Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Kemira

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Yhtiökuvaus

Kemira on maailman johtava kestavia kemikaaliratkaisuja runsaasti vetta kayttaville teollisuudenaloille valmistava yhtio. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta seka laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkasittelyyn seka oljy- ja kaasuteollisuuteen. Vuonna 2020 Kemiran liikevaihto oli noin 2,4 miljardia euroa ja henkiloston maara noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssa. 

 

Miksi sijoittaa Kemiraan:

1. Kannattavaa kasvua

Painopiste kannattavassa, kestavan kehityksen kasvussa. Operatiivinen kayttokateprosentti parani 17,9 %:iin ja operatiivinen liikevoitto 9,8 %:iin vuonna 2020.

2. Houkutteleva osinko

Kilpailykykyinen ja ajanmyota kasvava osinko. Osinkoehdotus osingon korotuksesta vuoden 2021 yhtiokokoukselle 0,58 euroa (0,56).

3. Vastuullinen sijoituskohde

Kemiran tavoitteena on olla johtava kestavan kehityksen kemiallisten ratkaisujen toimittaja vesi-intensiiville teollisuudenaloille. 

(englanniksi) (.pdf)

Kemiran paaomamarkkinapaiva

Kemiran paaomamarkkinapaiva on pidetty virtuaalisesti 19.11.2020. Katso englanninkielinen -tallenne!

Paaomamarkkinapaivan aikana Kemiran johto esitti, kuinka Kemiran kannattavuus on parantunut merkittavasti vuodesta 2017, jolloin edellinen paaomamarkkinapaiva pidettiin. Lisaksi molemmat liiketoiminnot antoivat paivityksen viimeisimmasta markkinakehityksesta ja mielenkiintoisimmista kasvumahdollisuuksista. Lisaksi kerroimme, miten vastuullisuus on avainasemassa Kemiran liiketoiminnoissa. Tuotteet ja ratkaisut, jotka vastaavat asiakkaidemme vastuullisuusvaatimuksia, ovat keskeinen osa Kemiran pitkan aikavalin strategiaa.

Sosiaalisessa media:

2020:

Katso Kemiran sijoittajasuhdejohtaja, Mikko Pohjalan, haastattelu vuoden 2020 tuloksesta: 

(.pdf)

(.pdf)

englanniksi (.pdf)

Tilaa Kemiran tiedotteet

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
31.3.
2021

Kemira Oyj
Pörssitiedote
31.3.2021 klo 11

Kemira Oyj:n 200 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Tiedotteet
24.3.
2021

Kemira Oyj, Pörssitiedote, 24.3.2021 klo 16.20

Kemira Oyj: Hallituksen valiokuntien kokoonpano

Kemira Oyj:n hallitus on tänään kokouksessaan valinnut keskuudestaan henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsenet.

Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Matti Kähkönen, Timo Lappalainen ja Jari Paasikivi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii Jari Paasikivi.

Tiedotteet
24.3.
2021

Kemira Oyj, Pörssitiedote, 24.3.2021 klo 14.10

Kemira Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päätökset

Tiedotteet
22.3.
2021

Kemira Oyj, Pörssitiedote, 22.3.2021 klo 19.15

Kemira Oyj julkaisee takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Tiedotteet
22.3.
2021

Kemira Oyj, Pörssitiedote, 22.3.2021 klo 19.10

Kemira Oyj laskee liikkeeseen 200 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Tiedotteet
22.3.
2021

Kemira Oyj, Pörssitiedote, 22.3. klo 9.45

KORJAUSTIEDOTE: Kemira Oyj julkistaa takaisinostotarjouksen alustavat tulokset

Tiedotteet
22.3.
2021

Kemira Oyj, Pörssitiedote, 22.3.2021 klo 8.30

Kemira Oyj julkistaa takaisinostotarjouksen alustavat tulokset

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Tiedotteet
15.3.
2021

Kemira Oyj, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot, 15.3.2021 klo 9.45

Kemira Oyj harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen vuonna 2022 erääntyvästä joukkovelkakirjalainastaan

Tiedotteet
4.3.
2021

Kemira Oyj, Johtohenkilöiden liiketoimet, 4.3.2021 klo 10.15

Kemira Oyj: Ilmoitus johtohenkilön liiketoimesta; Jukka Hakkila on vastaanottanut Kemiran osakkeita osakepohjaisen kannustinjärjestelmän mukaisesti

Tämä on markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukainen ilmoitus, että Jukka Hakkila on vastaanottanut Kemiran osakkeita osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään liittyen.  

Tarkemmat tiedot liiketoimesta ovat alla:

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Hakkila, Jukka
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: KEMIRA
LEI: 74370031Y7RK5H88CQ48

Tiedotteet
4.3.
2021

Kemira Oyj, Johtohenkilöiden liiketoimet, 4.3.2021 klo 10.15

Kemira Oyj: Ilmoitus johtohenkilön liiketoimesta; Matthew Pixton on vastaanottanut Kemiran osakkeita osakepohjaisen kannustinjärjestelmän mukaisesti

Tämä on markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukainen ilmoitus, että Matthew Pixton on vastaanottanut Kemiran osakkeita osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään liittyen.  

Tarkemmat tiedot liiketoimesta ovat alla:

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Pixton, Matthew
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: KEMIRA
LEI: 74370031Y7RK5H88CQ48

Kemira

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Kemira lyhyesti

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2019 Kemiran liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä yli 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi