Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

P/E-luku

Blogi 01.07.2022 16:17 SijoituskouluTunnusluvut

Ostaessaan osaa yrityksestä sijoittaja pyrkii pohtimaan mitä hänen kannattaa tästä omistamisesta maksaa. Kaikellahan on hintansa ja ylimääräisestä maksaminen on hyväntekeväisyyttä, joka kannattaa suunnata esimerkiksi kehitysapuun tai muuhun itselle tärkeään kohteeseen.

Yrityksen hinta on jatkuvasti näkyvillä pörssissä, ja yhtiöt useiden analyytikoiden voimin pyrkivät antamaan tietoa omasta kyvystään tehdä osakkeenomistajille tulosta. Näistä komponenteista on mahdollista rakentaa P/E-luku, johon jokainen sijoittaja törmää lähes varmasti markkinoita kahlatessaan.

Erinomaisen yksinkertainen tunnusluku

Jakamalla yrityksen osakkeen hinnan sen osakekohtaiseen tulokseen saa sijoittaja itselleen P/E-luvun, jota on mahdollista käyttää sijoituspäätöksissä. P/E-luku (price-to-earnings) kuvaa yrityksen hinnan suhdetta sen tekemään tulokseen. P/E-lukua laskettaessa P-komponenttina käytetään yrityksen markkina-arvoa tai yksittäisen osakkeen hintaa ja E-komponenttina yrityksen nettotulosta tai osakekohtaista tulosta (EPS).

P/E ei pelkkänä lukuna sijoittajaa autuaaksi tee, mutta sen avulla voi haarukoida pyytävätkö markkinat liikaa yrityksen kyvystä tehdä tulosta suhteessa sijoittajan omaan tuottovaatimukseen. Yksi tapa käyttää P/E-lukua on verrata sitä saman alan yritysten välillä.

Esimerkki: 

KallenOyAb:n osakkeen hinta on 10 rahaa. Jaanan AbOy:n osakkeen hinta on puolestaan 20 rahaa. KallenOyAb tekee vuodessa yhden rahan, kun taas JaananAbOy tekee 2,5 rahaa. P/E-lukua tarkastellessamme huomaamme, että Kallen osakkeesta pyydetään puolet vähemmän kuin Jaanan osakkeista, kannattaisi sijoittajan P/E-luvun puolesta ostaa Jaanan kaksi kertaa nimellisarvoltaan kalliimpia osakkeita. P/E-lukua voi siis ajatella niin, että se kertoo kuinka monta vuotta yrityksellä kestäisi maksaa sijoittajan yrityksestä maksama hinta sille takaisin, mikäli koko nettotulos jaettaisiin esimerkiksi osinkoina.

Sijoituksille vastinetta?

Sijoituskilometrien karttuessa sijoittaja törmää todennäköisesti termiin tuottovaatimus, joka tarkoittaa kirjaimellisesti sijoittajan vaatimaa tuottoa sijoituskohteesta. P/E-lukua on mahdollista käyttää myös tutkiessa kelpuuttaako ostettava yritys nykyisellä tai tulevalla tuloskunnolla sijoittajan tuottovaatimuksen. 

Ottamalla P/E-luvun käänteisluvun eli jakamalla osakekohtaisen tuloksen osakkeen hinnalla saadaan E/P-luku, jota sanotaan tulostuotoksi. E/P-luku kuvaa siis tuottoprosenttia, jonka yritys tuottaa osakkeenomistajalle, mikäli yrityksen nettotulos jaettaisiin jälleen esimerkiksi osinkoina. Tulostuottoa vertaamalla omaan tuottovaateeseen sijoittaja saa uuden näkökulman osakepoimintaan.

Nopea tapa muodostaa yhtiöstä ensimmäinen kuva

P/E-luku on erinomaisen yksinkertainen tunnusluku, joka on harkiten käytettynä nopea tapa muodostaa yhtiöstä ensimmäinen kuva. P/E on helppo laskea ja siihen tarvittavat tiedot löytää usein vaivattomasti. P/E-lukuja on järkevää vertailla saman toimialan sisällä, koska liiketoiminnat ovat erilaisia ja markkinat hyväksyvät niille usein toisistaan poikkeavia P/E-kertoimia. Tunnuslukuna P/E toimii hyvin, kun sitä tarkastelee muiden tunnuslukujen kanssa, sillä yksinään P/E antaa vain luvun, jolla on haastavaa suunnistaa sijoitusmarkkinoilla.

Yksi väärinymmärretyin tunnusluku

Vaikka P/E-luku on yksi tunnetuimmista ja käytetyimmistä tunnusluvuista, se on samalla myös yksi väärinymmärretyimmistä. Se sisältää useita sokeita pisteitä, minkä takia sitä voi helposti käyttää väärin ja lopputuloksena olla harhaanjohtavia päätelmiä.

P/E-luku ei ota huomioon tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen epäsuorasti. P/E-luku voi esimerkiksi näyttää hyvin kalliilta, jollei sijoittaja ota huomioon yleistä markkinaympäristöä. P/E-luku liikkuu huomattavan paljon markkinoiden heiluessa maailman tapahtumien ja yhtiöiden tulosten mukana. Historiallisesti tarkasteltuna Helsingin pörssin P/E-luku on otoksessamme pyörinyt 16 molemmin puolin ja suuriakin vaihteluja saattaa olla.

P/E-luvun perusteella houkuttelevien sijoituskohteiden löytäminen on nykyään huomattavasti haastavampaa mitä aiemmin. Markkinat ovat tehostuneet viime vuosien aikana, sillä laskentatehon lisääntyminen on korjannut suurimpia arvostuskertoimissa näkyviä hinnoitteluvirheitä. Nykyään P/E-lukua hyödyntämällä on siis huomattavasti haastavampaa löytää houkuttelevia sijoituskohteita.

P/E-luvun harmaa puoli

Eri toimialoilla on erilaiset liiketoimintamallit sekä kilpailutilanteet ja tästä syystä niillä on suora vaikutus yhtiöiden tulevaisuuden odotuksiin ja tulostasoon. Vaikka P/E-luku soveltuukin laajasti erilaisille yhtiöille, sen käyttäminen eri toimialojen välillä voi johtaa virheellisiin johtopäätöksiin. P/E-luku kuvaa arvostusta tarkasteluhetkellä eikä näin ota huomioon sen tulevaa muutosta. Yhden vuoden nettotulos ei kerro sijoittajalle sitä, mihin suuntaan yhtiön tulos on jatkossa kehittymässä. Sijoittajalle on ensisijaisen tärkeää se, mihin suuntaan yhtiön tuloksentekokyky kehittyy. P/E-luku ei myöskään ota huomioon yhtiön kasvun laatua. Tämän ongelman sijoittaja voi taklata esimerkiksi tarkastelemalla yhtiön tekemän oman pääoman tuottoa (ROE) tai sijoitetun pääoman tuottoa (ROIC).

P/E-luku ei huomioi myöskään yhtiön nettovelkaa tai taserakennetta. Jos yhtiön velkaisuudella on vaikutusta sen tulevaisuuden näkymiin, voi tämä olla sijoittajan näkökulmasta hyvinkin ongelmallista. Koska P/E-luvusta ei voi suoraan päätellä yhtiön velkaantuneisuutta, sijoittajan kannattaa ottaa päätöksenteossa huomioon lisäksi sellaisia tunnuslukuja, jotka huomioivat velkaisuuden kuten EV-pohjaiset kertoimet.

Miika Purola
Kaisa Vanha-Perttula