Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Lehto Group

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
31.3.
2021

Lehto Group Oyj
Pörssitiedote
31.3.2021 klo 13.00

Lehto Group Oyj:n hallitus on 31.3.2021 päättänyt, 14.4.2020 pidetyn yhtiökokouksen antamalla valtuutuksella, suunnatusta maksuttomasta osakeannista avainhenkilöstölle suunnatun kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Analyytikon kommentti
12.3.
2021

Lehto on valittu vastaamaan Vantaan Tikkurilaan sijoittuvan monitilatoimistorakennuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Lehdon urakkahinta toimitilan osalta on noin 58 MEUR ollen noin 10 % yhtiön liikevaihdon tasosta.

Tiedotteet
11.3.
2021

Lehto Group Oyj
Sisäpiiritieto
11.3.2021 klo 18.00

Lehto Group Oyj:n tytäryhtiö Lehto Tilat Oy on valittu vastaamaan Vantaan Tikkurilaan sijoittuvan monitilatoimistorakennuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta kokonaisvastuu-urakkana. Kilpailutus järjestettiin julkisena hankinta käyttäen neuvottelumenettelyä.

Tiedotteet
11.3.
2021

Pörssitiedote
Lehto Group Oyj
11.3.2021 klo 16.00

Lehto Group Oyj on julkaissut vuosikertomuksensa ja palkitsemisraportin vuodelta 2020. Vuosikertomus sisältää vuosikatsauksen, vastuullisuusraportin, tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Julkaisut löytyvät kokonaisuudessaan yhtiön www-sivuilta osoitteesta: www.lehto.fi/sijoittajille. Kieliversioista on tarjolla suomen ja englanninkieliset julkaisut.

Tiedostot löytyvät myös tämän tiedotteen liitteistä.

Inderes analyysi
19.2.
2021

Yhtiön Q4-tulos oli jo tappiollisen alkuvuoden jälkeen voitollinen, mikä nosti luottamustamme ennustamaamme tulosparannusta kohtaan. Liikevaihdon ja tuloksen ohjeistus jätti kuitenkin hieman varovaisen maun ja ihmeitä ei arviomme mukaan kannata vielä lyhyellä aikavälillä odottaa. Riskejä ja epävarmuustekijöitä pitävät yllä edelleen heikosti tuottavat projektit, markkinakehitys ja laskeva liikevaihto, vaikka oikeaan suuntaan yhtiö onkin menossa. Lähivuosien arvostus ei kuitenkaan näihin riskeihin nähden tarjoa mielestämme nousuvaraa.

Analyytikon kommentti
19.2.
2021

Toistamme Lehdon vähennä-suosituksen, mutta nostamme tavoitehintamme 1,50 euroon (aik. 1,20 euroa). Yhtiön Q4-tulos oli jo tappiollisen alkuvuoden jälkeen voitollinen, mikä nosti luottamustamme ennustamaamme tulosparannusta kohtaan.

Tiedotteet
18.2.
2021

LEHTO GROUP OYJ
PÖRSSITIEDOTE
18.2.2021 KLO 11.30

Lehto Group Oyj julkisti 18.2.2021 klo 7.30 tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2020. Suomenkielisen tilinpäätöstiedotteen pdf-liitteessä sivulla 22 olleessa taulukko-osion konsernitaseen lyhytaikaisissa varoissa riviotsikot ja numerot olivat sekoittuneet. Virhettä ei ole varsinaisessa tiedotteessa eikä englanninkielisessä tiedotteessa tai liitteessä.

Virheen korjaus ei vaikuta Lehto Group Oyj:n tulokseen, taseeseen tai tunnuslukuihin.

Korjatut konsernitaseen lyhytaikaiset varat:

[image]
 

Yhtiöjulkaisu
18.2.
2021
Analyytikon kommentti
18.2.
2021

Lehtdon liikevaihto laski voimakkaasti vertailukaudesta ja liikevoitto nousi ohjeistuksen mukaisesti jo voitolliseksi. Näkymät ja kommentit tulevasta kehityksestä olivat suhteellisen maltilliseen tulosparannukseen viittaavia, joka oli pieni pettymys.

Tiedotteet
18.2.
2021

Lehto Group Oyj
Pörssitiedote
18.2.2021 klo 8.00 (EET)

Lehto Group Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa konsernin avainhenkilöille tarkoitettua osakepohjaista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä ja sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä:

Lehto Group

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas

Lehto

Lehto on rakennusalan innovatiivinen uudistaja. Yhtiö rakentaa asuntoja, erilaisia toimitiloja ja hoivatiloja sekä kouluja. Lisäksi Lehto tekee putkiremontteja kerrostaloihin. Yhtiön tavoitteena on uudistaa toimialaa ja rakentaa entistä laadukkaammin, nopeammin ja kohtuuhintaisemmin. Lehdon tavassa rakentaa toistuvat rakentamisen megatrendit: teollinen esivalmistus, digitaalisuus ja ekologisuus.