Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Remedy

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
2.6.
2022

Remedy rakentaa strategiansa seuraavaa kasvuloikkaa kehitteillä olevien 5 merkittävän pelihankkeen avulla. Tämä näkyy nousevina kustannuksina vuosina 2022-2023, mutta mahdollistaa merkittävän tuloskasvun erityisesti vuosina 2025-2026 kasvavien rojaltituottojen siivittämänä.

Analyysi
16.5.
2022

Remedyn Q1-tulos oli odotuksiamme vahvempi, mutta olennaisinta oli, että yhtiön kehitteillä olevat 5 merkittävää pelihanketta etenevät suunnitellusti.

Analyysi
14.2.
2022

Remedyn Q4-tulos oli odotustemme mukaisesti poikkeuksellisen vahva osittain ajoituksellisista tekijöistä johtuen. Yhtiön näkymien ja Vanguard-projektin Tencent-sopimuksen myötä vuosien 2023-2025 tuloskasvunäkymä alkaa tarkentua.

Analyysi
26.1.
2022

Lisäsimme tänään Mallisalkun omistuksia Kamuxissa (+2 %-yksikköä)  ja Remedyssä (+1 %-yksikkö). Molemmat ovat laskeneet voimakkaasti markkinamyllerryksessä, ja näemme nykyiset arvostustasot houkuttelevina. Lyhyellä aikavälillä kasvuosakkeet voivat kohdata vielä lisää kipua, mutta pitkäjänteiselle Mallisalkulle näemme tuotto-odotukset jo erittäin hyvinä. Kartoitamme aktiivisesti myös muita korjausliikkeen tarjoavia mahdollisuuksia.

Analyysi
15.11.
2021

Remedyn Q3-luvut jäivät selvästi odotuksistamme, mikä johtui kuitenkin lähinnä ajoituksellisista tekijöistä, ja oli muistutus yhtiön liiketoiminnan voimakkaasta heilunnasta neljännesten välillä.

Analyysi
14.9.
2021

Remedyn strategia ja pelihankkeet etenevät määrätietoisesti eteenpäin ja näkyvyys tulevien vuosien kasvuajureihin on tänä vuonna vahvistunut. Samalla yhtiön osake on jäänyt polkemaan paikoilleen, mikä tarjoaa mielestämme pitkää peliä pelaaville sijoittajille hyvän ostopaikan ennen uusien pelijulkaisujen tuomaa kasvuloikkaa. Lyhyen tähtäimen positiivisena ajurina näemme lokakuun 5. päivä julkaistavan Alan Wake Remastered (AWR) -pelin, joka hyvin todennäköisesti tulee olemaan tuottoisa projekti Remedylle.

Analyysi
16.8.
2021

Remedyn Q2-luvut olivat pitkälti odotustemme mukaisia ja yhtiön strategian ja peliprojektit etenevät suunnitellusti. Tämä antaa luottamusta sille, että nyt kehitteillä olevat hankkeet mahdollistavat yhtiölle seuraavan merkittävän kasvuloikan muutaman vuoden päästä. Vahvasti etenevän strategian ja uusien Control-projektien myötä näkyvyys Remedyn tulevien vuosien kasvuajureihin on taas astetta selkeämpi. Siten osakkeen arvostuksen suhteen voi entistä luottavaisemmin pelata pitkää peliä. 

Analyysi
12.5.
2021

Remedyn Q1-raportti oli isossa kuvassa odotustemme mukainen. Yhtiön kunnianhimoinen kasvustrategia etenee oikeilla urilla, ja emme ole tehneet ennusteisiimme olennaisia muutoksia. Hallituin riskein rakennetun ja hyvin johdetun moniprojektimallin sekä vahvan taloudellisen asemansa ansiosta Remedyn edellytykset luoda menestyspelejä ovat hyvät. Lisäksi suotuisat markkinatrendit auttavat yhtiötä kasvamaan tällä vuosikymmenellä merkittävästi nykyistä suuremmaksi pelitaloksi. Vahvasti eteenpäin kulkevan kasvutarinan vuoksi pelaamme osakkeen arvostuksen suhteen pitkää peliä.

Analyysi
8.4.
2021

Remedyn strategia siirtyi vuosina 2019-2020 moniprojektimallin onnistuneen ylösajon ja Control-pelin julkaisun myötä kannattavan kasvun vaiheeseen, jota yhtiö aikoo uudella 2021-2025 strategiakaudella kiihdyttää. Hallituin riskein rakennetun ja hyvin johdetun moniprojektimallin sekä vahvan taloudellisen asemansa ansiosta Remedyn edellytykset luoda menestyspelejä ovat hyvät. Lisäksi suotuisat markkinatrendit auttavat yhtiötä kasvamaan tällä vuosikymmenellä merkittävästi nykyistä suuremmaksi pelitaloksi.

Analyysi
14.2.
2021

Hallituin riskein rakennetun ja hyvin johdetun moniprojektimallin ansiosta Remedyn edellytykset luoda menestyspelejä ovat hyvät. Lisäksi suotuisat markkinatrendit auttavat yhtiötä kasvamaan tällä vuosikymmenellä merkittävästi nykyistä suuremmaksi pelitaloksi. Vahvasti eteenpäin kulkevan kasvutarinan vuoksi pelaamme osakkeen suhteen edelleen pitkää peliä, vaikka lyhyellä tähtäimellä arvostus näyttää kireältä.

Remedy

ipo