Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Efecte

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
2.4.
2020

Myimme Efecten ja Verkkokauppa.comin pois mallisalkustamme ja ostimme vapautuneilla pääomilla Fortumia. Pidämme Fortumia nykykurssilla aliarvostettuna ja näemme sen riski/tuotto-suhteen houkuttelevana. Efecten ja Verkkokauppa.comin osalta myönnämme virheemme ja luovumme osakkeista, jotka eivät täytä salkkumme tuottovaatimusta. Kokonaisuutena näemmekin nyt toteutetun pääoman uudelleenallokoinnin parantavan salkkumme riski/tuotto-suhdetta selvästi.

Inderes analyysi
25.3.
2020

Yhtiön kasvu ja kannattavuus olivat ennen koronapandemian alkamista positiivisella trendillä. Koronan luomasta epävarmuudesta johtuen yhtiö ei anna kuitenkaan ohjeistusta vuodelle 2020 ja ennakoimme talouden jarrutuksen luovan merkittävän hidasteen yhtiön kasvupolulle. Odotamme vahvojen pitkän aikavälin fundamenttien, jatkuvien tuottojen, vahvan kassan, ja parantuneen tehokkuuden avulla Efecten selviävän kriisistä läpi kuivin jaloin.

Inderes analyysi
31.10.
2019

Q3-katsaus osoitti yhtiön etenevän ennakoidulla trendillä SaaS-kasvun ja kannattavuuden parantumisen suhteen. Kansainvälisen liiketoiminnan kasvu jatkui myös vahvalla tasolla, mikä on tärkeää yhtiön pitkän aikavälin tavoitteiden kannalta. Pidämme osakkeen arvostusta yhtiön SaaS-liiketoiminnan vahvoihin kasvunäkymiin suhteutettuna edelleen maltillisena. 

Inderes analyysi
3.10.
2019

Efecten eteneminen on jäänyt listautumisen jälkeen odotuksia heikommaksi, kun kansainvälisen liiketoiminnan kasvun kiihdyttäminen on ottanut ennakoitua enemmän aikaa ja mittavista kasvupanostuksista ei ole saatu irti oletettua tehoa. Uudistuneen johdon ja täsmennetyn strategian myötä yhtiön kehitys on kuitenkin vakaantumassa ja pidämme osakkeen arvostusta yhtiön SaaS-liiketoiminnan vahvoihin kasvunäkymiin suhteutettuna maltillisena.   

Inderes analyysi
23.8.
2019

Yhtiön arvonmuodostuksen kannalta keskeisten ajureiden, SaaS-liikevaihdon ja Saksan liiketoimintojen kehitys oli H1:llä vahvaa (SaaS +25 % ja kansainvälinen SaaS-kasvu +57 %), ja yhtiö otti myös useita tulevaisuuden kannalta tärkeitä edistysaskelia. Lyhyellä tähtäimellä yhtiön kasvunäkymää heikentää kuitenkin kahden suurehkon asiakkuuden poistuma ja palveluliiketoiminnan toimintamallin muutokset.

Inderes analyysi
9.5.
2019

Efecten Q1 sujui kokonaisuutena odotustemme mukaisesti, kun pitkän aikavälin arvon kannalta keskeisten SaaS-tuottojen kasvu vahvistui ja Saksan liiketoiminnot nousivat kasvun kannalta vahvempaan rooliin. Operatiivisten trendien käännyttyä positiivisiksi ja maltillisten liikevaihtokertoimien valossa näemme osakkeessa edelleen nousupotentiaalia. 

Inderes analyysi
11.3.
2019

Efecten loppuvuosi oli kokonaisuuden valossa pettymys, mutta pitkän aikavälin arvonluontipotentiaalin kannalta keskeisten SaaS-tuottojen kasvu ja Saksan liiketoimintojen vahva tilauskertymä ennakoivat parantuvaa kehitystä lähivuosille. Pitkän aikavälin kasvunäkymään nähden osakkeen arvostus on hyvin maltillinen, joten säilytämme positiivisen näkemyksen osakkeesta.

Inderes analyysi
8.11.
2018

Efecten SaaS-liikevaihdon kehitys jatkoi Q3:lla kohtuullisen vahvalla ja ennusteidemme mukaisella kasvu-uralla, mutta kasvun kulmakerroin ei ole vielä riittävä suhteessa yhtiön tekemiin voimakkaasti etupainotteisiin kasvupanostuksiin ulkomaan liiketoimintoiminnoissa. Efecten vuoden 2018 kasvun kulmakerroin on ollut pettymys, minkä vuoksi osakkeen arvostus on kehittynyt oikeutetusti vaisusti. Yhtiön pitkän aikavälin kasvutarina on mielestämme edelleen vahva, vaikka odotamme panostusten tuottavan tuloksia aiempaa hitaammin.

Inderes analyysi
9.10.
2018

Efecte alensi vuoden 2018 liikevaihdon kasvuohjeistusta hieman alle 20 %:iin, kun vanhan liiketoiminnan tuottojen lasku jatkui ja SaaS-tuottojen kasvussa ei tapahtunut kasvupanostuksista huolimatta vielä merkittävää kiihtymistä. Efecten kuluvan vuoden kasvun kulmakerroin on ollut lievä pettymys, minkä vuoksi osakkeen arvostus on kehittynyt oikeutetusti vaisusti. Yhtiön pitkän aikavälin kasvutarina on mielestämme edelleen validi ja nykyiseen arvostukseen nähden houkutteleva, joten säilytämme positiivisen näkemyksen osakkeesta.

Inderes analyysi
15.8.
2018

Efecten SaaS-liikevaihto jatkoi Q2:lla lähes ennustettua vahvaa kasvua, mutta palveluiden kasvu jäi odotuksista ja voimakkaan etupainotteiset kasvupanostukset ulkomaan liiketoimintoihin söivät tulosta arvioitua enemmän. Efecten tuotteen kilpailukyky on Suomen liiketoimintojen kehityksen ja johtavan markkina-aseman perusteella vahva, ja pidämme yhtiön vahvoihin markkina-ajureihin, erikoistumiseen ja kansainvälistymiseen nojaavaa pitkän aikavälin kasvutarinaa houkuttelevana.

Efecte

ipo 

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas