Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Robit

Analyytikko

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
25.3.
2021

ROBIT OYJ            PÖRSSITIEDOTE                25.3.2021 KLO 16.30

ROBIT OYJ:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 

Robit Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2021 valittu hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenet henkilöstövaliokuntaan, työvaliokuntaan ja tarkastusvaliokuntaan.

Hallitus valitsi Harri Sjöholmin hallituksen puheenjohtajaksi ja Mammu Kaarion varapuheenjohtajaksi. Hallituksen sihteeriksi hallitus valitsi Asianajotoimisto Borenius Oy:n asianajajan, Jari Gaddin.

Tiedotteet
25.3.
2021

ROBIT OYJ        PÖRSSITIEDOTE        25.3.2021 KLO 15.30
           
ROBIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 

Tänään 25.3.2021 pidetty Robit Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti seuraavat asiat:

1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

2. Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2020 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

3. Vastuuvapaudesta päättäminen

Yhtiöjulkaisu
26.2.
2021
Tiedotteet
26.2.
2021

ROBIT OYJ        PÖRSSITIEDOTE          26.2.2021 KLO 12.00

ROBIT OYJ:N VUOSIKERTOMUS, SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PALKITSEMISRAPORTTI VUODELTA 2020 ON JULKAISTU

Tiedotteet
18.2.
2021

ROBIT OYJ        PÖRSSITIEDOTE        18.2.2021 KLO 14.00
           
KUTSU ROBIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Tiedotteet
18.2.
2021

ROBIT OYJ        LEHDISTÖTIEDOTE          18.2.2021 KLO 11.15

ROBIT OYJ TILINPÄÄTÖS 1.1.–31.12.2020: LIIKEVAIHTO, KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA PARANIVAT POIKKEUKSELLISISTA AJOISTA HUOLIMATTA

Vuonna 2020 Robitin liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 11 prosenttia COVID-19-pandemian aiheuttamista rajoituksista huolimatta. Myös kannattavuus ja kassavirta kehittyivät poikkeuksellisessa toimintaympäristössä hyvin.

Tiedotteet
18.2.
2021

ROBIT OYJ             PÖRSSITIEDOTE                  18.2.2021 KLO 11.00

ROBIT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2020: LIIKEVAIHTO, KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA PARANIVAT POIKKEUKSILLISISTA AJOISTA HUOLIMATTA

Tekstissä katsauskaudella tai vuoden viimeisellä neljänneksellä viitataan ajalle 1.10.–31.12.2020 (Q4) ja tammi-joulukuulla viitataan ajanjaksoon 1.1.–31.12.2020. Vastaavan ajanjakson tiedot vuodelta 2019 on esitetty sulkeissa. Prosenttiluvut on laskettu tuhansista euroista.

1.10.–31.12.2020 lyhyesti

Tiedotteet
4.2.
2021

ROBIT OYJ        LEHDISTÖTIEDOTE          4.2.2021 KLO 12.00

ROBIT OYJ JULKAISEE VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN 18.2.2021 KLO 11.00

Tilinpäätöstiedote

Robit Oyj julkaisee vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteen torstaina 18.2.2021 klo 11.00. Tiedote on saatavilla julkaisun jälkeen yhtiön kotisivuilla www.robitgroup.com.

Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

Tiedotteet
18.1.
2021

ROBIT OYJ        PÖRSSITIEDOTE        18.1.2021 KLO 14.00
                     
ROBIT OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2021

Robit Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on valmistellut hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Tiedotteet
14.1.
2021

ROBIT OYJ        PÖRSSITIEDOTE        14.1.2021 KLO 14.00
                     
ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

Robit Oyj on vastaanottanut 14.1.2021 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Fondita Rahastoyhtiö Oy:ltä.

Yhtiön saamien tietojen mukaan Fondita Nordic Micro Cap -sijoitusrahaston omistusosuus Robit Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on laskenut alle viiden (5) prosentin 13.1.2021.

Fondita Nordic Micro Cap -sijoitusrahaston osuus ilmoituksen mukaan:

Robit

Robit

Robit on globaali porauksen kulutusosia myyvä ja valmistava kasvuyhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita kaivosteollisuuden, maanalaisen rakentamisen, kaivonporauksen sekä rakentamisen ja urakoinnin tarpeisiin. Voimakkaasti kansainvälistyneen yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer ja Down the Hole. Yhtiöllä on maailmalla 13 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä.