Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Fondia Q3’20: Lupausten lunastamista odotetaan

Fondian kolmannen kvartaalin katsaus ei tuonut paljoa lisävaloa yhtiön kehitykseen. Toimitusjohtaja Leena Hellfors kommentoi Vernerin haastattelussa. Kysymykset kellotettuna alla.

Seuraa Fondiaa https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/fondia

00:00 Intro
00:15 Liikevaihto dippasi noin 4 % ja henkilöstömäärä laski noin 9 % kokopäiväsiksi muunnettuna. Voitko avata kannattavuutta enemmän, ovatko kulut laskeneet enemmän kuin liikevaihto?
00:58 Voitko antaa jonkinlaista indikaatiota, ollaanko lähempänä alkuvuoden kannattavuutta (n. 10 %) vai viime vuoden toisen puoliskon (n. 5 %) kannattavuutta?
01:50 Miksi ette anna kannattavuuslukuja?
02:40 Ruotsissa henkilöstön vaihtuvuus kasvoi samalla kun toimintaa on tehostettu. Mitä tästä pitäisi ajatella?
03:40 Miten henkilökunta on yleisesti ottanut tehostustoimet vastaan sun havaintojen mukaan?
07:00 Uusmyynti näytti kuitenkin piristymisen merkkejä Ruotsissa kauden loppua kohden?
08:18 Kysyntäympäristö Suomessa
10:50 Kollega X huomasi tiedotteen lakifirmalta Lawely Oy, joka tarjoaa lakiasiainpalveluita “suoratoistopalvelun hinnalla” eli 29,90 EUR kuukausiveloituksella. Miten näet kilpailutilanteen, onko Fondialle tulossa haastajia uudenlaisten lakipalveluiden tarjoamisen tontille?

Käy kauppaa. (Fondia)

Fondia on liikejuridiikan täyden palvelun talo, joka tarjoaa uudenlaisia palvelumalleja ja hyödyntää digitaalisia teknologioita. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa ja Virossa ja konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 noin 20,2 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on noin 160 työntekijää.