Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Digia

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyytikon kommentti
31.3.
2023

Asiakaskysyntä pysyi yhä hyvällä tasolla Q4:llä, mutta useat yhtiöt näkivät nyt selkeää epävarmuutta markkinassa, mikä osaltaan on myös hellittänyt osaajamarkkinan kireyttä. Koko vuosi 2022 sujui Q4:n tavoin kaksijakoisissa merkeissä.

Tiedotteet
24.3.
2023

Digia Oyj
Pörssitiedote
24.3.2023 klo 08:00

Digia korjaa 23.3.2023 klo 12.00 julkaistua suomenkielistä pörssitiedotetta, jossa kerrottiin Digia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen. Suomenkielisessä pörssitiedotteessa kerrottiin yhtiökokouksen päättäneen, että toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 6 500 euroa kuukaudessa. Oikea arvo on 6 000 euroa. Englanninkielisessä pörssitiedotteessa tieto oli esitetty oikein.

Alla korjattu kohta kokonaisuudessaan:

Tiedotteet
23.3.
2023

Digia Oyj
Pörssitiedote
23.3.2023 klo 12:00

Digia Oyj:n 23. maaliskuuta 2023 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonjako

Tiedotteet
1.3.
2023

Digia Oyj
Pörssitiedote
1.3.2023 klo 15.00

Digia Oyj on julkaissut vuoden 2022 raportointikokonaisuuden suomeksi ja englanniksi. Kokonaisuus sisältää vuosikertomuksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin ja vastuullisuusraportin.

Raportit ovat pdf-tiedostoina tämän tiedotteen liitteinä ja yhtiön internet-sivuilla osoitteessa digia.com/sijoittajat.

Analyysi
20.2.
2023

Olemme tänään myyneet Mallisalkusta noin 6 %:n painolla olleet Digian osakkeet, joista kotiutamme erinomaiset tuotot vajaan viiden vuoden pitoajalta. Luovumme Digioista hieman haikein mielin, sillä osakkeen arvostustaso ei ole edelleenkään erityisen haastava ja tuotto-odotus on mielestämme edelleen kohtuullinen. Myyntien jälkeen salkkumme käteispaino nousi jälleen noin 19 %:iin, mikä tarjoaa taas mukavasti liikkumavaraa uusia ostoja silmällä pitäen.

inderesTV
13.2.
2023

Digian orgaaninen kasvu ja erityisesti tulos jäivät Q4:llä ennusteista. Yhtiö itse kommentoi pahimman epävarmuuden olevan jo takana, mutta tuloskasvun kulmakertoimeen liittyy vielä kysymysmerkkejä. Analyytikko Joni Grönqvist kommentoi.

Analyysi
13.2.
2023

Digian liikevaihto kasvoi yritysostojen vetämänä, mutta jäi orgaanisesti odotuksista Q3:lla. Kannattavuus parani edellisistä neljänneksistä, mutta jäi myös ennusteista. Yhtiön kommentit indikoivat pahimman epävarmuuden olevan takana, mutta ohjeistus jätti selvää liikkumavaraa tuloskasvun kulmakertoimeen. Lähivuosina odotamme hieman sektoria heikompaa orgaanista kasvua ja paranevaa kannattavuutta, mikä on alle uusien taloudellisten tavoitteiden.

Analyytikon kommentti
13.2.
2023

Toistamme 6,5 euron tavoitehinnan ja vähennä-suosituksen. Digian liikevaihto kasvoi yritysostojen vetämänä, mutta jäi orgaanisesti odotuksista.

inderesTV
10.2.
2023

Loppuvuoden vastatuulista huolimatta Digia jatkoi kannattavan kasvun polulla myös viimeisellä vuosineljänneksellä. Toimitusjohtaja Timo Levoranta kommentoi analyytikko Joni Grönqvistin haastattelussa.

Tiedotteet
10.2.
2023

Digia Oyj
Pörssitiedote
10.2.2023 klo 17.45

Digia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2023 kello 10.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Atomitie 2 A, 00370 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 9.00.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.    Kokouksen avaaminen

2.    Kokouksen järjestäytyminen

3.    Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Digia

ipo 

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas