Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Juha ja Antti keskustelevat tässä jaksossa metsäyhtiöistä. Helsingin pörssin metsäyhtiöissä on nähty 30-40 %:n laskuja vuoden kurssihuipuista. Podilla käsitellään mistä eri tekijöistä tämä on seurausta.

00:19 Millaisia metsäyhtiöitä Helsingin pörssissä on? (UPM, Stora Enso & Metsä Board)
01:40 Tuloskunto
03:41 Metsäyhtiöt vs. kv-verrokit
04:22 Kansainvälisyys
05:19 Kysyntä- ja tulosajurit (BKT:n kasvu, kysynnän ja tarjonnan tasapaino, kustannustaso ja -kilpailukyky, valuuttakurssit)
07:20 Miksi osakekurssit ovat tulleet tänä vuonna voimakkaasti alas?
09:25 Metsäyhtiöiden syklisyys
11:33 Onko kapasiteetissa nyt tasapainotilanne?
14:14 Taseet
15:28 Mitä metsäyhtiöissä kannattaa seurata?
17:14 Miten sijoittajan kannattaisi suhtautua metsäyhtiöihin?
20:21 Millaisia tuotto-odotuksia yhtiöille voi asettaa?
22:20 Luottamus ensi vuoden ennusteisiin
24:20 Metsäyhtiöiden arvostus vs. kv-verrokit

Podin lopussa kuuluu pientä rätinää nauhoituksesta johtuen. :)

inderesPodi jakso 9: Mitkä tekijät ohjaavat metsäyhtiöiden liiketoimintaa? https://www.inderes.fi/fi/videot/inderespodi-jakso-9-mitka-tekijat-ohjaa...

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa.