Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Yhä useampi pörssiyhtiö on päättänyt vallitsevan koronaviruspandemian vuoksi lykätä varsinaista yhtiökokoustaan. Nykylainsäädännön puitteissa ei kuitenkaan ole mahdollista lykätä yhtiökokousta epidemiakauden yli ja mahdolliset lakimuutokset saattavat viedä valmisteluineen aikaa.

1. TILANNE NYKYLAINSÄÄDÄNNÖN VALOSSA

 • Nykylainsäädännön puitteissa varsinainen yhtiökokous on järjestettävä kesäkuun loppuun mennessä (koskee suurinta osaa pörssiyhtiöistä).
 • Yhtiökokoukselle voi tarjota etäosallistumismahdollisuuden, mutta kokouksella on oltava myös fyysinen paikka.

Valtioneuvoston kanslian lausunto 18.3.2020

 • "Valtioneuvoston kanslia suhtautuu koronaviruksen uhkaan ja sen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen vakavasti. Varsinaiset yhtiökokoukset olisi kuitenkin tärkeää saada pidettyä, koska ne omalta osaltaan vaikuttavat talouden rattaiden pyörimiseen, minkä merkitys yhteiskunnalle nykytilanteessa on kriittisen tärkeää", Valtioneuvoston sivuilla julkaistussa tiedotteessa todetaan.

Mitä yhtiö voi tässä tilanteessa huomioida yhtiökokousjärjestelyissä

 • Osakkeenomistajien fyysistä osallistumista ei voi täysin kieltää, mutta yhtiö voi suositella vahvasti etäyhteyden käyttöä.
 • Fyysistä osallistumista on helpompi pienentää, jos yhtiökokouksen esityslistalla ei ole mitään tavallisuudesta poikkeavaa ja jos yhtiö kerää etukäteen tiedon isoimpien omistajien (käytännössä enemmistön) äänestyskannoista (ks. Ahlstrom-Munksjön tiedote 18.3.2020).
 • Varotoimenpiteinä erilaiset terveyttä turvaavat järjestelyt fyysisessä kokouspaikassa.

Huomioon otettavia seikkoja

 • Yhtiökokouksen siirtäminen tarjoaa yhtiölle lisää aikaa seurata tilanteen kehittymistä ja eri vaihtoehtojen punnitsemiseen, mutta se vaikuttaa myös kielteisesti talouden pyörimiseen. Tilanne ei välttämättä ole muuttunut parempaan suuntaan siihen mennessä, kun yhtiö järjestää eteenpäin siirretyn yhtiökokouksen.
 • Riskiryhmien karanteeni kestää nykytietojen valossa 13.4.2020 saakka.
 • Tautihuipun ennakoidaan ajoittuvan nykylaskelmien valossa loppukevääseen/alkukesään.

2. LAINSÄÄDÄNNÖN MAHDOLLINEN MUUTOS

 • Listayhtiöiden neuvottelukunta valmistelee pykäläehdotusta yhteisölainsäädännön muuttamiseksi siten, että yhteisölainsäädäntö tunnistaisi meneillään olevan kriisin kaltaiset poikkeukselliset tilanteet, joissa esimerkiksi yhtiökokouksen järjestäminen osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen asettamassa määräajassa voi estyä. Kohdennetuilla yhteisölainsäädännön muutoksilla tulisi helpottaa yhtiö- ja vuosikokousten järjestämistä kokonaan tai pääosin etäyhteyden avulla tällä hetkellä tarjolla olevien teknisten järjestelmien rajoitteet huomioon ottaen.
 • Vaikka eduskunnan lainsäädäntökoneisto toimii kriisistä huolimatta, ehdotuksen käsittelyn aikataulusta tai läpimenosta ei ole tietoa.

Aihetta on käsitelty myös Inderesin aiemmassa blogissa.

Minna Avellan