Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Paperiliitto ja Metsäteollisuus tiedottivat eilen hyväksyneensä valtakunnansovittelijan sovintoesityksen liittyen osapuolten väliseen työehtoriitaan. Näin ollen Suomen sellu-, paperi- ja kartonkiteollisuuden jo yli kaksi viikkoa jatkuneet lakot ovat päättyneet ja tuotantoa tehtailla aletaan todennäköisesti ajaa asteittain ylös. Uusi työehtosopimus on voimassa vuoden 2021 loppuun asti.

Sopimus korottaa palkkoja yhteensä 3,3 % 25 kuukauden sopimusjaksolla ja edellisessä työehtosopimuksessa työehtoihin lisätyt 24 työtuntia poistuvat sopimuksesta vastaavan työajan lyhentämisen kautta. Lisäksi paperi-, kartonki- ja sellutehtaiden vuotuista käyntiaikaa lisätään, mikä toteutetaan lyhentämällä juhannusseisokin kestoa. 

Riidan ratkaisu ja lakkojen päättyminen on lyhyellä tähtäimellä positiivinen uutinen UPM:n, Stora Enson ja Metsä Boardin (ml. osakkuusyhtiö Metsä Fibre) kannalta, sillä yli kaksi viikkoa Suomessa jatkunut tuotantokatko on aiheuttanut yhtiölle jo tuntuvia taloudellisia rasitteita (ml. ylimääräiset kulut ja häiriöt ainakin sellu- ja kartonkitoimituksiin). Emme kuitenkaan usko, että lakosta olisi aiheutunut yhtiölle merkittävässä mittakaavassa pitkällä tähtäimellä vaikuttavaa rakenteellista mainehaittaa tai asiakkaiden menetyksiä. Mielestämme uusi työehtosopimus ei ole kustannusvaikutuksiltaan suomalaisten metsäyhtiöiden kannalta erityisen edullinen varsinkaan vallitsevaan heikentyneeseen suhdannetilanteeseen peilattuna. Yllättävänä emme lopputulemaa kuitenkaan pidä, kun huomioidaan muut vientiteollisuuden tänä talvena jo tekemät samantyyppiset sopimusratkaisut. Työehtoriidan ratkeamisella ja sen ehdoilla ei ole välitöntä vaikutusta näkemyksiimme Helsingin pörssin metsäyhtiöistä.

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa.