Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Innofactor

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
19.2.
2021

Innofactorin Q4-luvut olivat odotuksiamme paremmat. Tilauskanta, tehostunut kulurakenne, vahva Suomen toiminta ja paranevat ulkomaan toiminnot tukevat tuloskasvun jatkumista myös vuonna 2021. Nousseet ennusteemme ja vahvistunut tase huomioiden osakkeen arvostus (2021e EV/EBIT 10x) on hyvin maltillinen ja tarjoaa riskeihin nähden hyvin houkuttelevan tuotto-odotuksen. 

Inderes analyysi
28.10.
2020

Innofactorin Q3-luvut oli pitkälti odotustemme mukaisia ja kommentit loppuvuodesta ja ensi vuodesta olivat rohkaisevia. Yhtiön tilauskanta, tehostunut kulurakenne ja vahva Suomen toiminta tukevat tuloskasvun jatkumista myös loppuvuonna ja vuonna 2021. Selkein riski tuloskasvulle on koronan paheneminen. Nousseet ennusteemme huomioiden osakkeen arvostus (2021e P/E 11x) on maltillinen ja tarjoaa riskeihin nähden edelleen hyvän tuotto-odotuksen. 

Inderes analyysi
29.7.
2020

Innofactorin Q2-tulos ylitti jälleen ennusteemme ja tuloskäänne eteni koronasta huolimatta jo kuudetta neljännestä peräjälkeen. Yhtiön tilauskanta ja tehostunut kulurakenne tukee tuloskasvun jatkumista myös loppuvuonna ja selkein riski tämän katkaisemaan on koronan paheneminen. Nousseet ennusteemme huomioiden osakkeen arvostus (2020e P/E 11x) ja tuotto-odotus tarjoavat riskeihin nähden edelleen hyvän tuotto-odotuksen.. Yhtiön Q2-tulos ylitti jälleen ennusteemme ja tuloskäänne eteni koronasta huolimatta jo kuudetta neljännestä peräjälkeen.

Inderes analyysi
24.6.
2020

Innofactorin tuloskäänne on edennyt ripeästi viimeiset puolitoista vuotta ja operatiivisten ongelmien ratkominen on tuonut jälleen esiin yhtiön terveen ydinliiketoiminnan ja sen tulospotentiaalin. Etenkin Suomen liiketoiminta sekä oma tuoteliiketoiminta ovat arviomme mukaan vahvalla pohjalla ja seuraavaksi yhtiö panostaa pohjoismaiden toimintojen vahvistamiseen, jotta kestävämpi kannattavan kasvun vaihe voi alkaa. Koronakriisin yli arvioimme yhtiön selviävän suhteellisen kuivin jaloin etenkin vahvan tilauskannan turvin.

Inderes analyysi
6.5.
2020

Yhtiön liiketoiminta näyttää olevan kokonaisuutena vahvemmassa kunnossa kuin ennen koronaa ennakoimme. Lisäksi koronan vaikutukset jäävät näillä näkymin maltillisiksi. Q1-raportti oli nyt viides tuloskäänteen neljännes ja käänne voimistui. Yhtiön tilauskanta sekä myynnin näkymä tukee kasvun ja kannattavuuskehityksen jatkumista. Nousseet ennusteemme huomioiden osakkeen arvostus (2020e P/E 11x) ja tuotto-odotus tarjoavat riskeihin nähden jälleen hyvän tuotto-odotuksen.

Inderes analyysi
1.4.
2020

Koronakriisi on luonut myös IT-palvelumarkkinalle epävarmuutta ja arvioimme talouden epävarmuuden heijastuvan myös Innofactoriin tulevina neljänneksinä. Arvioimme nyt Innofactorin jäävän hieman viime vuoden tulostasosta. Innofactor lähtee moniin verrokkeihin nähden hyvissä asemissa epävarmuuteen ja odotamme vaikutusten jäävän melko lieviksi, sillä yhtiöllä on ennätysvahva tilauskanta, suuri jatkuvan liiketoiminnan osuus ja merkittävä paino julkishallinnon asiakkaissa. Miinuspuolella on taseen korkeahko velkavipu.

Inderes analyysi
26.2.
2020

Q4-raportti oli nyt neljäs tuloskäänteen neljännes ja yhtiö ponnisti vuoden 2018 syvästä tuloskuopasta onnistuneesti. Vahva tilauskanta ja Ruotsin liiketoiminnan käänne lisäävät luottamusta käänteen jatkumiselle. Takaraivossa ovat kuitenkin edelleen takavuosien lukuisat pettymykset, mikä puoltaa varovaisuutta. Nousseet ennusteemme huomioiden osakkeen arvostus (2020e P/E 10x) ja tuotto-odotus tarjoavat riskeihin nähden edelleen hyvän tuotto-odotuksen. 

Inderes analyysi
30.10.
2019

Innofactorin Q3-raportti oli nyt kolmas neljännes kun kannattavuuskäänne jatkui. Q3:lla tilauskanta jatkoi myös vahvaa kasvua, mikä luo pohjaa tulevalle kehitykselle. Operatiiviset riskit ovat vielä hieman koholla, mutta yhtiö näyttää saaneen pahimmat haasteet ratkottua. Kurssinousu ja nousset ennusteemme huomioiden osakkeen arvostus (2019e P/E 12x) ja tuotto-odotus tarjoavat riskeihin nähden hyvän tuotto-odotuksen osakkeelle. 

Inderes analyysi
24.7.
2019

Innofactorin Q2-raportti oli nyt toinen neljännes, joka osoitti käänteen etenevän ja tilanteen stabiloituvan, vaikka töitä on vielä paljon tehtävänä. Tilauskannan kasvu jatkui edelleen vahvana ja henkilöstömäärän odotetaan nousevan Q3:lla, minkä pitäisi kääntää liikevaihto kasvuun. Ruotsin ja Tanskan ongelmat pitävät operatiiviset riskit vielä hieman koholla, mutta muilta osin pahimmat tulipalot on arviomme mukaan sammutettu. Kurssilasku ja hieman nousset ennusteemme huomioiden osakkeen arvostus on nyt (2019e P/E 11x) riittävä kompensoimaan edelleen koholla olevaa riskitasoa.

Inderes analyysi
5.6.
2019

Innofactorin pitkän aikavälin kasvutarina on viimeisen parin vuoden aikana törmännyt useisiin operatiivisiin haasteisiin ja sijoitusprofiili muuttunut kasvuyhtiöstä käänneyhtiöksi. Yhtiö on kohdannut niin kansainvälistymisessä kuin kotimarkkinalla odottamattomia ja rajuja ongelmia, jotka kärjistyivät viime vuoden aikana. Yhtiön kriisiytyminen alkoi näyttää mahdolliselta, mutta vuoden 2019 alkupuolella olemme saaneet ensimmäiset konkreettiset merkit käänteestä ja tilanteen stabiloitumisesta.

Innofactor

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Inderes Yhtiöasiakas

Innofactor lyhyesti

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 500 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2015–2019 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 10 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi