Tämä kysymys esitettiin vuosia sitten talon ulkopuolelta ivallisesti, kun olimme vielä start-upin rääpäle. Sittemmin aiheen syvällisempi pohdinta on tuonut useita oivalluksia liiketoimintaan ja johtamiseen.

Jokaisen maailman yrityksen elämä lopulta päättyy joko konkurssiin tai siihen, että yritys päätyy toisen nielaisemaksi. Luovan tuhon vauhti on vain kiihtynyt: S&P500-yhtiön keskimääräinen listallaolon aika on reilussa 50 vuodessa tippunut 60 vuodesta 15 vuoteen. Kymmenen vuoden päästä listalta on pudonnut puolet pois. Yritysten väistämätön konkurssi on tärkeämpi aihe kuin koskaan.

Konkurssilähtöisessä ajattelussa organisaatiossa pohdittavia strategisia kysymyksiä ovat esimerkiksi ”millä toimilla voimme viivästyttää konkurssiamme?” tai ”mistä arvoista tai periaatteista lipsuminen aikaistaisi konkurssiamme”. 

Matkustamme mielikuvitusharjoituksena aikakoneella päivään, jolloin Inderes meni konkurssiin ja pohdimme, miksi niin tapahtui. Väitän, että kauhuskenaarion tunnistaminen, tiedostaminen ja siitä puhuminen tuo organisaatioon kontrollin ja turvallisuuden tunnetta.

Liiketoiminnassa syntyy usein tilanteita, joissa tekemämme liiketoimintapäätös on huono kuluvan vuoden tuloksen kannalta, mutta konkurssiajattelun näkökulmasta iloitsemme, kuinka tehty päätös lykkäsi konkurssiamme kauemmaksi tulevaisuuteen. Tilanteet voivat liittyä esimerkiksi investointeihin tai siihen, että arvoista ei tingitty lyhyen tähtäimen tuloksen takia. Konkurssiajattelun linkittäminen yrityksen arvoihin pistää myös arvot uuteen perspektiiviin ja antaa niille konkretiaa.

Meillä tunnistettuja konkurssiuhkaa aiheuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi sijoittajayhteisömme luottamuksen menettäminen, riippumattomuudesta lipsuminen, työntekijöiden hyvinvoinnin heikentyminen sekä uudistumiskyvyn rapautuminen.

Niin oudolta kuin se saattaa tuntua, omasta tulevasta konkurssista keskusteleminen tuo oivallisella tavalla aitoa pitkän tähtäimen ajattelua organisaation toimintaan. Liiketoimintaa voidaan tällöin ajatella jopa 100 vuoden perspektiivillä ilman, että se kuulostaa utopistiselta haihattelulta. Se myös pakottaa ajattelemaan liiketoimintaa vastuullisesta näkökulmasta.

Milloin ja miksi sinun työnantajasi aikanaan menee konkurssiin? Mikä on yrityksesi strategia konkurssin viivästyttämiseksi?

Mikael Rautanen