Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

OmaSp: Kasvua saa yhä kohtuuhintaan

Analyytikon kommentti 30.12.2020 6:43 OmaSp
Yhtiö: Oma Säästöpankki
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 11.00 EUR
Kurssi: 10.45 EUR
Kurssi hetkellä: 30.12.2020 - 6:28

Toistamme OmaSp:n 11,0 euron tavoitehinnan ja laskemme suosituksemme kurssinousun myötä lisää-tasolle (aik. osta). Emme ole tehneet tulosennusteisiimme muutoksia ja näemmekin lähivuosille ennustamamme vahvan tuloskasvun tarjoavan sijoittajille edelleen hyvän tuotto-odotuksen. Tuore seurannan aloitus -raportti yhtiöstä on luettavissa täältä.

Väliaikaisella voitonjakokiellolla ei ole mielestämme oleellista merkitystä OmaSp:lle

EKP:n esittämien voitonjakorajoitusten ja Fivan suosituksen myötä myös OmaSp joutuu rajoittamaan ensi keväänä voitonjakoaan. OmaSp:lle väliaikaisella voitonjakokiellolla on mielestämme kuitenkin vain hyvin vähän merkitystä, sillä yhtiön sijoitustarina nojaa vahvaan tuloskasvuun ja osinko näyttelee siinä sivuroolia. Lisäksi yhtiö pystyy vahvojen kasvunäkymiensä myötä investoimaan tuloksensa takaisin liiketoimintaan ja näin ollen osingon jääminen taseeseen ei oleellisesti heikennä oman pääoman tuottoa. Näemme pankeille asetetut voitonjakorajoitukset kokonaisudessaan vain osingonjaon väliaikaisena siirtymänä ja meidän on vaikea keksiä kestäviä perusteita voitonjakokieltojen edelleen pitkittämiselle syyskuun 2021 jälkeen. Ennustammekin OmaSp:n jakavan yhtiökokouksen vuoden 2019 osingonjakovaltuutuksesta (0,19 €) CET1-vakavaraisuussuhteen perusteella ensi keväänä 0,13 € ja loppuosan 2019-2020e osingoista (yht. 0,31€/osake) odotamme yhtiön maksavan omistajilleen Q4’21.

Tulosennusteissa ei muutoksia

Ennustamme OmaSp:n vertailukelpoisten tuottojen kasvavan lähivuosina noin 11 %:n vuosivauhtia (2019-2024 CAGR-%). Tuottojen kasvua ajaa yhtiön vahva uusasiakashankinta ja markkinaosuuksien voittaminen. Kasvun keskiössä on korkokate ja yhtiön erittäin hyvällä tasolla säilyvä antolainausmarginaali, minkä lisäksi kasvu saa tukea antolainauksen mukana kasvavista palkkiotuotoista. Odotamme yhtiön kulutehokkuuden jatkavan parantumistaan kasvun myötä ja vakaina säilyvien luottotappioiden johdosta oikaistu EPS kasvaa ennusteissamme noin 17 % (2019-2024 CAGR-%). Keskeinen epävarmuus ennusteissamme liittyy erinomaisen antolainausmarginaalin kestävyyteen sekä luottotappiotasoihin. Yhtiö investoi tuloksensa valtaosin takaisin liiketoimintaansa ja voitonjakosuhde on finanssisektorin yhtiölle poikkeuksellisen matala (+20 %).

Vahva tuloskasvu tarjoaa yhä hyvän tuotto-odotuksen

Näkemyksemme mukaan OmaSp:n selkein aliarvostus on vajaassa kuukaudessa nähdyn 15 %:n kurssinousun myötä purkaantunut ja vuoden 2021 ennusteillamme OmaSp:n tulospohjainen arvostus (P/E 2021e: ~10x) on linjassa pohjoismaisen pankkisektorin kanssa. Vaikka verrokit ovat kokoluokaltaan selvästi OmaSp:tä suurempia ja niiden liiketoiminta on hajautunut OmaSp:tä paremmin sekä maantieteellisesti että liiketoiminnoittain, on verrokkiryhmän kanssa linjassa oleva arvostus mielestämme perusteltu OmaSp:n selvästi sektoria paremmat tuloskasvunäkymät huomioiden. Kurssinoususta huolimatta näemme osakkeen tarjoavan yhtiön vahvojen tuloskasvunäkymien johdosta lähivuosille edelleen hyvän tuotto-odotuksen ja tuloskasvun realisoituessa kertoimet painuvatkin nopeasti houkutteleviksi (P/E 2022e: ~9x). OmaSp:n osinkotuotto on finanssisektorille suhteellisen matala (~3 %) yhtiön investoidessa valtaosan voittovaroistaan kasvuun ja näin ollen osinko näyttelee yhtiön tuotto-odotuksessa suhteellisen pientä roolia yleisestä pankkisektorista poiketen.

Käy kauppaa. (OmaSp)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liiketoiminnan tuotot 92,6 106,2 106,4
- kasvu-% 21,9% 14,8% 0,1%
Liikevoitto (EBIT) 32,7 34,9 37,2
Kulu/tuotto-suhde-% 54,3% 49,2% 53,0%
EPS (oik.) 0,71 0,74 1,01
Osinko 0,13 0,31 0,30
P/E (oik.) 12,4 14,1 10,4
P/B 0,8 0,9 0,9
Osinkotuotto-% 1,5% 3,0% 2,9%
Uusimmat ennusteet

OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 32 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta 140 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 300 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.