Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Nurminen Logistics

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
17.3.
2023

Nurminen Logistics Oyj         Pörssitiedote  17.3.2023, klo 9.00

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 12. päivänä huhtikuuta 2023 kello 10.00 alkaen osoitteessa Satamakaari 24, 00980 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan kello 9.30.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen                

Tiedotteet
15.3.
2023

Nurminen Logistics Oyj                     Pörssitiedote                     15.3.2023 klo 8.30

Nurminen Logistics Oyj:n vuoden 2022 tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus on julkaistu. Tilinpäätös on julkaistu European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti.

Tiedotteet
6.3.
2023

Nurminen Logistics Oyj                                    Pörssitiedote 6.3.2023, klo 14.00
Strategisten kasvutavoitteiden saavuttamiseksi Nurminen Logistics Oyj täydentää johtoryhmäänsä nimittällä kaksi uutta johtoryhmän jäsentä.

Tiedotteet
2.3.
2023

Nurminen Logistics Oyj                                   Tilinpäätöstiedote  2.3.2023, klo 12.15
Nurminen Logistics Oyj korjaa 1.3.2023 klo 8.30 julkistettua tilinpäätöstiedotettaan. Keskeiset tiedot eivät ilmenneet tiedotetekstistä, jossa oli pelkästään maininta, että tiedote on julkaistu ja linkki yhtiön nettisivuille mistä tiedote on kokonaisuudessaan saatavilla. Tiedotteen liitteenä oli myös raportti kokonaisuudessaan.

Alla korjattu tiedote.

Analyysi
2.3.
2023

Nurminen Logisticsin eilen julkaisema H2-raportti oli ennakkotietojen yhteydessä annettujen operatiivisten tulosrivien ja ohjeistuksen myötä varsin yllätyksetön. Tiedossa ollutta ohjeistusta ja noin odotuksiemme mukaista raporttia peilaten ennustemuutokset jäivät kokonaisuutena vähäisiksi. 

Analyytikon kommentti
2.3.
2023

Nurminen Logisticsin eilen julkaisema H2-raportti oli ennakkotietojen yhteydessä annettujen operatiivisten tulosrivien ja ohjeistuksen myötä varsin yllätyksetön.

Analyytikon kommentti
1.3.
2023

Nurminen Logistics julkaisi aamulla H2-raporttinsa. Yhtiön julkaisemien ennakkotietojen myötä raportin pääluvut olivat jo tiedossa liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton osalta. Myös yhtiön kirjaamat kertakulut olivat odottamallamme tasolla.

Tiedotteet
1.3.
2023

Nurminen Logistics Oyj                            Tilinpäätöstiedote 1.3.2023, klo 8.30
Nurminen Logistics Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2022 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: https://www.nurminenlogistics.com/ajankohtaista/julkaisut/. Tilinpäätöstiedote on saatavilla myös tämän julkaisun liitteessä.
Vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus, palkitsemisraportti ja selvitys hallinnon ohjausjärjestelmästä julkaistaan keskiviikkona 15.3.2023 klo 8.30.

Nurminen Logistics Oyj

Analyytikon kommentti
28.2.
2023

Yhtiön julkistamien ennakkotietojen myötä raportin operatiiviset päärivit liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton osalta ovat jo tiedossa.

Analyysi
15.2.
2023

Nurminen Logistics tiedotti eilen saattaneensa päätökseen Operail Finland -yritysjärjestelyn. Lisäksi yhtiö antoi ennakkotietoja vuoden 2022 tuloksesta ja antoi ohjeistuksen vuodelle 2023, joka ylitti selvästi odotuksemme.

Nurminen Logistics

ipo 

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas