Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Stora Enso
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 14.50 EUR
Kurssi: 13.67 EUR
Kurssi hetkellä: 30.1.2023 - 4:45 Analyysi päivitetty: 24.10.2022

Stora Enso tiedotti perjantaina, että yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen yhtiön Ruotsissa sijaitsevan Hylten paperitehtaan ja siihen liittyvän omaisuuden myymisestä Ruotsissa toimivalle Sweden Timberille. Sweden Timber on keskikokoinen sahayhtiö. Kaupan arvo on noin 18 MEUR ja sen odotetaan toteutuvan H1:llä. Stora Enso on päättänyt lopettaa Anjalan tehtaan myyntiprosessin. Näin ollen yhtiö sai maaliskuussa 2022 ilmoitetun suunnitelman luopua paperiliiketoiminnasta päätökseen. Stora Enso keskittyy strategiansa mukaisesti uusiutuvien tuotteiden pitkän aikavälin kasvupotentiaaliin pakkauksissa, rakentamisen ratkaisuissa ja biomateriaali-innovaatioissa.

Hylten tehtaan vuosikapasiteetti on 245 000 tonnia sanomalehtipaperia. Vuoden 2021 lukujen perusteella myynnin odotetaan pienentävän Stora Enson vuotuista liikevaihtoa noin 90 MEUR:lla. Stora Enso kirjaa Q4:lle kirjatun 19 MEUR:n arvonalentumistappion lisäksi vuoden Q1:lle IFRS-liiketulokseensa noin 35 MEUR:n myyntitappion vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä riippuen tarkennuksista kaupantekopäivänä. Kauppa ei vaikuta Stora Enson Packaging Solutions -divisioonan Hylten tehtaalla sijaitseviin muotoonpuristetun kuidun ja biokomposiittitoimintoihin.

Sekä Anjalan että Belgiassa sijaitsevan Langerbruggen paperitehtaat liitettiin Packaging Materials -divisioonaan 1.1.2023. Samassa yhteydessä Stora Enso muokkaa segmenttiraportointiaan. Langerbruggen tehtaalla on meneillään kannattavuusselvitys, jossa tutkitaan mahdollisuutta muuntaa toinen tehtaan paperilinjoista kartonkia valmistavaksi linjaksi. Tutkimus saataneen päätökseen H1:llä.

Kauppahinta Hylten tehtaasta jäi alas, Anjalan pysyminen yhtiössä oli neutraali lopputulema

Pitkään tiedossa ollut myyntisuunnitelma huomioiden Hylten tehtaan myynti oli hyvin odotettu. Sweden Timber oli mielestämme profiililtaan varsin odotettu ostaja Hylten tehtaalle, sillä pienehkö sanomalehtipaperitehdas on tuskin kiinnostanut ainakaan teollisia ostajia. Ostajan profiilia ja sanomalehtipaperin negatiivista pidemmän ajan kysyntätrendiä peilaten kauppahinta Hylten tehtaasta jäi matalaksi, sillä vuoden 2021 numeroillakin kaupan EV/S-kerroin on vain 0,2x. Vuoden 2022 luvuilla kaupan liikevaihtopohjainen arvostus on vielä alempi emmekä usko hinnan olevan korkea myöskään pidemmän ajan tulosluvuilla. Pienellä alaskirjauksella ei Stora Enson kokonaiskuvan kannalta ole mitään merkitystä ja alhaisesta kauppahinnasta huolimatta suhtaudumme divestointiin neutraalisti Hylten yksikön heikkojen näkymien takia. 

Anjalan tehtaan jäämistä Stora Ensoon toistaiseksi emme pidä huomattavana takaiskuna, sillä Anjalan tehtaalla on tuntuvia operatiivisia synergioita Inkeroisten kuluttajakartonkitehtaan kanssa. Lisäksi Anjalan tehtaan valmistaman kirjapaperin näkymät ovat paperisegmenteistä vähiten heikosta päästä. Näin ollen yhtiöllä on arviomme mukaan edellytykset pitää Anjalan tehtaan kassavirta positiivisena lähivuosien aikana eikä tehtaan jääminen Stora Enson haltuun aiheuta luultavasti akuuttia päänvaivaa yhtiölle. 

Kokonaisuutena divestoinnit sujuivat jokseenkin ennakko-odotustemme mukaisesti

Kokonaisuutena divestointiprosessi sujui mielestämme odotusten mukaan, kun kolme neljästä myytäväksi suunnitellusta tehtaasta saatiin kaupan yhteensä 378 MEUR:lla (EV). Vuoden 2021 luvuilla EV/S oli yhteenlaskettuna 0,6x (vuoden 2022 luvuilla alempi), kun taas pidemmän aikavälin tulosarvostuksen arvioimme jääneen jokseenkin ennakko-odotustemme mukaiseen EV/EBITDA-kertoimen haarukkaan 3x-6x. Tasevaikutukset jäivät myös pieniksi. Mielestämme divestoinnit olivat siten kokonaisuutena järkeviä ja ne parantavat Stora Enson profiilia jossain määrin. Kommentoimme paperitehtaiden myyntisuunnitelmaa alun perin täällä

Päivitämme ennusteemme yhtiön raportoinnin mukaiseksi ennen Q1-tulosta

Päivitämme Stora Enson ennusteemme yhtiön uuden segmenttiraportin mukaiseksi vertailulukujen julkistamisen jälkeen. Stora Enso julkistaa vertailuluvut ennen Q1-tulosta.

Käy kauppaa. (Stora Enso)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2022e 2023e 2024e
Liikevaihto 11 720,4 11 489,3 11 487,3
- kasvu-% 15,3% -2,0% 0,0%
Liikevoitto (EBIT) 1 713,9 1 357,7 1 309,5
- EBIT-% 14,6% 11,8% 11,4%
EPS (oik.) 1,81 1,18 1,16
Osinko 0,60 0,65 0,70
P/E (oik.) 7,7 11,8 12,0
EV/EBITDA 6,0 7,1 7,2
Osinkotuotto-% 4,3% 4,6% 5,0%
Uusimmat ennusteet

Stora Enso on vuonna 1998 perustettu yhtiö, joka kehittää ja valmistaa puuhun ja biomassaan perustuvia ratkaisuja maailmanlaajuisesti monien eri alojen toimijoille ja moniin käyttökohteisiin. Yhtiön ratkaisuja on käytössä monilla aloilla, kuten rakennusalalla, vähittäiskaupassa, elintarvike- ja panimoteollisuudessa, tehdasteollisuudessa, julkaisualalla, lääketeollisuudessa, kosmetiikkateollisuudessa, makeisteollisuudessa, hygieniatuotteissa ja tekstiileissä. Konsernissa työskentelee ihmisiä yli 30 maassa, ja yhtiö on julkisesti noteerattu Helsingin ja Tukholman pörsseissä.