Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Telia company
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 40.00 SEK
Kurssi: 39.21 SEK
Kurssi hetkellä: 20.7.2021 - 7:35

Telia Company julkaisee Q2-raporttinsa huomenna keskiviikkona kello 8.00. Odotamme konsensuksen tavoin liikevaihdon hienoisesti laskeneen ja kannattavuuden olleen vertailukauden tasolla Q2:lla. Ymmärryksemme mukaan mitään erikoista kampanjointia Telian markkinoilla ei ole ollut Q2:lla ja kilpailukentän dynamiikan pitäisi näin olla ennallaan. Telia kertoi Q4:llä uudet taloudelliset tavoitteet sekä antoi tiekartan näiden saavuttamiseen, mitä seuraamme Q2:lla ja kuluvan vuoden aikana.

Odotamme Q1-liikevaihdon laskeneen 2 %:n 21340 MSEK:iin, kun konsensus odottaa 1 %:n laskua Q2:lta. Analyytikkopuhelun perusteella kilpailukentän dynamiikka on ennallaan. Q2:lla ei näkynyt mitään erityistä kampanjointia Telian markkinoilla. Koronan helpottamisen myötä maat ovat pääsääntöisesti olleet enemmän ”auki” Q2:lla verrattuna Q1:een ja vertailukauteen. Tämä voi arviomme mukaan hieman nostaa vaihtuvuutta. Elisan raportin myötä vaihtuvuus Suomessa oli kuitenkin ennallaan. Telian analyytikkopuhelun kommentti on kokonaisuudessa luettavissa tästä.

Teliaa seuratessa oikaistu käyttökate kuvaa parhaiten operatiivista tulostasoa, kun muilla riveillä on kertaluonteisia ja ei-operatiivisia eriä. Ennustamme konsensuksen tavoin Telian oikaistun käyttökatteen laskeneen 1 %:n ja olleen 7617 miljardia kruunua. Odotamme oikaistun käyttökatemarginaalin olleen vertailukauden tasolla ~35,5 %:ssa Q2:lla. Kannattavuutta tukee jatkuvat tehostamistoimet (2 miljardin säästöohjelma vuoteen 2023 mennessä) ja toisaalta painaa perinteisen hyväkatteisen operaattoriliiketoiminnan liikevaihdon lasku. Telia sai kesäkuun alussa päätökseen Carrier-liiketoiminnan myynnin ja tulee kirjaamaan tästä arviolta noin 7 miljardin kruunun voiton. Näin vertailukelpoisuuden parantamiseksi tulee käyttökatteessa seurata oikaistua lukua Q2:lla. Muilla riveillä ei ole tiedossa suurempia kertaeriä tai poikkeamia tavallisesta. Vertailukausi sisälsi 3,5 miljardin kruunun kertaluonteisen tappion liittyen Turkcell-omistuksen myyntiin. Odotamme raportoidun tuloksen olleen 1,79 kruunua osakkeelta (konsensus 1,82) Q2:lla.

Telia ohjeistaa vuodelle 2021 palveluliikevaihdon ja oik. käyttökatteen paikallisin valuutoin ilman Telia Carrieria olevan vertailukauden tasolla tai kasvu-%:n olevan matala yksinumeroinen luku (2020: -3,4 % ja -3,0 %). Odotamme yhtiön toistavan ohjeistuksen ja ennustamme vuoden 2021 liikevaihdon nousevan 0,9 % ilman Carrier-liiketoimintaa ja oik. käyttökatteen kasvavan 1,3 % ilman Carrier-liiketoimintaa (raportoidut -3 % ja -1 %).

Telia kertoi neljänneksellä myös myyvänsä osan Suomen ja Norjan mastoista. Kaupalla on vain pieni, alle 2 %:n vaikutus operatiivisiin ennusteisiimme vuodesta 2022 eteenpäin. Kauppa kuitenkin vahvistaa tasetta (pro forma nettovelka/käyttökate 2,1x) ja antaa enemmän liikkumavaraa strategian mukaisiin investointeihin ja parantaa osingonmaksukyvykkyyttä. Kauppa ei vaikuta näkemykseemme osakkeesta ja lisäämme kaupan vaikutukset ennusteisiimme Q2-raportin yhteydessä. Koko kommentti mastoista luettavissa tästä. Telian kattavat taloudelliset tavoitteet ja tiekartta on luettavissa tästä

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 89 190,7 86 810,1 86 430,2
- kasvu-% 3,8% -2,7% -0,4%
Liikevoitto (EBIT) 2 332,5 17 313,7 12 206,5
- EBIT-% 2,6% 19,9% 14,1%
EPS (oik.) 1,63 1,86 2,23
Osinko 2,00 2,00 2,00
P/E (oik.) 20,9 21,0 17,6
EV/EBITDA 7,1 6,4 7,6
Osinkotuotto-% 5,9% 5,1% 5,1%
Uusimmat ennusteet

Telia Company on vuonna 2003 perustettu monikansallinen teleoperaattori, joka tarjoaa kiinteän verkon ja mobiilin tietoliikennepalveluja. Telia on Bonnier kaupan myötä Pohjoismaiden suurimmista TV-yhtiöistä. Yhtiön asiakkaita ovat niin yritys- kuin kuluttaja-asiakkaatkin. Yhtiön kotipaikkana on Tukholma. Telian osakkeet ovat noteerattu Helsingin ja Tukholman pörsseissä.