Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Metsäteollisuuden arvoketjua edustavat Kemira, Valmet & Stora Enso. Inderesiltä mukana on analyytikko Antti Viljakainen.

00:00 Keynote – Antti Viljakainen, Inderes
08:20 Kemira – Sijoittajasuhdejohtaja, Mikko Pohjala (linkki)
31:05 ​Valmet – Sijoittajasuhdejohtaja, Pekka Rouhiainen (linkki)
55:40 Stora Enso – Talousjohtaja, Seppo Parvi (linkki)

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkäsittelyyn sekä öljy- ja kaasuteollisuuteen. Vuonna 2020 Kemiran liikevaihto oli noin 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi