Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

UPM:n ja Stora Enson kanssa Euroopan kolmas suuri graafisten paperien tuottaja etelä-afrikkalainen Sappi julkisti eilen Q4:nsä (heinäkuu-syyskuu) tuloksen. Sappin liikevaihto laski Q4:llä 5 % 1454 MUSD:iin ja oikaistu EBITDA putosi 18 % 185 MUSD:iin. Yhtiön tuloskuntoa rokottivat etenkin graafisten paperien heikko kysyntä sekä liukosellun laskenut hinta. UPM:n ja Stora Enson näkökulmasta kiinnostavan Sappin Euroopan paperiliiketoiminnan oikaistu käyttökate putosi 28 % 51 MEUR:oon (Q4: EBITDA-% 8,1 %). Euroopan ja USA:n graafisten paperien kysynnän Sappi arvioi pudonneen kuluvan kalenterivuoden aikana noin 10 % talouskasvun hidastumisen, varastojen laskun ja myös vuosina 2018-2019 läpi puskettujen hinnan korotusten takia.

Kuluvasta tilikaudesta Sappi odottaa hankalaa, sillä liukosellun hinnat ovat historiallisen alhaalla johtuen osin viskoosin ylikapasiteettiongelmasta sekä heikosta Kiinan tekstiilimarkkinasta eikä toisaalta merkkejä graafisten paperin kysynnän laskuvauhdin rauhoittumisesta ole näköpiirissä. Yhtiö kertoi myös harkitsevansa useita vaihtoehtoja paperikoneidensa tulvaisuudelle, mikä voi tarkoittaa arviomme mukaan käynnissä olevien tuotannon rajoitusten lisäksi koneiden pysyviä sulkemisia tai konversioita kasvaviin erikoispaperi- ja pakkaussegmentteihin. Paperiliiketoimintojen marginaaleja tukee kuitenkin Sappin mukaan kustannustason lasku (ml. sellu) ja viime aikojen kapasiteetin leikkaukset. Q1:n (lokakuu-joulukuu) oikaistun käyttökatteensa Sappi ennakoi jäävän vertailukauden 197 MUSD:n tasoa heikommaksi. Vaisujen markkinakommenttien lisäksi Sappi pisti osinkonsa toistaiseksi jäihin ja myös investointeja on siirretty sekä leikattu. Tulokseen tai näkymiin kohdistuneista konsensusodotuksista meillä ei ole tietoa, mutta pettymystä kokonaisuutena varsin heikko raportti ei kuitenkaan tänä vuonna yli 50 % laskeneelle osakkeelle enää aiheuttanut vaan eilen Sappin kurssi nousi 3,5 %.

Stora Enson ja UPM:n kannalta raportti ei ollut erityisen yllättävä, sillä myös suomalaisyhtiöiden paperivolyymit ovat olleet kuluvan vuoden aikana noin yleisen markkinakehityksen mukaisessa alamäessä, jonka olemme odottaneet jatkuvan ainakin talven yli. Kaksinumeroisen laskun jatkuminen koko ensi vuoden loisi kuitenkin paineita UPM:n ja Stora Enson paperiliiketoimintojen ennusteisiin. Lisäksi näemme kasvavan riskin, että markkinan supistuminen alkaa heijastua toistaiseksi vain lievää painetta H2:lla kohdanneisiin paperien hintoihin, vaikka tuottajat ovatkin leikanneet viime aikoina aktiivisesti kapasiteettia. Liukosellumarkkinan vaisu tilanne on lisäksi lievä huolenaihe Stora Ensolle, joka on juuri kasvattanut liukosellukapasiteettia Uimaharjun tehtaallaan. Liukosellun paino Stora Enson portfoliossa on kuitenkin varsin pieni. Liukosellumarkkinan pidemmän ajan kasvunäkymä on kuitenkin paperisellua parempi ja myös Sappin mukaan liukosellun kysyntä kasvaa yhä noin 6 %:n trendikasvun mukaista vauhtia. Kun tämä yhdistetään Uimaharjun tehtaan rajalliseen kustannuskilpailukykyyn havusellun tuotannossa, pidämme Stora Enson konversiopäätöstä pitkällä perspektiivillä oikeana lyhyen ajan liukosellumarkkinan haastavasta tilanteesta huolimatta.

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa.