Juha ja Antti keskustelevat tässä jaksossa metsäyhtiöistä. Helsingin pörssin metsäyhtiöissä on nähty 30-40 %:n laskuja vuoden kurssihuipuista. Podilla käsitellään mistä eri tekijöistä tämä on seurausta.

00:19 Millaisia metsäyhtiöitä Helsingin pörssissä on? (UPM, Stora Enso & Metsä Board)
01:40 Tuloskunto
03:41 Metsäyhtiöt vs. kv-verrokit
04:22 Kansainvälisyys
05:19 Kysyntä- ja tulosajurit (BKT:n kasvu, kysynnän ja tarjonnan tasapaino, kustannustaso ja -kilpailukyky, valuuttakurssit)
07:20 Miksi osakekurssit ovat tulleet tänä vuonna voimakkaasti alas?
09:25 Metsäyhtiöiden syklisyys
11:33 Onko kapasiteetissa nyt tasapainotilanne?
14:14 Taseet
15:28 Mitä metsäyhtiöissä kannattaa seurata?
17:14 Miten sijoittajan kannattaisi suhtautua metsäyhtiöihin?
20:21 Millaisia tuotto-odotuksia yhtiöille voi asettaa?
22:20 Luottamus ensi vuoden ennusteisiin
24:20 Metsäyhtiöiden arvostus vs. kv-verrokit

Podin lopussa kuuluu pientä rätinää nauhoituksesta johtuen. :)

inderesPodi jakso 9: Mitkä tekijät ohjaavat metsäyhtiöiden liiketoimintaa? https://www.inderes.fi/fi/videot/inderespodi-jakso-9-mitka-tekijat-ohjaa...

Uuden metsäteollisuuden edelläkävijänä UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä.

UPM:n liiketoimintarakenne muodostuu seuraavista liiketoiminta-alueista: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA (Eurooppa ja Pohjois-Amerikka) ja UPM Plywood.