Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Innofactor

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
10.2.
2023

Innofactorin liikevaihto sekä tulos kasvoivat hyvin ja olivat linjassa odotuksiimme. Lisäksi tilauskanta, liikevaihdon parantunut rakenne ja kommentit näkymistä lisäsivät luottamusta tuloskasvuun kuluvana vuonna. Ennustamme maltillista orgaanista kasvua lähivuosina ja kannattavuuden olevan isossa kuvassa ennallaan. Ennusteillamme osakkeen arvostuskuva (2023e P/E 10 ja EV/EBIT 9x) on nyt muuttunut houkuttelevaksi, erityisesti kun huomioidaan tuloskasvun vankempi pohja. 

Analyysi
26.10.
2022

Liikevaihto nousi vahvasti Q3:lla ja erityisesti orgaanisesti. Orgaaninen kasvu ei kuitenkaan laskutusasteiden noususta huolimatta tullut vivulla kannattavuuteen. Tulostaso ja trendi poistivat kuitenkin selkeimmät huolet tulosvaroituksesta. Saadut tilaukset pysyivät hyvällä tasolla, mikä antaa hyvää pohjaa liiketoiminnalle. Odotamme Innofactorilta maltillista tuloskasvua lähivuosina. Ennusteillamme osakkeen arvostuskuva on ennallaan (2022e P/E 11x ja EV/EBIT 10x), eikä riitä positiivisen näkemykseen osakkeesta, kun huomioidaan yhtiön tuloskasvun ja markkinan epävarmuus.

Analyysi
22.7.
2022

Liikevaihto laski ja jäi hieman odotuksista Q2:lla heikkojen laskutusasteiden ajamana. Samasta syystä tulos jäi selvästi ennusteista Q2:lla ja arvioimme tämän painavan vielä H2:ta sekä yhtiön jäävän tulosohjeistuksestaan. Positiivista raportissa oli henkilöstömäärän ja tilauskannan jatkunut kasvu, mikä antaa hyvän pohjan palata kestävälle kasvu-uralle haasteiden ratkottua. Ennusteillamme osakkeen arvostuskuva ei puolla positiivista näkemystä (2022e EV/EBIT 10x), erityisesti kun huomioidaan tuloskäänteen epävarmuus ja tulosvaroitusriski. 

Analyysi
28.6.
2022

Innofactorin tuloskäänne eteni vakuuttavasti pari vuotta Suomen liiketoiminnan vahvan vedon ajamana. Viime vuonna tuloskasvu pysähtyi ja nyt haetaan paluuta kasvu-uralle. Innofactor muokkasi viime vuonna organisaatiorakennetta ja tarkensi strategiaa tukemaan vahvempaa kasvua.

Analyysi
27.4.
2022

Liikevaihto laski ja jäi hieman odotuksista, mutta tulos oli linjassa odotuksiin. Positiivista raportissa oli, että henkilöstömäärä kääntyi kasvuun pitkästä aikaa. Henkilöstökehitys yhdessä hyvän tilauskannan kanssa antaa hyvän pohjan palata kestävälle kasvu-uralle ja positiiviselle kannattavuuskehitykselle. Hyvän kassavirran ja vahvistuneen taseen myötä yhtiöllä on hyvin liikkumavaraa strategian toteutukseen ja yritysostoihin. Ennusteillamme osakkeen arvostuskuva on näkemyksemme mukaan edelleen houkutteleva (2022e EV/EBIT 9x).

Analyysi
18.2.
2022

Vaikka yhtiön tulos säilyikin kasvussa, jäi se selvästi ennusteistamme. Tilauskanta ja tehostunut kulurakenne tukevat edelleen tuloskasvua, mitä yhtiön ohjeistus tyypilliseen tapaan myös odottaa. Kireä osaajamarkkina ja Ruotsin liiketoiminta rajoittavat kuitenkin edelleen kehitystä. Hyvän kassavirran ja vahvistuneen taseen myötä yhtiön riskiprofiili on parantunut. Ennusteillamme osakkeen arvostuskuva on näkemyksemme mukaan edelleen houkutteleva (2022e EV/EBIT 9x).

Analyysi
27.10.
2021

Toistamme Innofactorin lisää-suosituksen ja laskemme tavoitehinnan 1,8 euroon heijastellen ennustemuutoksia ja kuumaa osaajamarkkinaa. Innofactorin tuloskasvu jatkui 11 neljännestä peräkkäin, vaikka se jäi hienoisesti ennusteistamme. Tilauskanta ja tehostunut kulurakenne tukevat edelleen tuloskasvua, mutta myynnin pehmeys ja kuuma osaajamarkkina hidastavat kehitystä. Hyvänä jatkuneen tuloskasvun ja vahvistuneen taseen myötä yhtiön riskiprofiili on parantunut. Ennusteillamme osakkeen arvostuskuva on näkemyksemme mukaan edelleen houkutteleva (2022e EV/EBIT 10x). 

Analyysi
23.7.
2021

Innofactorin tuloskasvu jatkoi 10 neljännettä peräkkäin, vaikka se jäi hienoisesti ennusteistamme. Tilauskanta, tehostunut kulurakenne ja loppuvuonna vahvistuvat ulkomaan toiminnot tukevat edelleen tuloskasvun jatkumista H2:lla. Laskimme kuitenkin hieman ennusteita Suomen ja Ruotsin odotuksiamme pehmeämmän kehityksen myötä. Toisaalta hyvänä jatkuneen tuloskasvun ja vahvistuneen taseen myötä yhtiön riskiprofiili on parantunut. Ennusteillamme osakkeen arvostuskuva on näkemyksemme mukaan edelleen houkutteleva.

Analyysi
10.6.
2021

Innofactorin tuloskäänne on edennyt vakuuttavasti reilut kaksi vuotta ja tuonut esiin yhtiön Suomen liiketoiminnan vahvan tulospotentiaalin. Suomen liiketoiminta heijastelee arviolta jo lähes pitkän aikavälin 20 %:n kasvu ja 20 %:n EBITDA-% tavoitetasoa, mutta muut maat painavat kehitystä konsernitasolla. Yhtiö panostaa edelleen Pohjoismaiden toimintojen vahvistamiseen, jotta vahvempi ja kestävämpi kannattavan kasvun vaihe voi alkaa. Odotamme yhtiön kasvun kiihtyvän tänä vuonna ja pidemmällä tähtäimellä vahvempi kasvu vaati vetoapua myös muilta Pohjoismailta.

Analyysi
28.4.
2021

Innofactorin Q1-luvut ja raportti olivat kokonaisuudessa hyvin linjassa odotuksiimme. Tilauskanta, tehostunut kulurakenne, vahva Suomen toiminta ja loppuvuonna nousevat ulkomaan toiminnot tukevat edelleen tuloskasvun jatkumista myös vuonna 2021. Kurssinousun (~40 % edellisestä raportista) myötä osakkeen arvostus (2021e EV/EBIT 13x ja P/E 20x) hinnoittelee kuitenkin jo täysin ennustetun tuloskasvun.

Innofactor

ipo