Lehto Group
3410 sijoittajaa seuraa tätä yhtiötä
OSTO 2.12 ALIN 2.09 VAIHTO (KPL) 92 521
MYYNTI 2.12 YLIN 2.13 VAIHTO (VAL) 0,196 Milj. EUR

Haluaisitko nähdä Inderesin yhtiölle antamat suositukset ja tavoitehinnat?

Onko sinulla jo Inderes -tili? Kirjaudu sisään tästä.

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Tulevat tapahtumat

7
Mar
Osavuosikatsaukset

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Tyyppi: company_report
16.8.
2019

Lehdon Q2-tulos oli vielä aavistuksen matalia odotuksiamme heikompi, mutta isossa kuvassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Loppuvuodelle odotetaan paljon parempaa, mutta luottamus parannuksen suhteen on vielä heikolla pohjalla. Tappiolliset projektit jatkuvat pitkälle syksyyn painaen kannattavuusodotuksia ja epävarma markkinatilanne hidastaa projektien käynnistymistä. Lyhyellä aikavälillä riskit painavat osakkeessa potentiaalia enemmän arvostuksen säilyessä nykyiseen ja odottamaamme tuloskuntoon nähden vielä haastavana. 

Tyyppi: company_report
7.8.
2019

Lehto joutui eilen antamaan jo toisen tulosvaroituksen tänä vuonna. Tappiolliset projektit painuvat entistä enemmän tappiolle ja epävarma markkinatilanne hidastaa projektien käynnistymistä laskien liikevaihto-odotuksia. Liikevoitto painuu tänä vuonna tappiolle ja kestävään tulostasoon lähivuosille liittyvä epävarmuus rajaa osakkeen nousuvaraa. Arvostus säilyy nykyiseen ja odottamaamme tuloskuntoon nähden haastavana ja lisäksi mahdolliset epäedulliset rahoitusjärjestelyt (hybridi, osakeanti) laskevat osakkeen houkuttelevuutta lyhyellä aikavälillä. 

Tyyppi: company_report
29.5.
2019

Rakennusmarkkinoiden ennusteiden ja ilmapiirin heikentyminen yhdessä sektorin arvostustason laskun myötä laskee myös Lehdolle hyväksyttävää arvostustasoa. Lyhyellä aikavälillä osakkeeseen liittyvä epävarmuus nousee pidemmän aikavälin potentiaalin ohitse. Käypä arvo yhtiölle on nykyistä tasoa korkeammalla, mutta rakennusmarkkinan heikkous yhdistettynä yhtiön tulostason heikkouteen voi ajaa yhtiön vielä nähtyä pahempaan taloudelliseen tilanteeseen.

Tyyppi: company_report
10.5.
2019

Lehdon Q1-tulos oli surkea ja kuluvan vuoden ohjeistuksen lasku heikensi odotuksiamme selvästi. Heikko operatiivinen suorittaminen, lukuisat tappiolliset ongelmaprojektit, kysynnän lasku ja aikaisemmin hyvällä tasolle olleiden palvelualueiden orastava heikkous nostaa epävarmuustekijät uudelle tasolle. Luottamus yhtiöön on sulanut täysin eikä osakkeesta löydy selkeitä nousuajureita ennen kuin näkymät paranevat. Tuloskasvun puuttumisen ja epävarmuuden kasvun myötä arvostus nousee laskeneesta osakekurssista huolimatta hyvin haastavaksi.

Tyyppi: company_report
13.2.
2019

Nostamme suositustamme Q4-raportin jälkeen. Lehdon viime vuoden tulos oli heikko ja tämän vuoden ohjeistus näytti yhtiön selkeimmän kasvuvaiheen olevan ohi. Kasvuvaiheen hidastumisesta huolimatta yhtiöllä on mielestämme kohtuullisella suorituksella mahdollista päästä antamaansa ohjeistukseen. Arvostus on mielestämme taas laskenut kohtuuttoman alas ja tarjoaa nykyisillä, ohjeistuksen alalaidalla, olevilla ennusteillamme hyvän riski/tuottosuhteen.

Tyyppi: company_report
9.1.
2019

Laskemme Lehdon suosituksen vähennä-tasolle (aik. lisää) arvostuksen normalisoitumisen vuoksi. Osakemarkkinoihin, rakennussykliin ja yhtiön liiketoimintojen järjestelyihin liittyvät epävarmuustekijät ovat suuret ja aikaisempi riskien ylihinnoittelu on mielestämme nyt poistunut osakkeesta. Lehdon arvostustaso on mielestämme neutraalilla tasolla emmekä näe siinä nykyisillä tiedoilla nousuvaraa ennen kuin saamme konkreettisia näyttöjä kasvun kestävyydestä ja kannattavuustasosta sekä lisätietoja projektiongelmien laajuudesta.

Tyyppi: company_report
12.12.
2018

Nostamme Lehdon suosituksen lisää-tasolle (aik. vähennä) selvästi laskeneen osakekurssin myötä, mutta laskemme tavoitehintaamme markkinoihin ja yhtiön tulosparannukseen liittyvän epävarmuuden heikennettyä lähivuosien ennusteitamme. Yhtiön tappiollisiin liiketoimintoihin liittyvät riskit ovat suuret, mutta osakkeen matala tulos- ja volyymipohjainen arvostus yhdessä merkittävän verrokkidiskonton kanssa muodostaa osakkeelle jo houkuttelevan nousuvaran.

Tyyppi: company_report
5.11.
2018

Q3-raportti oli odotuksiimme nähden parempi ja nosti loppuvuoden osalta luottamusta yhtiön tuloskehitykseen. Odotamme tappiollisten projektien kustannusrasitteen poistuvan asteittain ensi vuonna, mutta rakennussuhdanteen hiipuminen pitää kannattavuuden paineessa. Osakkeen tulospohjainen arvostus lähivuosille on maltillinen ja verrokkeihin nähden houkutteleva, mutta yhtiön tulos- ja markkinakehitykseen liittyvät riskit antavat kuitenkin aihetta varovaisuuteen.

Tyyppi: company_report
22.10.
2018

Yhtiö antoi viime viikon lopulla parin liiketoimintayksikön rakenteellisten ongelmien kärjistymisen johdosta rajun tulosvaroituksen, mikä laski luottamustamme yhtiön tuloksentekokykyyn lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Näkyvyys yhtiön seuraavien vuosien tuloskehitykseen on yhtiön sisäisten ongelmien ja heikentyvän rakennussyklin myötä nyt erittäin heikko, ja emme näe osakkeen arvostuksessa enää nousupotentiaalia ennen kuin ongelmat ratkaistaan ja tuloskehitys kääntyy positiiviseksi.

Tyyppi: company_report
7.10.
2018

Yhtiö on lyhyen pörssihistoriansa aikana kasvanut liiketoimintamallinsa ansiosta toimialaa selvästi vahvemmin ja kannattavammin syklisillä rakennusmarkkinoilla. Viime vuosien rakennusmarkkinoiden noususuhdanteen ansiosta yhtiö on nyt kuitenkin alkanut kärsimään muiden rakennusyhtiöiden tavoin kannattavuusongelmista ja kasvukivuista. Yhtiön osakkeeseen ladatut kovat odotukset kohtasivat rakennussuhdanteen epävarmuuden ja nyt luottamuksen palauttamiseksi yhtiön on pystyttävä todistamaan omien kilpailuetujensa toimivuus markkinoille uudestaan.

Lehto Group

Lehto Group

Company page 06.07.2017 14:10 Lehto

Lehto Group on suomalainen rakennusalan konserni, joka keskittyy toiminnassaan kehittämäänsä talousohjatun rakentamisen toimintamallin hyödyntämiseen. Talousohjatussa rakentamisessa toteutus ja suunnittelu on integroitu kustannushyötyjen saavuttamiseksi. Lehdon kehittämät rakennusalan innovaatiot perustuvat modulaariseen toteutustapaan, jolla saavutetaan kustannushyötyjen lisäksi rakentamisen parempaa laatua. Modulaarisella toimintamallilla Lehto voi tarjota asiakkailleen nopean ja vaivattoman prosessin avaimet käteen -periaatteella suunnittelusta toteutukseen.

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas

Lehto

Lehto Group on suomalainen rakennusalan konserni, joka keskittyy toiminnassaan kehittämäänsä talousohjatun rakentamisen toimintamallin hyödyntämiseen. Talousohjatussa rakentamisessa toteutus ja suunnittelu on integroitu kustannushyötyjen saavuttamiseksi. Lehdon kehittämät rakennusalan innovaatiot perustuvat modulaariseen toteutustapaan, jolla saavutetaan kustannushyötyjen lisäksi rakentamisen parempaa laatua. Modulaarisella toimintamallilla Lehto voi tarjota asiakkailleen nopean ja vaivattoman prosessin avaimet käteen -periaatteella suunnittelusta toteutukseen. Lehdon ammattilaisilla on vuosikymmenten kokemus toimitilojen, asuntojen, hyvinvointitilojen ja muiden julkisten rakennusten rakentamisesta sekä korjausrakentamisesta.