Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Maailman suurin selluyhtiö brasilialainen Suzano julkisti Q3-raporttinsa eilen New Yorkin kaupankäynnin sulkeutumisen jälkeen. Suzanon liikevaihto laski Q3:lla 33 % 6,6 miljardiin Brasilian realiin. Myyntiä rokotti luonnollisesti rajusti lyhytkuitusellun hinnan lasku, mutta myös sellumyynnin volyymi putosi 12 % vertailukaudesta. Q2:sta volyymi sellumyynnin volyymi kohosi 15 % tietyiltä osin elpynyttä kysyntää heijastellen. Yhtiön oikaistu käyttökate putosi 56 % noin 2,4 miljardiin Brasilian realiin, mikä johtui liikevaihdon laskusta ja myös yhtiön tuotannon rajoitusten takia nousseesta tuotannon käteiskustannuksesta. Suzanon nettotulos putosi selvästi tappiolle Q3:lla, mihin vaikuttivat kuitenkin oleellisesti myös Brasilian realin heikentymisen aiheuttamat ei-kassavaikutteiset kurssierot. Kokonaisuutena Suzanon Q3-numerot olivat hieman Bloombergin konsensusodotuksia heikompia.

Jopa tulosta enemmän raportissa kuitenkin seurattiin Suzanon varastojen kehitystä, sillä tuntuva osa sellun globaalista varasto-ongelmasta keskittyy alkuvuodesta kaupallisessa strategiassaan epäonnistuneelle Suzanolle. Suzano on myös lähes ainoa merkittävässä mittakaavassa tuotantoaan rajoittanut suuri sellupeluri. Suzanon varastot laskivat Q3:lla 450 000 tonnilla, mikä vastaa arviomme mukaan karkeasti kolmannesta yhtiön ylimääräisen varaston määrässä. Pudotus on merkittävä, mutta varasto-ongelman ratkaisussa on silti runsaasti työtä jäljellä, kuten myös viime aikojen markkinadata on osoittanut. Arviomme mukaan Suzano on myynyt tämän erän isoina blokkeina kiinalaisille asiakkaille. Kauppaa on käyty luonnollisesti alennuksella ja varaston alentaminen on arviomme mukaan painanut osaltaan lyhytkuitusellun markkinahintaa Q3:lla. Varastotason alentamiseen kohdistuneista markkinaodotuksista ei ole tarkempaa tietoa.

Näkymiä Suzano ei raportissa juuri kommentoinut eikä yhtiön kysyntä/tarjonta-analyysi sisältänyt mielestämme suuria yllätyksiä suhteessa muiden pelureiden kommentteihin. Yhtiö kuitenkin poisti ”sellumarkkinan tilanteeseen” vedoten kuluvan vuoden tuotanto-ohjeistuksensa (aik. 2019 tuotanto 9,0-9,4 miljoonaa tonnia sellua, mikä vastaa noin 1,5 miljoonan tonnin tuotannon rajoitusta suhteessa yhtiön kapasiteettiin). Suzanon kuluvan sellun vuoden tuotanto on toistaiseksi ollut 6,4 miljoonaa tonnia, joten suhteessa kapasiteettiin alkuperäinen tuotannon rajoitustavoite alkaa olla kasassa. Toisaalta yhtiöllä ei ole Q4:llä suunniteltuja vuosihuoltoseisokkeja ja myös Q1:lle osuu vain Suzanon yhdessä Stora Enson kanssa omistaman Veracellin vuosihuolto. Siten pidämme mahdollisena, että Suzanon tuotanto on kiihtymään päin. Tämä voi lisätä sellumarkkinalle lyhyellä tähtäimellä tarjontaa jossain määrin talven aikana (suhteessa kesään), vaikka koko vuoden osalta Suzanon tuotanto voikin jäädä edellisen tuotanto-ohjeistuksen alarajan alapuolelle.

Alustavan arviomme mukaan Suzanon Q3-raportti ei aiheuttanut merkittäviä yllätyksiä sellumarkkinan tilannekuvaan, jota värittävät nyt etenkin loppukesän ja syksyn aikana Kiinassa piristynyt kysyntä ja toisaalta edelleen korkeat varastot sekä edelleen ainakin Kiinan ulkopuolella Q4:llä jatkuvat hintapaineet. Raporttia ja päivän konferenssipuhelua on kuitenkin vielä pureksittava ennen tarkempien johtopäätösten tekemistä. Sellun kysyntä ja hinta ovat merkittäviä tulosajureita UPM:lle, Metsä Boardille, Stora Ensolle, joiden sellutaseet ovat selvästi ylijäämäisiä. Lisäksi sellu on ylivoimaisesti suurin pala Ahlstrom-Munksjön raaka-ainelaskussa ja yhtiön sellutase on selvästi alijäämäinen. Siten sellun hinnalla on tuntuva vaikutus myös Ahlstrom-Munksjön liiketoimintadynamiikkaan.

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa.