Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Sauli ja Eki käsittelevät inderesPodin 11. jaksossa konepajasektoria. Millaisia kilpailuetuja alalla on ja mistä korkea alalletulokynnys rakentuu? Mitkä tekijät ovat keskiössä konepajayhtiöitä seuratessa?

00:09 Mitä konepajasektori kätkee alleen?
01:16 Helsingin pörssin konepajat
03:46 Konepajayhtiöt osana globaalia kilpailukenttää
04:35 Miten liiketoiminta konepajasektorilla on muuttunut?
06:35 Mitkä tekijät ovat keskiössä konepajoja seuratessa?
10:19 Oligopolisuus
10:46 Ovatko konepajayhtiöt laadukkaampia kuin ennen?
13:29 Konepajojen syklisyys
15:01 Johdon merkitys
17:50 Kestävät kilpailuedut
19:25 Alalletulokynnys
20:39 Teknologiset kilpailuedut
23:48 Onko ajoittaminen edellytys hyville tuotoille?
25:48 Miten markkinoilla menee yleisesti?
27:55 Konepajayhtiöiden arvostustasot
30:24 Ollaanko samassa tilanteessa kuin vuonna 2007?
35:37 Miten alan yrityskaupparintamalla menee?
39:15 Mikä konepajayhtiöistä vaikuttaa houkuttelevimmalta?