Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Olemme tarkastelleet UPM:n, Stora Enson ja Metsä Boardin Q3-raportointikauden jälkeisiä konsensusennusteita vuosille 2020-2021 ja verranneet niitä ennen raportointikautta vallinneisiin ennusteisiin. Vuosien 2020-2021 konsensusennusteet ovat kuluneen vuoden aikana laskeneet varsin reippaasti, eivätkä yhtiöiden Q3-raportit muuttaneet ennusteiden suuntaa. Tulosennusteiden laskusta huolimatta metsäyhtiöiden osakekurssit ovat kuitenkin nousseet kesän pohjista karkeasti 30-60 %. Kurssinousua ovat mielestämme tukeneet keskuspankkien yhä elvyttävämmät rahapolitiikat, optimismi kasvun, Kiinan ja USA:n kauppaneuvotteluiden sekä hallitun Brexitin edistymiseen liittyen ja pohjaamisen merkkejä Kiinassa osoittanut sellun hinta. Kurssinousu ja ennusteiden lasku ovat luonnollisesti kohottaneet osakkeiden arvostuksia ja mielestämme markkinat kärkkyvät jo varsin aggressiivisesti metsäyhtiöiden tulostrendien käännettä. Vuositasolla käännettä ei kuitenkaan konsensusennusteiden valossa ole vielä ensi vuonna odotettavissa.

Merkittävimmät negatiiviset ennustemuutokset ovat tapahtuneet Q2:n lopun ja Q3:n lopun välillä Stora Ensossa, jossa konsensusennusteet vuosille 2020-2021 laskivat kaksinumeroista vauhtia. Tämä johtui arviomme mukaan etenkin Stora Enson vaisusta ohjeistuksesta Q4:lle sekä jo kvartaalin aikana julkaistusta heikosta sellu-, paperi, aaltopahvi-, ja puutuotesektorin markkinadatasta. UPM:ssä muutokset ovat olleet niin ikään negatiivisia molemmille vuosille, joskin ennusteiden putoamisvauhti jäi molempien vuosien osalta yksinumeroiseksi. Ainoastaan Metsä Boardissa ennusteet nousivat Q2- ja Q3-raporttien julkaisemisen välissä. Tämä johtui todennäköisesti yhtiön Q3:n aikana antamasta positiivisesta tulosvaroituksesta, joka osoitti Metsä Boardin ennusteisiin koko alkuvuoden ajan kohdistuneet ennustelaskut jossain määrin ylimitoitetuiksi. Huomattavaa on myös se, että Q3:n lopussa konsensusennusteet vuoden 2020 oikaistulle liikevoitolle olivat Metsä Boardissa 37 %, Stora Ensossa 31 % ja UPM:ssä 18 % alempana kuin Q3’18:n jälkeen, joten sektorin markkinatilanteen jäähtyminen on tullut vuoden mittaan läpi myös konsensusennusteisiin, eikä konsensus odota metsäyhtiöiltä absoluuttisesti erityisen hyvä tuloksia vuosina 2020-2021.

Konsensusennusteet odottavat nyt metsäyhtiöiden operatiivisen tuloskasvun jäävän lähes nollatasolle vuonna 2020, kun vielä ennen Q3-raportteja yhtiöiden odotettiin yltävän 4 %:n oikaistujen liikevoittojen kasvuun. Vuonna 2021 konsensus odottaa metsäyhtiöiden kuitenkin palaavan tuloskasvu-uralle ja yhtiöiden yltävän mediaanitasolla 11 % operatiiviseen tuloskasvuun, mikä heijastelee arviomme mukaan odotuksia taloustilanteen ja sektorin toimintaympäristön elpymisestä. Omat ennusteemme ovat vuoden 2020 osalta keskimäärin suurin piirtein linjassa konsensusennusteiden kanssa, kun taas vuoden 2021 osalta odotamme hieman konsensusta hitaampaa tulosten elpymisvauhtia.

Arvostuskertoimia vertailtaessa kotimaiset metsäyhtiöt on hinnoiteltu konsensusennusteilla vuoden 2020 P/E-luvuilla tasoille 15x-17x sekä EV/EBITDA-kertoimella tasolle 8x-9x. Keskipitkän ajan (nollakorkojen aikakausi) mediaaneja korkeammat tuloskertoimet ovat jokseenkin linjassa verrokkiryhmien mediaanien kanssa, sillä myös verrokkiarvostukset ovat nousseet viime aikoina selvästi (taustalla luultavasti mainitut ajurit). Tasepohjaiset P/B-luvut ovat tasoilla 1,5x-1,7x, mitkä ylittivät niin ikään melko selvästi markkinoiden yhtiöille keskipitkällä aikavälillä hyväksymät tasot. Metsäyhtiöiden osinkotuotot ovat hyvällä 4-5 %:n tasolla, mutta sektorin tuotto/riski-profiili jää mielestämme vuoden tähtäimellä vaisuksi, kun huomioidaan kohollaan olevat kertoimet ja tuloskasvun puute. Tästä syystä kyttäämmekin sektorilta parempia ostopaikkoja (ts. alempaa arvostusta ja konkreettisempiä merkkejä tuloskäänteestä) toistaiseksi.

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot
Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 10,1 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa.