistamme 70 kappaletta (71 %) on ollut oikeita ja 28 kappaletta vääriä (29 %). Positiivisista suosituksista 69 % on ollut oikeita ja vastaavasti negatiivisista suosituksista 75 % on ollut oikeassa.

Vaikka totesinkin aiemmin, että positiivisten ja negatiivisten suositusten jakaumalla ei lopulta ole juuri mitään merkitystä, on kuitenkin mielenkiintoista pohtia lopuksi mistä johtuu, että selvä enemmistö seurannan aloituksista on lähtenyt liikkeelle positiivisilla suosituksilla? Keksin itse kolme mahdollista tekijää, jotka saattavat vaikuttavat tähän: 1) Yhtiöt yleensä haluavat tulla seurantamme piiriin, kun niillä on jotain positiivista kerrottavaa ja liiketoiminta liikkuu oikeaan suuntaan. 2) Meillä on asiakkaina paljon pieniä yhtiöitä, joissa hinnanmuodostus ei aina ole erityisen tehokasta (selkeästi virheellinen hinnanmuodostus voi myös jossain tapauksissa olla asiakkaan insentiivi tulla palvelumme piiriin). 3) Olemme eläneet koko palvelumme historian ajan voimakasta nousumarkkinaa. Nousumarkkinassa yritysten tulosnäkymät ovat yleensä suotuisammat (talouden vetoapu) ja lisäksi hyväksyttävät arvostustasot tuppaavat kohoamaan.

Myyntikatalogistamme ei siis löydy sävyvaihtoehtoja yhtiölle valittavaksi. Analyysipalvelun ostava yhtiö voi olla varma vain siitä, että annamme yhtiöstä puolueettoman arvion, josta yhtiön omistajat ja koko sijoittajayhteisö hyötyvät.

Julkaistu alunperin 22.5.2019

Sauli Vilen