Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Jakelulisenssit ovat Qt:lle kasvun moottori

Yhtiöjulkaisu 27.05.2019 10:42 Qt

Qt Group raportoi tilinpäätöstiedotteessaan ensimmäisen kerran jakelulisensseistä muodostuvan liikevaihdon, joka vuonna 2018 oli lähes 12 miljoonaa euroa. Kokonaisliikevaihtomme oli 45,6 miljoonaa, joten jakelulisenssit muodostavat Qt:lle jo nyt merkittävän tulovirran. Jakekulisenssit ovat herättäneet keskustelua ja kysymyksiä, joten avaan tässä vähän liiketoimintamalliamme.

Qt:n ansaintalogiikka perustuu kahdenlaisiin lisensseihin: ensiksi myymme käyttäjäkohtaisen niin sanotun kehittäjälisenssin. Tällä kehittäjä saa oikeuden kehittää sovelluksia Qt:lla desktopille, mobiiliin tai sulautettuihin järjestelmiin. Usein valmistava yritys tekee sopimuksen samalla hetkellä sekä kehittäjä- että jakelulisensseistä, jolloin yritys maksaa sekä oikeudesta käyttää Qt:ta tuotekehitysprojektissa että valmistaa tuotteita kaupalliseen jakeluun.

Jakelulisenssin hinta vaihtelee huomattavasti valmistetun laitteen arvon mukaan eli hinnoittelussa otetaan huomioon laitteen arvo ja se, minkä arvon Qt tuottaa laitteen kokonaisuuteen nähden. Jakelulisenssien arvo on siten skaalautuva tuotteen mukaan. Kahvikoneen jakelulisenssi on edullisempi kuin lääketieteellisen laitteen lisenssi.

Miksi meillä on jakelulisenssejä? Ajatellaanpa suurta kodinkonevalmistajaa, jolla on viiden henkilön ohjelmistoja kehittävä tiimi. Se luo ohjelmistoja esimerkiksi astianpesukoneiden näyttöihin, joita lopulta valmistetaan miljoonia. Jos Qt möisi tälle kansainväliselle suuryhtiölle viisi kehittäjälisenssiä, jäisi liikevaihtomme melko vaatimattomaksi, eikä se kasvaisi siitä huolimatta, että miljoonat kotitaloudet käyttäisivät Qt:lla ohjelmoitua tuotetta. Pesukoneen valmistaja ostaa koneeseensa osia lukuisilta eri toimittajilta. Nykyisin näyttöjen ja graafisten käyttöliittymien yleistyessä, ohjelmistot ovat yhä merkittävämpi hankinnan osa-alue ja on luonnollista, että tästä Qt:n ylläpitämästä osaamisesta ja lopputuotteelle tuomasta merkittävästä arvosta maksetaan korvaus. Jakelulisensseistä muodostuva liikevaihto riippuu siitä, kuinka paljon asiakkaamme myyvät omia tuotteitaan.

Qt:lle erityisesti tuotteet, joihin rakennetaan kosketusnäyttöjä, ovat mahdollisuus kasvattaa liiketoimintaa.  Kilpailu tälläkin osa-alueella on globaalisti kova, asiakkaiden osto-organisaatiot ovat erittäin ammattimaisesti toimivia ja hintaneuvottelut voivat olla tiukkoja ja pitkiä. Asiakkaille mahdollisuus käyttää Qt:ta eri tuotteissa ja eri käyttöjärjestelmissä tuo paljon kilpailuetuja ja tehokkuutta. Ja kaikkihan me haluamme laitteisiimme hyvän käyttökokemuksen.   

Mika Harjuaho

talousjohtaja, Qt Group Oyj

Qt Group (Nasdaq Helsinki: QTCOM) on globaali, yli 70 teollisuuden alalla vaikuttava ohjelmistoyritys, jonka oma johtava teknologia vaikuttaa miljoonien laitteiden ja sovellusten taustalla. Kansainväliset yhtiöt ja ohjelmoijat ympäri maailman luottavat Qt:n teknologiaan, jonka avulla yhtiö auttaa asiakkaitaan luomaan poikkeuksellisia asiakaskokemuksia ja edistämään asiakkaidensa digitaalisia muutosaloitteita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 58,4 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 330 henkeä.