Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Lehto Group

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
5.11.
2021

Yhtiön Q3-tulos laski rajusti tappiolle vastoin odotuksia. Vuosi 2021 tulee olemaan vielä yhtiölle heikko alhaisen liikevaihdon tason ja heikkokatteisten projektien vuoksi. Matalalla tasolla oleva tilauskanta ja alhaiset asuntoaloitukset eivät myöskään paranna lähivuosien kasvumahdollisuuksia lisäten tulosparannukseen liittyviä epävarmuustekijöitä. Riskejä pitävät yllä edelleen mahdolliset projektiongelmat, alan kustannuspaineiden nousu ja markkinan mahdollinen hidastuminen. Yhtiön arvostus ei laskeneilla ennusteilla ja kasvaneilla riskeillä ole mielestämme houkuttelevalla tasolla.

Inderes analyysi
19.10.
2021

Vuodesta 2021 uhkaa ohjeistuksen mukaan tulla edellisvuosien tapaan tappiollinen eikä loppua yhtiön ongelmille näy. Erityisesti yhtiön jatkuvat projektiongelmat lisäävät yhtiön tulostasoon liittyvää riskiä myös lähitulevaisuudessa. Meidän mielestämme nykyinen arvostuksen nousuvara ei enää kata kohonnutta riskiä.

Inderes analyysi
11.10.
2021

Laskimme ennusteitamme lähivuosille yhtiön vähäisten asuntoaloitusten vuoksi. Arviomme mukaan ensi vuoden tulostasoon liittyy epävarmuuksia niin ylärivin kuin alarivinkin perusteella. Alarivillä paineita lisää alan kustannuspaineet ja vielä heikkokatteiset projektit. Arvostus on kuitenkin laskenut jo hyvin maltilliseksi ja omaa merkittävää nousuvaraa tuloskäänteen edetessä edes kohtuullisesti oikeaan suuntaan. 

Inderes analyysi
13.8.
2021

Yhtiön Q2-tulos osoitti parantumista, mutta jäi vielä selvästi ennusteistamme. Vuosi 2021 tulee olemaan vielä yhtiölle heikko alhaisen liikevaihdon tason ja heikkokatteisten projektien vuoksi. Matalalla tasolla oleva tilauskanta ja alhaiset asuntoaloitukset eivät myöskään paranna lähivuosien kasvumahdollisuuksia lisäten tulosparannukseen liittyviä epävarmuustekijöitä. Riskejä pitää yllä edelleen mahdolliset projektiongelmat, alan kustannuspaineiden nousu ja markkinan mahdollinen hidastuminen.

Inderes analyysi
11.5.
2021

Lehto on kasvullaan ja kannattavuudellaan ollut viimeisen vuosikymmenen ajan alan parhaimpia yrityksiä, mutta viime vuosien suoritus on jäänyt pahasti jälkeen yhtiön sekä markkinoiden odotuksista. Ongelmavuosien jälkeen tulosta on saatu hiljalleen parannettua, mutta vauhti ja nykyinen taso on ollut pettymys. Keskittymällä yhtiön ydinosaamiseen toimitila- ja asuntorakentamisessa sekä strategisesti panostamalla teolliseen esivalmistukseen sekä puurakentamisen kehitykseen, yhtiö hakee kestävämpää operatiivista tulostasoa.

Inderes analyysi
7.5.
2021

Yhtiön Q1-tulos osoitti parantumista, mutta jäi vielä selvästi ennusteistamme. Kuluva vuosi tulee olemaan vielä yhtiölle heikko, eikä heikko tilauskanta ja alhaiset asuntoaloitukset paranna lähivuosien kasvumahdollisuuksia. Riskejä ja epävarmuustekijöitä pitävät yllä edelleen mahdolliset projektiongelmat, heikko tilauskanta sekä laskeva liikevaihto. Yhtiön arvostus hinnoittelee jo selkeää käännettä ja riski/tuottosuhde ei ole mielestämme houkuttelevalla tasolla.

Inderes analyysi
19.2.
2021

Yhtiön Q4-tulos oli jo tappiollisen alkuvuoden jälkeen voitollinen, mikä nosti luottamustamme ennustamaamme tulosparannusta kohtaan. Liikevaihdon ja tuloksen ohjeistus jätti kuitenkin hieman varovaisen maun ja ihmeitä ei arviomme mukaan kannata vielä lyhyellä aikavälillä odottaa. Riskejä ja epävarmuustekijöitä pitävät yllä edelleen heikosti tuottavat projektit, markkinakehitys ja laskeva liikevaihto, vaikka oikeaan suuntaan yhtiö onkin menossa. Lähivuosien arvostus ei kuitenkaan näihin riskeihin nähden tarjoa mielestämme nousuvaraa.

Inderes analyysi
19.11.
2020

Lehto Group julkisti keskiviikkona suunnittelemansa merkintäetuoikeusantinsa ehdot. Anti on kooltaan noin 20 MEUR, jossa lasketaan liikkeelle enintään noin 29 miljoonaa uutta osaketta 0,70 euron kappalehintaan. Osakeannin nettotuotot käytetään parantamaan Lehdon rahoitusasemaa sekä vahvistamaan yhtiön kykyä toteuttaa strategiaansa. ​

Inderes analyysi
13.11.
2020

Q3-tulos oli odotuksiamme heikompi tappioiden edelleen jatkuessa, vaikka parannusta vertailukauteen on saatu jo merkittävästi. Päivitetyistä strategian askelista ja tuloskehityksestä voi kuitenkin päätellä, että merkittävässä tuloskäänteessä kestää vielä usean vuoden ajan, mikä laski hieman ennusteitamme. Positiivista on kuitenkin, että taloudellinen tilanne pysyi vakaalla tasolla ja taseen tunnusluvut paranevat. Arvostus ei kuitenkaan tarjoa riskeihin nähden nousuvaraa ja potentiaaliin nojaaminen vaatii selkeitä näyttöjä paremmasta.

Inderes analyysi
14.8.
2020

Yhtiön liikevaihto kasvoi hieman, mutta tulos oli selkeästi odotuksiamme heikompi tappioiden edelleen jatkuessa. Parannusta vertailukauteen on kuitenkin saatu jo merkittävästi, vaikka tuloskäänne näyttäisi toteutuvan odotuksiamme hitaammin ja haastavia hankkeitakin vaikuttaisi vielä olevan. Taloudellinen tilanne pysyi vakaalla tasolla, mutta rahoituksen saatavuuden heikennyttyä, osakeanti näyttäisi olevan tarpeen normaalin liiketoiminnan pyörittämiseksi. Arvostus on mielestämme riskeihin nähden koholla ja mahdolliseen potentiaaliin nojaaminen vaatii selkeitä näyttöjä paremmasta.

Lehto Group

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas