Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Kempower

Analyytikko

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
6.5.
2022

Kempower on vastaanottanut tilauksen sähköautojen pikalatausratkaisujen toimittamisesta GreenCore EV Services -latausoperaattorille Yhdysvaltoihin. Toimitus sisältää Kempower S- ja C-Series -pikalatausratkaisuja ja ajoittuu vuosille 2022–2023. Ensimmäisen GreenCorelta vastaanotetun tilauksen arvo on noin 5 miljoonaa euroa.

Kempower Oyj, Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto, 6.5.2022 kello 12.00

Tiedotteet
6.5.
2022

Kempower Oyj, yhtiötiedote, 6.5.2022 klo 9.30

Tammikuu-maaliskuu 2022 lyhyesti (vertailuluvut suluissa tammi-maaliskuu 2021)

Tiedotteet
22.4.
2022

Kempower Oyj, Yhtiötiedote, 22.04.2022 klo 10.00

Kempowerin vuoden 2022 tulosjulkistusajankohdat ovat muuttuneet:

Tiedotteet
22.4.
2022

Kempower Oyj, Yhtiötiedote, sisäpiiritieto, 22.04.2022, klo 10.00

Kempowerin sähköajoneuvojen latausratkaisujen vahva kysyntä jatkui vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä vaikutti positiivisesti sekä Kempowerin liikevaihtoon, tilauskertymään että tilauskantaan. Sekä Pohjoismaat että muu Eurooppa olivat kasvun ajureina vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.

Tiedotteet
13.4.
2022

Kempower Oyj, Yhtiötiedote, 13.4.2022 klo 17:50

Kempower Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Kempower Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päätökset

Tiedotteet
18.3.
2022

Kempower Oyj, yhtiötiedote, yhtiökokouskutsu, 18.3.2022 klo 15:30

Tiedotteet
18.3.
2022

Kempower Oyj, Yhtiötiedote, 18.3.2022 klo 14:00

Kempowerin vuosikertomus 2021 on julkaistu tänään PDF-muodossa. Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen vuodelta 2021, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin 2021. Vuosikertomus on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

Tiedotteet
14.3.
2022

Kempower Oyj, Yhtiötiedote, 14.3.2022 klo 18:00

Kempowerin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle

 

Kempowerin palkitsemis- ja nimitystoimikunta ehdottaa Kempowerin varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022 seuraavaa:

 

Hallituksen jäsenten lukumäärä:

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän.

 

Hallituksen jäsenet:

Tiedotteet
1.3.
2022

Kempowerin (Kempower Oyj:n) hallitus on päättänyt perustaa uuden konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Kempower Oyj, Yhtiötiedote 1.3.2022 klo 10.00

Tiedotteet
25.2.
2022

Sähköajoneuvojen pikalatausratkaisujen tarjoaja Kempower toimittaa DC-pikalatausteknologiaa MINUSINES S.A. -yhtiön usealle sähköbussivarikolle Luxemburgiin. Tilauksen arvo on yli 2,5 miljoonaa euroa. Toimitus sisältää Kempower C- ja S-Series DC-pikalatausratkaisuja ja Kempower ChargEye -pilvipohjaisen taustajärjestelmän. Sähköbussien latausvarikot asennetaan vuoden 2022 aikana.

Kempower Oyj, Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto, 25.2.2022 klo 11:30 EET

Kempower

ipo