Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Kotimaisten SaaS-yhtiöiden Q2 sujui keskimäärin hyvin, joskin toimintaympäristön happanemisesta näkyi yksittäisiä merkkejä. Esimerkiksi LeadDeskin kasvuun energiakriisi iski tosissaan, kun energiasektorin vähentynyt myyntiaktiviteetti näkyi ohjelmiston käytön laskuna ja konkursseina yhtiön asiakaskunnassa. QPR kommentoi yleisen toimintaympäristön heikkouden hidastavan sen ohjelmistojen uusmyyntiä. Admicom taas näkee rakentamisen syklin hiljentymisen merkkejä, mutta se ei ainakaan vielä heijastunut yhtiön lukuihin. Yleisesti yhtiöiden kommentit markkinanäkymistä olivat Q1-raportointikauteen verrattuna mielestämme varovaisempia, vaikkei tilanne vielä näkynyt monenkaan yhtiön luvuissa.

SaaS-liiketoiminta on perusteiltaan vakaata, sillä se nojaa jatkuviin tulovirtoihin. Heikommassa talousympäristössä sektorilla on kuitenkin riskejä kasvun hidastumisesta. SaaS-yhtiöiden asiakkaat voivat epävarmassa tilanteessa vaihtaa prioriteettejaan tai ottaa tavallista pidempään aikaa päätöksentekoon, pidentäen yhtiöiden myyntisyklejä. Toisaalta tiettyjen ohjelmistojen käytöstä voidaan olla valmiita säästämään ja asiakaspoistuma nousta. Odotammekin heikentyvän talousympäristön toimivan testinä SaaS-yhtiöiden tuotteiden liiketoimintakriittisyydestä ja arvosta asiakkaille. Q2-raporttien lukuihin tilanne vaikutti vasta rajallisesti ja odotamme seuraavan 12 kuukauden olevan jo selvempi testi sektorin yhtiöille.

Pitkällä tähtäimellä SaaS-yhtiöiden kohdemarkkinoiden kasvua ajavat pitkälti samat trendit. Digitalisaation mahdollistaman tuottavuuden paranemisen myötä ohjelmistojen käyttö yleisesti kasvaa yrityksissä. Samalla paikallisesti asennettuja (on-premise) ohjelmistoja vaihdetaan pilvipohjaisiksi, ja siirtymä on Euroopan osalta vielä yleisesti varsin aikaisessa vaiheessa. Nämä trendit jatkuvat odotuksiemme mukaan Helsingin pörssin SaaS-yhtiöiden kohdemarkkinoilla vielä pitkään, mikä tekee niiden kasvuympäristöstä houkuttelevan. Sektorin arvostustasot ovat laskeneet huomattavasti viimeisen vuoden aikana ja useiden sektorin yhtiöiden pitkän aikavälin tuotto-odotukset näyttävät mielestämme houkuttelevilta. Tilanne kuitenkin vaihtelee yhtiöittäin ja edellisvuosia hitaamman kasvun kauteen on nähdäksemme syytä varautua.

Efecten liikevaihto jatkoi Q2:lla nousutrendillä (+19 %) pääasiassa SaaS-kasvun (+24 %) ajamana. Myös Q2-kannattavuus pysytteli yrityskaupan kuluista oikaistuna neutraalina (oik. EBIT-% 0 %). Heikentynyt talousympäristö ei vaikuttanut nousevan raportissa oleelliseksi huolenaiheeksi, joten yhtiön kasvun edellytykset näyttävät edelleen hyviltä. Kansainvälisen SaaS-kasvun hidastuvan trendin (Q2’22 +30 %, Q1’22 +38 %) kauneusvirhettä lukuun ottamatta raportti oli kokonaisuudessaan yllätyksettömän hyvä. Yhtiön asiakashankinnan takaisinmaksu säilyi vakaana (Q2’22: ~34 kk, Q1:22 ~30kk), mutta asiakkaiden rullaava bruttopoistuma (Q2’22: 2,2 %) laski erittäin vahvalle tasolle. Yhtiön tarkennettu ohjeistus indikoi loppuvuodelle suuresta Kela-sopimuksesta oikaistuna alkuvuodesta hieman hidastuvaa SaaS-kasvua. Viimeisimmän Efecte-päivityksemme voit lukea täältä.

LeadDeskin Q2:n liikevaihto kasvoi (+12,5 %, Inderes: 16,5 %) yrityskaupan (vaikutus arviolta +7 %-yksikköä) tukemana odotuksiamme vaisummin. Kasvun pehmeys johtui ennen kaikkea energia-alan asiakkaiden erittäin vaikeasta tilanteesta sekä Enterprise-asiakkuuksien muutamia kuukausia viivästyneistä käyttöönotoista. Kannattavuus heikkeni käyttökatteen tasolla odotetusti 0,7 MEUR:oon tai 10 %:iin liikevaihdosta (Inderes: 0,6 MEUR tai 9 %, Q1’21: 1,1 MEUR ja 18 %). LeadDesk tarkensi liikevaihdon ohjeistuksensa ylälaitaa alaspäin ja odottaa nyt liikevaihdon kasvavan 13-18 %. LeadDeskin kasvu on kohdannut viimeisen vuoden aikana useita hidasteita (väliaikaisen korona-ajan kysynnän poistuma, Loxysoft-oston asiakaspoistuma Ruotsissa, energiasektorin kriisi, Enterprise-myynnin pitkät syklit), joita emme kuitenkaan näe pysyvinä haasteina, vaikkakin lisäksi nykyinen heikko talousympäristö lisää kasvuun liittyvää epävarmuutta. Viimeisimmän LeadDesk-päivityksemme voit lukea täältä.

Basware tekee ostotarjouksen myötä matkaa pois pörssistä ja Q2-raportti oli lähinnä muodollisuus. Kasvu pysyi odotetusti vielä matalana Q2:n aikana (+5,2 %). Raportoitu kannattavuus laski selvästi johtuen ostotarjouksen merkittävistä kustannuksista (~10,7 MEUR). Oikaistuin luvuin liikevoittomarginaali (4,8 %) ja osakekohtainen tulos jatkoivat odotetusti positiivisena. Kasvunäkymän vahvistumiseen raportti ei tarjonnut vielä selvää näkyvyyttä Cloud-tilauskertymän käännyttyä uudelleen laskuun (Q2’22: 5,2 MEUR, Q2’21: 5,6 MEUR), joskin osin vertailukauden suuren kaupan takia. Lukujen valossa raportti jäi lievästi odotuksistamme. Yhtiön potentiaalin realisoituminen vie vielä aikaa ja jää näillä näkymin toteutettavaksi uusien omistajien alaisuudessa listaamattomana yhtiönä. Viimeisimmän Basware-päivityksemme voit lukea täältä.

Admicomin Q2-liikevaihto kasvoi 27 % 8,2 MEUR:oon ja ylitti 7,9 MEUR:n ennusteemme. Kasvusta noin 12 %-yksikköä tuli odotustemme mukaisesti yrityskaupoista. Orgaaninen kasvu (15 %) puolestaan piristyi edellisestä neljänneksestä (Q1’22: 11,5 %) asiakkaiden tasauslaskun vaikutuksen (5 %-yksikköä) ansiosta ja ylitti odotuksemme. Käyttökate kasvoi Q2:lla 25 % 4,1 MEUR:oon ylittäen niin ikään odotuksemme. Vaikka tehdyt yritysostot painoivat osaltaan Admicomin kannattavuutta, pysytteli käyttökatemarginaali (Q2’22: 50 %) vertailukauden erinomaisella tasolla, mikä kertoo yhtiön ydinliiketoiminnan erittäin vahvasta tuloskunnosta. Heikentyvä talousnäkymä luo kuitenkin epävarmuutta Admicomin lähivuosien orgaanisen kasvuvauhdin ylle, mikä heijastuu myös yhtiön varovaisiin kommentteihin näkymien yhteydessä. Viimeisimmän Admicom-päivityksemme voit lukea täältä.

Heeroksen Q2-liikevaihto kasvoi odotetusti Taimer-yrityskaupan myötä, (+24 %), mutta orgaanisen kasvun osuus H1-kasvusta (+25 %) oli hieman odotuksiamme suurempi (H1’22 +11 %, Inderes 2022 ennuste +9 %). Orgaanista kasvua tuki vahvistunut nettoasiakaspysyvyys (NRR 109 %) ja liikevaihtoylitykseen johti erityisesti odotuksiamme suurempi palveluliikevaihto. Oikaistu liikevoitto oli myös odotuksiamme vahvempi Taimer-integraatiosta ja kasvupanostuksista huolimatta ja laski vain hieman vertailukaudesta (Q2’22: 0,05 MEUR; Q2’21: 0,08 MEUR). Näin Heeroksen orgaaninen kasvu vahvistui alkuvuonna selvästi ja kannattavuus pysyi samalla hyvin hallinnassa. Hitaamman kasvun vuosien jälkeen luvut olivat yhtiön kasvutarinalle tärkeitä ja nähdäksemme paransivat hieman näkyvyyttä ennustamaamme lyhyen tähtäimen kasvuun. Toisaalta kasvunäytöt ovat vielä lyhyeltä ajalta ja heikentyvä talousympäristö voi aiheuttaa kasvulle uusia lyhyen tähtäimen hidasteita. Viimeisimmän Heeros-päivityksemme voit lukea täältä.

Lemonsoftin Q2-liikevaihto kasvoi 33 % 5,3 MEUR:oon ja oli pitkälti linjassa 5,4 MEUR:n ennusteemme kanssa. Liikevaihto kasvoi orgaanisesti 12 % ja tehtyjen yritysostojen epäorgaaninen vaikutus oli 21 %-yksikköä. Lemonsoftin orgaanista kasvua on jarruttanut vuoden alkupuoliskolla käyttöönottojen ruuhkautuminen, mutta yhtiön tekemien rekrytointien ja käyttöönottopalveluiden tuotteistamisen kautta tilanne on helpottamassa. Lemonsoftin oikaistu liikevoitto kasvoi Q2:lla 1,3 MEUR:oon (Q2’21: 1,1 MEUR), mutta jäi alle 1,6 MEUR:n ennusteemme. Oikaistu liikevoittomarginaali (24,4 %) heikkeni vertailukaudesta (30,8 %), kun odotimme kannattavuuden jatkavan pientä parantumista Q1:n tasolta (26,5 %). Viime vuoden lopulla tehdyt etupainotteiset rekrytoinnit, listautumisen myötä nousseet kulut sekä yritysostot painoivat ennakoidusti Lemonsoftin kannattavuutta, mutta yhtiön kulutaso oli silti Q2:lla odotuksiamme korkeampi. Viimeisimmän Lemonsoft-päivityksemme voit lukea täältä.

QPR Softwaren Q2-liikevaihto laski 6 % 2,0 MEUR:oon ja alitti 2,4 MEUR:n ennusteemme. Matalaksi jäänyt liikevaihto näkyi myös liikevoitossa (Q2’22: -0,5 MEUR). Laskua selitti erityisesti konsultoinnin liikevaihdon lasku (-21 %), jossa Suomen julkishallinnon kysyntävaihtelu sekä rekrytointihaasteet aiheuttivat hidasteita. Ohjelmistomyynti oli vahvaa niin lisensseissä (+27 %) kuin strategisesti tärkeissä pilvipalveluissa (+38 %). Isossa kuvassa neljännes meni vielä pitkälti QPR:n uuden kasvustrategian perustan rakentamisessa osakeannin, johtoryhmän vahvistamisen ja uusien kumppanuuksien kanssa. Syyskuun alussa Q2-raportin jälkeen QPR antoi negatiivisen tulosvaroituksen vanhojen ohjelmistotoimitusprojektien kannattavuushaasteiden ja ohjelmistolisenssien heikon uusmyynnin vuoksi. Uutinen ei tullut meille täytenä yllätyksenä, sillä odotimme jo ennestään QPR:n liikevaihdon laskevan lievästi edellisvuodesta. Varoitus oli kuitenkin odottamaamme rajumpi ja QPR:n kasvukäänne näyttää nyt hakevan vauhtia odotuksiamme alhaisemmalta tasolta. Tulosvaroituksen jälkeisen viimeisimmän QPR-päivityksemme voit lukea täältä.

 

 

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot
Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Frans-Mikael Rostedt

Frans-Mikael Rostedt

Analyytikko

Lisätiedot

Efecte on vuonna 1998 perustettu ohjelmistotalo. Yhtiö tarjoaa yrityksille pilvipohjaisia (SaaS) ohjelmistoja yrityspalveluiden hallintaan. Ohjelmisto digitalisoi yrityksen palveluprosesseja, auttaa pyyntöjen priorisoinnissa ja mahdollistaa automaation pyyntöjen ratkaisussa. Efecte toimii pääasiassa Suomessa, Pohjoismaissa ja Saksassa. Efecte on erikoistunut palvelemaan erityisesti keskisuuria eurooppalaisia yhtiöitä ja julkishallinnon toimijoita, sekä paikallisesti ja alueellisesti toimivia ulkoistettujen yrityspalveluiden tarjoajia.