Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Kantar TNS:n julkaisemien tietojen perusteella Suomen mediamainonnan kehitys jatkoi voimakkaalla kasvu-uralla toukokuussa, joka oli kolmas peräkkäinen positiivinen kuukausi sitten koronapandemian alkamisen. Mainosinvestointien arvo nousi toukokuussa reilut 56 % vertailukauden yläpuolelle ja myös kumulatiivisesti tammi-toukokuu on noussut selvästi vertailukauden yläpuolelle (+9 %). Mediamainonnan voimakas elpyminen oli odotettua, sillä koronapandemia iski voimakkaimmin nimenomaan vertailukauden mainosinvestointeihin. Lisäksi kuntavaalit ovat arviomme mukaan tukeneet mainonnan kehitystä toukokuussa jossain määrin.

Kokonaismarkkinan kehitys oli jälleen laaja-alaisesti positiivista, sillä suurimmista mediaryhmistä painettu sanomalehtimainonta kasvoi toukokuussa peräti 53 %, verkkomainonta 51 % ja televisiomainonta lähes 50 %. Mainostajaryhmistä merkkimainonta kasvoi toukokuussa 62 %, vähittäiskaupan mainosinvestoinnit 49 % ja luokiteltu ilmoittelu 43 %. Avoimien työpaikkojen ilmoittelu oli niin ikään toukokuussa voimakkaassa 69 %:n kasvussa verrattuna vuodentakaiseen.

Arviomme mukaan Suomen mediamainonta muodostaa kokonaisliikevaihdosta Alma Medialla, Sanomalla ja Ilkka-Yhtymällä noin viidenneksen ja PunaMusta Medialla noin 10 %. Siten mediamainonnan kehityksen muutokset ovat tärkeä tulosajuri mediayhtiöille.

Mediamainonnan kehitys oli isossa kuvassa lievästi odotuksiamme vahvempaa. Tarkastelemme yhtiökohtaisia ennusteitamme mahdollisesti H1-tulosennakoiden yhteydessä, kun tiedot koko neljänneksen markkinakehityksestä on oletettavasti julkaistu.

Verkkomainonnan jatkuva positiivinen vire tukee myös digitaaliseen myyntiin ja markkinointiin keskittyvän Avidlyn palveluiden kysyntää. Markkinointipalvelut muodostavat Avidlyn liikevaihdosta noin kaksi kolmasosaa. Nyt julkistetut luvut ovat heikon vertailukauden myötä odotettuja. Avidlyn liiketoiminnan kasvun kannalta keskeistä on 1) yhtiön palveluiden kysyntä, 2) osaajien saatavuus ja 3) operatiivinen kyvykkyys hallita näiden komponenttien kasvua. Nähdäksemme Avidlyn kasvuvauhtia määrittää tällä hetkellä näistä viimeisin, eli käytännössä kannattavan kasvun strategian kurinalainen toteuttaminen. Siten markkinan positiivinen vire ei aiheuta ennustemuutoksia. Ennustamme Avidlylle 7,8 %:in liikevaihdon kasvua vuodelle 2021.

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot

Sanoma on vuonna 1889 perustettu yhtiö, joka koostuu kahdesta itsenäisestä liiketoiminnosta Learningista ja Media Finlandista koostuva oppimis- ja media-alan konserni. Yhtiöllä on oppimisen liiketoimintoja 11 maassa, kun taas medialiiketoimintaa tehdään vain Suomessa. Sanomalla on johtava markkina-asema Hollannin, Espanjan, Puolan, Suomen ja Belgian oppimateriaalien ja oppimisratkaisujen markkinalla sekä Suomen mediamarkkinalla. Yhtiön tunnettuja kotimaisia mediabrändejä ja tuotteita ovat mm. Helsingin Sanomat, Iltasanomat, Nelonen, Ruutu, Radio Suomipop ja Aku Ankka.