Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Vuorineuvos Jorma Eloranta on toiminut hallituksen puheenjohtajana useassa eri yhtiössä vuodesta 1978 lähtien ja toimitusjohtajana 28 vuoden ajan. Podcastissa käsitellään yleisesti hallitustoimintaa ja -työskentelyä.

01:51 Jorma Eloranta
02:54 Mitä pörssiyhtiön toimitusjohtajalta vaaditaan?
04:32 Pärjäävätkö Suomen yritysjohtajat kansainvälisessä vertailussa?
05:47 Tausta sijoittajana
06:43 Uran käännekohdat
11:08 Hallitustaustat

Hallitustoiminta
14:14 Mikä on hallituksen merkitys yrityksen menestyksessä?
14:57 Mistä tunnistaa hyvän hallituksen?
15:40 Mikä on hallituksen merkitys yrityksen menestykselle?
17:29 Millä tasolla hallitustyöskentely on Suomessa?
20:03 Millaista painetta hallituksen toimintaan kohdistuu?
22:36 Omistajuuden merkitys
24:45 Miten suuri osa hallituksista valitaan puhtaasti osaamisen pohjalta?

Hallitus ja sijoittajat
27:30 Hallituksen rooli ja keinot omistaja-arvon luonnissa
30:31 Toimitusjohtajan valinta ja erottaminen
31:46 Strategiaprosessit
34:22 Kestävä kilpailuetu
38:05 Miten tuottovaatimus asetetaan isoissa investoinneissa?
42:25 Yritysostot
50:41 Osingot
53:12 Korostuuko osingot liikaa?
54:47 Omien osakkeiden ostot
58:40 Taloudelliset tavoitteet
1:01:17 Ohjeistaminen
1:03:58 Tulosvaroitukset
1:05:47 Mistä ohjeistus muodostuu?
1:06:35 Jos markkinoiden odotukset poikkeavat realistisesta, onko yhtiön kommunikoitava tästä?
1:07:56 Suhtautuminen analyytikoihin
1:09:50 Onko johdon ulkopuolisella konsultoinnilla arvoa?
1:12:33 Ongelmatapaukset ja eturistiriidat
1:14:26 Valtio-omistajuus
1:16:50 Yksityissijoittajat
1:18:28 Toiveet sijoittajien suuntaan

Tulevaisuus
1:21:01 Mitkä osaamisalueet/tekijät tulevat korostumaan tulevaisuudessa?
1:24:18 Onko hallitustyöskentelyssä puutteita osaamisesta?
1:29:14 Missä pitää onnistua pärjätäkseen tulevaisuudessa?

Stora Enso https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/stora-enso
Cargotec https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/cargotec
Neste https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/neste
Uponor https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/uponor
Suominen https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/suominen
Metso https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/metso

Jorma Eloranta - Hallitus johdon tukena https://shop.almatalent.fi/hallitus-johdon-tukena
DIF - Directors' Institute Finland https://dif.fi/