Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Lehto Group

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
10.6.
2022

Lehdolla on ollut isoja haasteita projektien kustannusten kanssa ja tappiot jatkuvat myös vuonna 2022. Tappioiden myötä taloudellinen tilanne on myös heikentynyt selvästi ja yhtiö tekeekin useita järjestelyjä tilanteensa turvaamiseksi. Tämän vuoksi uudessa strategiassa keskitytään lähivuosina liiketoiminnan tervehdyttämiseen ja kasvu jää alhaiseksi. Arvostus on lähivuosille haastavalla tasolla ja riskit korkealla, minkä vuoksi emme näe osakkeen omistamista nyt houkuttelevana.

Analyysi
29.4.
2022

Q1-tulos oli isoilta osin pettymys ja yhtiön tulee hakea tukea eri tervehdyttämistoimista jatkaakseen liiketoiminnan kehitystä. Lehdolla on ollut isoja haasteita projektien kustannusten kanssa ja tappiot jatkuvat myös vuonna 2022. Tappioiden myötä taloudellinen tilanne on myös heikentynyt selvästi ja yhtiö tekikin useita järjestelyjä tilanteensa turvaamiseksi. Arvostus on lähivuosille haastavalla tasolla ja riskit korkealla, minkä vuoksi emme näe osakkeen omistamista nyt houkuttelevana.

Analyysi
18.2.
2022

Lehdolla on isoja haasteita projektien kustannusten kanssa ja tappiot jatkuvat ohjeistuksen mukaan myös vuonna 2022. Tappioiden myötä taloudellinen tilanne on myös heikentynyt selvästi ja laskelmiemme mukaan lisärahoitusta tarvitaan H1:n aikana. Arvostus on lähivuosille korkea ja riskit merkittäviä, minkä vuoksi näemme osakkeessa selkeää laskuvaraa.

Analyysi
31.1.
2022

Vuoden 2021 ennakkotiedot kertovat tuloksen jäävän merkittävästi tappiolle ja selvästi alle aikaisempien odotuksiemme. Osa tappioista selittynee markkinakehityksellä (kustannuspaineet, materiaalien saatavuus), mutta selvästi yhtiön projektinhallinnassakin on rakenteellisia ongelmia. Ongelmat eivät näytä korjaantuvan nopeasti, minkä vuoksi laskimme myös lähivuosien ennusteitamme. Matalalla tasolla oleva tilauskanta, projektiongelmat, kustannuspaineet ja tappioiden myötä kiristyvä taloudellinen tilanne pitävät riskitason erittäin korkeana eikä arvostus juuri tarjoa tukea lähivuosille.

Analyysi
5.11.
2021

Yhtiön Q3-tulos laski rajusti tappiolle vastoin odotuksia. Vuosi 2021 tulee olemaan vielä yhtiölle heikko alhaisen liikevaihdon tason ja heikkokatteisten projektien vuoksi. Matalalla tasolla oleva tilauskanta ja alhaiset asuntoaloitukset eivät myöskään paranna lähivuosien kasvumahdollisuuksia lisäten tulosparannukseen liittyviä epävarmuustekijöitä. Riskejä pitävät yllä edelleen mahdolliset projektiongelmat, alan kustannuspaineiden nousu ja markkinan mahdollinen hidastuminen. Yhtiön arvostus ei laskeneilla ennusteilla ja kasvaneilla riskeillä ole mielestämme houkuttelevalla tasolla.

Analyysi
19.10.
2021

Vuodesta 2021 uhkaa ohjeistuksen mukaan tulla edellisvuosien tapaan tappiollinen eikä loppua yhtiön ongelmille näy. Erityisesti yhtiön jatkuvat projektiongelmat lisäävät yhtiön tulostasoon liittyvää riskiä myös lähitulevaisuudessa. Meidän mielestämme nykyinen arvostuksen nousuvara ei enää kata kohonnutta riskiä.

Analyysi
11.10.
2021

Laskimme ennusteitamme lähivuosille yhtiön vähäisten asuntoaloitusten vuoksi. Arviomme mukaan ensi vuoden tulostasoon liittyy epävarmuuksia niin ylärivin kuin alarivinkin perusteella. Alarivillä paineita lisää alan kustannuspaineet ja vielä heikkokatteiset projektit. Arvostus on kuitenkin laskenut jo hyvin maltilliseksi ja omaa merkittävää nousuvaraa tuloskäänteen edetessä edes kohtuullisesti oikeaan suuntaan. 

Analyysi
13.8.
2021

Yhtiön Q2-tulos osoitti parantumista, mutta jäi vielä selvästi ennusteistamme. Vuosi 2021 tulee olemaan vielä yhtiölle heikko alhaisen liikevaihdon tason ja heikkokatteisten projektien vuoksi. Matalalla tasolla oleva tilauskanta ja alhaiset asuntoaloitukset eivät myöskään paranna lähivuosien kasvumahdollisuuksia lisäten tulosparannukseen liittyviä epävarmuustekijöitä. Riskejä pitää yllä edelleen mahdolliset projektiongelmat, alan kustannuspaineiden nousu ja markkinan mahdollinen hidastuminen.

Analyysi
11.5.
2021

Lehto on kasvullaan ja kannattavuudellaan ollut viimeisen vuosikymmenen ajan alan parhaimpia yrityksiä, mutta viime vuosien suoritus on jäänyt pahasti jälkeen yhtiön sekä markkinoiden odotuksista. Ongelmavuosien jälkeen tulosta on saatu hiljalleen parannettua, mutta vauhti ja nykyinen taso on ollut pettymys. Keskittymällä yhtiön ydinosaamiseen toimitila- ja asuntorakentamisessa sekä strategisesti panostamalla teolliseen esivalmistukseen sekä puurakentamisen kehitykseen, yhtiö hakee kestävämpää operatiivista tulostasoa.

Analyysi
7.5.
2021

Yhtiön Q1-tulos osoitti parantumista, mutta jäi vielä selvästi ennusteistamme. Kuluva vuosi tulee olemaan vielä yhtiölle heikko, eikä heikko tilauskanta ja alhaiset asuntoaloitukset paranna lähivuosien kasvumahdollisuuksia. Riskejä ja epävarmuustekijöitä pitävät yllä edelleen mahdolliset projektiongelmat, heikko tilauskanta sekä laskeva liikevaihto. Yhtiön arvostus hinnoittelee jo selkeää käännettä ja riski/tuottosuhde ei ole mielestämme houkuttelevalla tasolla.

Lehto Group

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas