Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Remedy

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

12.11.2021 - 16:45

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
15.11.
2021

Remedyn Q3-luvut jäivät selvästi odotuksistamme, mikä johtui kuitenkin lähinnä ajoituksellisista tekijöistä, ja oli muistutus yhtiön liiketoiminnan voimakkaasta heilunnasta neljännesten välillä.

Inderes analyysi
14.9.
2021

Remedyn strategia ja pelihankkeet etenevät määrätietoisesti eteenpäin ja näkyvyys tulevien vuosien kasvuajureihin on tänä vuonna vahvistunut. Samalla yhtiön osake on jäänyt polkemaan paikoilleen, mikä tarjoaa mielestämme pitkää peliä pelaaville sijoittajille hyvän ostopaikan ennen uusien pelijulkaisujen tuomaa kasvuloikkaa. Lyhyen tähtäimen positiivisena ajurina näemme lokakuun 5. päivä julkaistavan Alan Wake Remastered (AWR) -pelin, joka hyvin todennäköisesti tulee olemaan tuottoisa projekti Remedylle.

Inderes analyysi
16.8.
2021

Remedyn Q2-luvut olivat pitkälti odotustemme mukaisia ja yhtiön strategian ja peliprojektit etenevät suunnitellusti. Tämä antaa luottamusta sille, että nyt kehitteillä olevat hankkeet mahdollistavat yhtiölle seuraavan merkittävän kasvuloikan muutaman vuoden päästä. Vahvasti etenevän strategian ja uusien Control-projektien myötä näkyvyys Remedyn tulevien vuosien kasvuajureihin on taas astetta selkeämpi. Siten osakkeen arvostuksen suhteen voi entistä luottavaisemmin pelata pitkää peliä. 

Inderes analyysi
12.5.
2021

Remedyn Q1-raportti oli isossa kuvassa odotustemme mukainen. Yhtiön kunnianhimoinen kasvustrategia etenee oikeilla urilla, ja emme ole tehneet ennusteisiimme olennaisia muutoksia. Hallituin riskein rakennetun ja hyvin johdetun moniprojektimallin sekä vahvan taloudellisen asemansa ansiosta Remedyn edellytykset luoda menestyspelejä ovat hyvät. Lisäksi suotuisat markkinatrendit auttavat yhtiötä kasvamaan tällä vuosikymmenellä merkittävästi nykyistä suuremmaksi pelitaloksi. Vahvasti eteenpäin kulkevan kasvutarinan vuoksi pelaamme osakkeen arvostuksen suhteen pitkää peliä.

Inderes analyysi
8.4.
2021

Remedyn strategia siirtyi vuosina 2019-2020 moniprojektimallin onnistuneen ylösajon ja Control-pelin julkaisun myötä kannattavan kasvun vaiheeseen, jota yhtiö aikoo uudella 2021-2025 strategiakaudella kiihdyttää. Hallituin riskein rakennetun ja hyvin johdetun moniprojektimallin sekä vahvan taloudellisen asemansa ansiosta Remedyn edellytykset luoda menestyspelejä ovat hyvät. Lisäksi suotuisat markkinatrendit auttavat yhtiötä kasvamaan tällä vuosikymmenellä merkittävästi nykyistä suuremmaksi pelitaloksi.

Inderes analyysi
14.2.
2021

Hallituin riskein rakennetun ja hyvin johdetun moniprojektimallin ansiosta Remedyn edellytykset luoda menestyspelejä ovat hyvät. Lisäksi suotuisat markkinatrendit auttavat yhtiötä kasvamaan tällä vuosikymmenellä merkittävästi nykyistä suuremmaksi pelitaloksi. Vahvasti eteenpäin kulkevan kasvutarinan vuoksi pelaamme osakkeen suhteen edelleen pitkää peliä, vaikka lyhyellä tähtäimellä arvostus näyttää kireältä.

Inderes analyysi
10.12.
2020

Remedyn tiimin kyky luoda laadukkaita pelejä tehokkaasti, suotuisat markkinatrendit ja houkutteleva asema arvoketjussa tarjoavat yhtiölle erittäin hyvät edellytykset kasvaa merkittävästi nykyistä suuremmaksi pelitaloksi tällä vuosikymmenellä. Vahvan kasvutarinan valossa osakkeen lyhyellä tähtäimellä kireältä näyttävä arvostus ei mielestämme vielä koidu ongelmaksi pitkää peliä pelaavalle sijoittajalle.

Inderes analyysi
27.10.
2020

Remedyn osalta uutisvirta on ollut H1-tulosjulkistuksen jälkeen melko hiljaista, mikä on yhtiön liiketoimintamalli ja kehitysvaihe huomioiden tässä vaiheessa aivan luonnollista. Samaan aikaan myös kovin innostus osakkeen ympärillä on hieman laantunut, mikä on näkynyt viime aikoina kurssilaskuna. Tämän myötä osakkeen arvostus alkaa näyttää jälleen kohtuulliselta yhtiön vahvan pitkän aikavälin kasvutarinan valossa ja puoltaa ostojen jatkamista osakkeen suhteen.

Inderes analyysi
16.8.
2020

Remedyn H1-raportti oli odotetun hyvä ja yhtiön tuloskasvunäkymä on vahva useiksi vuosiksi eteenpäin moniprojektimalliin nojaavan strategian siirryttyä viime vuonna kasvuvaiheeseen. Keväällä solmitun poikkeuksellisen suotuisan Epic-sopimuksen jälkeen sijoittajat ovat selvästi ymmärtäneet Remedyn pitkän aikavälin kasvupotentiaalin, mikä on näkynyt viime aikojen voimakkaana kurssirallina. Tämän seurauksena osakkeen arvostustaso on kiristynyt merkittävästi ja sitä kautta odotukset tulevien pelien menestyksen suhteen ovat nousseet selvästi.

Inderes analyysi
21.4.
2020

Remedyn osakkeen arvostus on noussut viime viikkoina mielestämme oikeutetusti, kun huomioidaan yhtiön Epic Gamesin kanssa solmima ehdoiltaan poikkeuksellisen suotuisa julkaisusopimus, joka madalsi osakkeen riskitasoa ja paransi näkyvyyttä yhtiön tulevien vuosien tulovirtoihin. Lisäksi koronakriisin tuoma kysyntäpiikki pelialalle on heijastunut viime viikkoina sektorin arvostustasoihin positiivisesti. Remedyn tuloskasvunäkymä on vahva useiksi vuosiksi eteenpäin moniprojektimalliin nojaavan strategian siirryttyä viime vuonna kasvuvaiheeseen ja markkinatrendien ollessa suotuisia yhtiölle.

Remedy