Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Innofactor

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

30.06.2022 - 16:30

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
28.6.
2022

Innofactorin tuloskäänne eteni vakuuttavasti pari vuotta Suomen liiketoiminnan vahvan vedon ajamana. Viime vuonna tuloskasvu pysähtyi ja nyt haetaan paluuta kasvu-uralle. Innofactor muokkasi viime vuonna organisaatiorakennetta ja tarkensi strategiaa tukemaan vahvempaa kasvua.

Analyysi
27.4.
2022

Liikevaihto laski ja jäi hieman odotuksista, mutta tulos oli linjassa odotuksiin. Positiivista raportissa oli, että henkilöstömäärä kääntyi kasvuun pitkästä aikaa. Henkilöstökehitys yhdessä hyvän tilauskannan kanssa antaa hyvän pohjan palata kestävälle kasvu-uralle ja positiiviselle kannattavuuskehitykselle. Hyvän kassavirran ja vahvistuneen taseen myötä yhtiöllä on hyvin liikkumavaraa strategian toteutukseen ja yritysostoihin. Ennusteillamme osakkeen arvostuskuva on näkemyksemme mukaan edelleen houkutteleva (2022e EV/EBIT 9x).

Analyysi
18.2.
2022

Vaikka yhtiön tulos säilyikin kasvussa, jäi se selvästi ennusteistamme. Tilauskanta ja tehostunut kulurakenne tukevat edelleen tuloskasvua, mitä yhtiön ohjeistus tyypilliseen tapaan myös odottaa. Kireä osaajamarkkina ja Ruotsin liiketoiminta rajoittavat kuitenkin edelleen kehitystä. Hyvän kassavirran ja vahvistuneen taseen myötä yhtiön riskiprofiili on parantunut. Ennusteillamme osakkeen arvostuskuva on näkemyksemme mukaan edelleen houkutteleva (2022e EV/EBIT 9x).

Analyysi
27.10.
2021

Toistamme Innofactorin lisää-suosituksen ja laskemme tavoitehinnan 1,8 euroon heijastellen ennustemuutoksia ja kuumaa osaajamarkkinaa. Innofactorin tuloskasvu jatkui 11 neljännestä peräkkäin, vaikka se jäi hienoisesti ennusteistamme. Tilauskanta ja tehostunut kulurakenne tukevat edelleen tuloskasvua, mutta myynnin pehmeys ja kuuma osaajamarkkina hidastavat kehitystä. Hyvänä jatkuneen tuloskasvun ja vahvistuneen taseen myötä yhtiön riskiprofiili on parantunut. Ennusteillamme osakkeen arvostuskuva on näkemyksemme mukaan edelleen houkutteleva (2022e EV/EBIT 10x). 

Analyysi
23.7.
2021

Innofactorin tuloskasvu jatkoi 10 neljännettä peräkkäin, vaikka se jäi hienoisesti ennusteistamme. Tilauskanta, tehostunut kulurakenne ja loppuvuonna vahvistuvat ulkomaan toiminnot tukevat edelleen tuloskasvun jatkumista H2:lla. Laskimme kuitenkin hieman ennusteita Suomen ja Ruotsin odotuksiamme pehmeämmän kehityksen myötä. Toisaalta hyvänä jatkuneen tuloskasvun ja vahvistuneen taseen myötä yhtiön riskiprofiili on parantunut. Ennusteillamme osakkeen arvostuskuva on näkemyksemme mukaan edelleen houkutteleva.

Analyysi
10.6.
2021

Innofactorin tuloskäänne on edennyt vakuuttavasti reilut kaksi vuotta ja tuonut esiin yhtiön Suomen liiketoiminnan vahvan tulospotentiaalin. Suomen liiketoiminta heijastelee arviolta jo lähes pitkän aikavälin 20 %:n kasvu ja 20 %:n EBITDA-% tavoitetasoa, mutta muut maat painavat kehitystä konsernitasolla. Yhtiö panostaa edelleen Pohjoismaiden toimintojen vahvistamiseen, jotta vahvempi ja kestävämpi kannattavan kasvun vaihe voi alkaa. Odotamme yhtiön kasvun kiihtyvän tänä vuonna ja pidemmällä tähtäimellä vahvempi kasvu vaati vetoapua myös muilta Pohjoismailta.

Analyysi
28.4.
2021

Innofactorin Q1-luvut ja raportti olivat kokonaisuudessa hyvin linjassa odotuksiimme. Tilauskanta, tehostunut kulurakenne, vahva Suomen toiminta ja loppuvuonna nousevat ulkomaan toiminnot tukevat edelleen tuloskasvun jatkumista myös vuonna 2021. Kurssinousun (~40 % edellisestä raportista) myötä osakkeen arvostus (2021e EV/EBIT 13x ja P/E 20x) hinnoittelee kuitenkin jo täysin ennustetun tuloskasvun.

Analyysi
19.2.
2021

Innofactorin Q4-luvut olivat odotuksiamme paremmat. Tilauskanta, tehostunut kulurakenne, vahva Suomen toiminta ja paranevat ulkomaan toiminnot tukevat tuloskasvun jatkumista myös vuonna 2021. Nousseet ennusteemme ja vahvistunut tase huomioiden osakkeen arvostus (2021e EV/EBIT 10x) on hyvin maltillinen ja tarjoaa riskeihin nähden hyvin houkuttelevan tuotto-odotuksen. 

Analyysi
28.10.
2020

Innofactorin Q3-luvut oli pitkälti odotustemme mukaisia ja kommentit loppuvuodesta ja ensi vuodesta olivat rohkaisevia. Yhtiön tilauskanta, tehostunut kulurakenne ja vahva Suomen toiminta tukevat tuloskasvun jatkumista myös loppuvuonna ja vuonna 2021. Selkein riski tuloskasvulle on koronan paheneminen. Nousseet ennusteemme huomioiden osakkeen arvostus (2021e P/E 11x) on maltillinen ja tarjoaa riskeihin nähden edelleen hyvän tuotto-odotuksen. 

Analyysi
29.7.
2020

Innofactorin Q2-tulos ylitti jälleen ennusteemme ja tuloskäänne eteni koronasta huolimatta jo kuudetta neljännestä peräjälkeen. Yhtiön tilauskanta ja tehostunut kulurakenne tukee tuloskasvun jatkumista myös loppuvuonna ja selkein riski tämän katkaisemaan on koronan paheneminen. Nousseet ennusteemme huomioiden osakkeen arvostus (2020e P/E 11x) ja tuotto-odotus tarjoavat riskeihin nähden edelleen hyvän tuotto-odotuksen.. Yhtiön Q2-tulos ylitti jälleen ennusteemme ja tuloskäänne eteni koronasta huolimatta jo kuudetta neljännestä peräjälkeen.

Innofactor

ipo