Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Lehto Group

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisimmät videot

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
5.12.
2022

Lehto Group Oyj
Pörssitiedote 
5.12.2022 klo 19.00

Lehto Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Lehto siirtyy omasta pyynnöstään hallituksen puheenjohtajan roolista hallituksen jäseneksi 5.12.2022. Hallitus on valinnut keskuudestaan uudeksi puheenjohtajaksi Eero Sihvosen. Hallituksen muina jäseninä jatkavat Anne Korkiakoski, Helena Säteri ja Jani Nokkanen.

Eero Sihvosen siirtyessä hallituksen puheenjohtajaksi hallitus on valinnut tarkastusvaliokunnan uudeksi puheenjohtajaksi Anne Korkiakosken. Tarkastusvaliokunnan jäseninä toimivat Eero Sihvonen ja Hannu Lehto.

Tiedotteet
8.11.
2022

Lehto Group Oyj
Sisäpiiritieto
8.11.2022 klo 7.30

Lehto tiedotti 4.10.2022 varautuvansa rakennusalan heikentyviin markkinanäkymiin käynnistämällä sopeuttamistoimenpiteitä, joilla tavoitellaan yhteensä noin 6-7 miljoonan euron kustannussäästöjä vuodelle 2023. Osana toimenpiteitä yhtiö aloitti muutosneuvottelut, joiden tavoitteena on saavuttaa noin 80 henkilötyövuotta vastaavat säästöt.

Nyt muutosneuvottelut on saatettu päätökseen ja yhtiö toteuttaa noin 90 henkilötyövuotta vastaavat työsuhteiden päättämiset ja lomauttamiset.

Tiedotteet
27.10.
2022

Lehto Group Oyj
Pörssitiedote
27.10.2022 klo 7.30

Kolmas vuosineljännes eteni ennakoidun mukaisesti

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja tavanomaisesti julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot.

Yhteenveto 1-9/2022

Tiedotteet
4.10.
2022

Lehto Group Oyj
Sisäpiiritieto
4.10.2022 klo 8.30

Lehto varautuu rakennusalan heikentyviin markkinanäkymiin käynnistämällä sopeuttamistoimenpiteitä, joilla yhtiö tavoittelee yhteensä noin 6-7 miljoonan euron kustannussäästöjä vuodelle 2023. Valtaosan kustannussäästöistä arvioidaan syntyvän henkilöstökuluista.

Osana toimenpiteitä yhtiö aloittaa muutosneuvottelut, joiden tavoitteena on saavuttaa noin 80 henkilötyövuotta vastaavat säästöt. Neuvottelut eivät koske yhtiön rakennustyömaiden henkilöstöä.

Tiedotteet
30.9.
2022

Lehto Group Oyj
Johdon liiketoimet
30.9.2022 klo 13.00

Lehto Group Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Lehto Invest Oy

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(X) Oikeushenkilö

(1): Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Lehto, Hannu

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Lehto Group Oyj

LEI: 743700YEHY9I3ZDHNX66

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700YEHY9I3ZDHNX66_20220930121001_2

Tiedotteet
29.9.
2022

Lehto Group Oyj
Pörssitiedote
29.9.2022 klo 17.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, KANADAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Tiedotteet
4.8.
2022

Lehto Group Oyj
Puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2022
4.8.2022 klo 7.30

Rahoitusasema parani merkittävästi

Tämän puolivuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu IAS 34 -standardia. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia. Luvut sulkeissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta mainita.

Yhteenveto 1-6/2022

Tiedotteet
5.7.
2022

Lehto Group Oyj
Johdon liiketoimet
5.7.2022 klo 14.30

Lehto Group Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Tero Karislahti
Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Lehto Group Oyj
LEI: 743700YEHY9I3ZDHNX66
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 17685/5/4
____________________________________________

Tiedotteet
4.7.
2022

Lehto Group Oyj
Johdon liiketoimet
4.7.2022 klo 12.46

Lehto Group Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Korkiakoski, Anne

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Lehto Group Oyj

LEI: 743700YEHY9I3ZDHNX66

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700YEHY9I3ZDHNX66_20220704115337_4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2022-06-30

Kauppapaikka ei sovellu

Tiedotteet
4.7.
2022

Lehto Group Oyj
Johdon liiketoimet
4.7.2022 klo 12.45

Lehto Group Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Lehto Invest Oy

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(X) Oikeushenkilö

(1): Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Lehto, Hannu

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Lehto Group Oyj

LEI: 743700YEHY9I3ZDHNX66

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700YEHY9I3ZDHNX66_20220704114946_2

Lehto Group

ipo 

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas