Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Maailman suurin selluyhtiö, brasilialainen Suzano, julkisti Q4-raporttinsa eilen New Yorkin kaupankäynnin sulkeutumisen jälkeen. Suzanon liikevaihto laski Q4:llä 3 % 7,0 miljardiin Brasilian realiin. Myyntiä rokotti luonnollisesti rajusti lyhytkuitusellun hinnan lasku, mutta myös sellumyynnin volyymi kohosi peräti 40 % poikkeuksellisen hiljaisesta vertailukaudesta. Q3:sta yhtiön sellumyynnin volyymi kohosi 15 % Kiinan pirteänä jatkunutta kysyntää heijastellen. Suzanon oikaistu käyttökate putosi 31 % noin 2,5 miljardiin Brasilian realiin. Tulospudotus johtui luonnollisesti sellun hinnan laskusta, mitä volyymikasvu ja heikentynyt USD/BRL-kurssi eivät riittäneet kompensoimaan. Kokonaisuutena Suzanon Q4-numerot olivat noin Reutersin konsensusodotusten tasolla.

Jopa tulosta enemmän markkinat seurasivat raportissa kuitenkin Suzanon varastojen kehitystä, sillä tuntuva osa sellun globaalista varasto-ongelmasta on keskittynyt alkuvuodesta 2019 kaupallisessa strategiassaan epäonnistuneelle Suzanolle. Suzano oli myös lähes ainoa merkittävässä mittakaavassa tuotantoaan rajoittanut suuri sellupeluri viime vuonna. Suzanon varastot laskivat Q4:llä 650 000 tonnilla suhteessa Q3:n loppuun (vrt. 450 000 tonnin pudotus Q3:n aikana), mikä vastaa arviomme mukaan noin puolta suhteessa yhtiön ylimääräisen varaston määrään. Pudotus on merkittävä, vaikka kokonaisuudessaan ongelmaa ei ole vielä ratkaistukaan. Arviomme mukaan Suzano on myynyt sellua ainakin osin isoina blokkeina kiinalaisille asiakkaille. Kauppaa on käyty luonnollisesti alennuksella ja poikkeuksellisesti kiinteillä hinnoilla. Siten Suzanon varaston purku on arviomme mukaan pitänyt osaltaan lyhytkuitusellun markkinahintaa alhaisella tasolla Q4:llä ja Q1:n alussa. Varastotason alentamiseen kohdistuneita markkinaodotuksia ei ole tiedossa, mutta lähtökohtaisesti olisimme yllättyneitä, jos markkinat olisivat odottaneet Suzanolta vielä ripeämpää varastojen laskuvauhtia. Toisaalta on kuitenkin edelleen jossain määrin kyseenalaista, miten suuri osa etenkin kiinalaisasiakkaille päätyneestä on jo kulutettu (ts. vai ovatko varastot siirtyneet merkittäviltä osin omistajalta toiselle)

Näkymiä Suzano ei raportissa juuri kommentoinut eikä yhtiön kysyntä/tarjonta-analyysi sisältänyt mielestämme suuria yllätyksiä suhteessa muiden pelureiden kommentteihin. Myöskään kuluvan vuoden tuotantostrategiaansa yhtiö ei tulostiedotteessaan avannut. Päätös on koko sellumarkkinan tasapainon kannalta merkittävä, sillä Suzano rajoitti viime vuonna tuotantoaan karkeasti 1,5 miljoonalla tonnilla (vastaa noin yhden suuren sellutehtaan vuosituotantoa) ja tämän tarjonnan paluu markkinoille voisi rajoittaa tai loiventaa sellun hinnan nousua tänä vuonna (hinnan käänne nousuun toki vaatisi Kiinan vahvan kysynnän jatkumista, mihin liittyy tiettyjä riskejä koronaviruksen ja muiden syiden takia). Lähtökohtaisesti emme usko Suzanon olevan halukas rajoittamaan tuotantoaan pidemmällä tähtäimellä, sillä yhtiön käteiskustannus on toimialan alhaisimpia Brasilian matalan puukustannuksen ja modernin tuotantolaitoskannan takia. Näin ollen Suzano voi hyvinkin olla halukas lyömään painetta korkeamman tuotantokustannuksen pelureihin, kun oma taseessa ollut varasto-ongelma lähestyy ratkaisuaan.

Raporttia ja tänään järjestettävää Suzanon CMD:tä on mielestämme vielä pureksittava ennen tarkempien johtopäätösten tekemistä sellumarkkinan tilannekuvasta ja sen mahdollisista muutoksista jompaankumpaan suuntaan. Sellun kysyntä ja hinta ovat merkittäviä tulosajureita UPM:lle, Metsä Boardille ja Stora Ensolle, joiden sellutaseet ovat selvästi ylijäämäisiä. Lisäksi sellu on ylivoimaisesti suurin pala Ahlstrom-Munksjön raaka-ainelaskussa ja yhtiön sellutase on selvästi alijäämäinen. Siten sellun hinnalla on tuntuva vaikutus myös Ahlstrom-Munksjön liiketoiminnan dynamiikkaan. Lisäksi Suominen kuuluu sellun suoriin käyttäjiin, mutta yhtiön raaka-aineportfoliossa sellu ei ole dominantti erä.

 

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa.