Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Juha ja Antti keskustelevat kaivosyhtiöistä sijoituskohteena. Podissa pureudutaan kaivosyhtiöiden toimintaympäristöön ja käsitellään Helsingin pörssistä tuttuja Endominesia ja Sotkamo Silveriä.

01:00 Kaivosyhtiöt maailmalla
04:42 Toimiiko kaivosyhtiöt turvasatamana?
08:47 Mitkä tekijät ohjaavat kullan hinnanmuodostusta?
13:23 Arvonmääritys ja menetelmät
23:24 Riskit ja tuottovaatimus
25:13 Endomines https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/endomines
27:03 Sotkamo Silver https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/sotkamo-silver