Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Robit
2212 sijoittajaa seuraa tätä yhtiötä
Yhtiö ei ole seurannassa. Katso kaikki yhtiöt tästä.
OSTO 2.02 ALIN 2.02 VAIHTO (KPL) 34 370
MYYNTI 2.04 YLIN 2.05 VAIHTO (VAL) 0,070 Milj. EUR

Haluaisitko nähdä Inderesin yhtiölle antamat suositukset ja tavoitehinnat?

Onko sinulla jo Inderes -tili? Kirjaudu sisään tästä.

Tulevat tapahtumat

6
Elo
Osavuosikatsaukset

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tyyppi: stock_exchange_release
26.6.
2020

ROBIT OYJ        PÖRSSITIEDOTE        26.6.2020 KLO 15.00
                     
MUUTOS ROBIT OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄSSÄ

Robit Oyj:lle on 25.6.2020 palautunut 2 000 omaa osaketta. Osakkeet oli myönnetty yhtiön pitkäaikaisen osakeperusteisen kannustinohjelman osallistujalle. Osakkeet ovat palautuneet yhtiölle osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti avainhenkilön työsuhteen päättymisen johdosta.

Robit Oyj:n hallussa on palautuksen jälkeen 152 793 omaa osaketta.

ROBIT OYJ
Arto Halonen

Tyyppi: stock_exchange_release
23.6.
2020

ROBIT OYJ        JOHDON LIIKETOIMET        23.6.2020 KLO 11.15
                     
ROBIT OYJ: JOHDON LIIKETOIMET

Robit Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Halonen, Arto
Asema: Talousjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Robit Oyj
LEI: 743700NRL9EH2FLPH480

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700NRL9EH2FLPH480_20200623094630_3
____________________________________________

Tyyppi: stock_exchange_release
23.6.
2020

ROBIT OYJ        JOHDON LIIKETOIMET        23.6.2020 KLO 11.00
                     
ROBIT OYJ: JOHDON LIIKETOIMET

Robit Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Rinne Jaana
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Robit Oyj
LEI: 743700NRL9EH2FLPH480

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700NRL9EH2FLPH480_20200623092938_3
____________________________________________

Tyyppi: stock_exchange_release
23.6.
2020

ROBIT OYJ        PÖRSSITIEDOTE        23.6.2020 KLO 9.00
                     
ROBIT OYJ:N AVAINHENKILÖILLE SUUNNATUN OSAKEANNIN LOPPUTULOS

Robit Oyj:n hallitus päätti 11.6.2020 suunnatusta osakeannista yhtiön avainhenkilöille pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi, jossa yhtiön avainhenkilöiden merkittäväksi tarjottiin yhteensä enintään 96 500 yhtiön uutta osaketta.

Tyyppi: stock_exchange_release
17.6.
2020

ROBIT OYJ        PÖRSSITIEDOTE        17.6.2020 KLO 13.00
                     
ROBIT OYJ:N RAHOITUSSOPIMUS UUDISTETTU

Robit Oyj on sopinut päärahoittajapankkinsa kanssa 24,5 MEUR lainojensa uudelleenjärjestelyistä.

Uuden sopimuksen mukaan yhtiön vuosina 2020 ja 2021 erääntyvien nykyisten lainojen (yhteensä noin 17,0 miljoonaa euroa) osalta lainojen takaisinmaksua lykätään vuodella eteenpäin, jolloin lainat erääntyvät 30.6.2022.

Tyyppi: stock_exchange_release
11.6.
2020

ROBIT OYJ        PÖRSSITIEDOTE        11.6.2020 KLO 16.30
                     
ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

Robit Oyj on vastaanottanut 10.6.2020 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Athanase Industrial Partnerilta.

Yhtiön saamien tietojen mukaan Athanase Industrial Partnerin omistusosuus Robit Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on laskenut alle viiden (5) prosentin 9.6.2020.

Athanase Industrial Partnerin osuus ilmoituksen mukaan:

Tyyppi: stock_exchange_release
11.6.
2020

ROBIT OYJ        PÖRSSITIEDOTE        11.6.2020 KLO 13.30
                     
ROBIT OYJ:N OSAKEPOHJAINEN AVAINHENKILÖIDEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ – SUUNNATTU OSAKEANTI

Robit Oyj:n hallitus on 11.6.2020 päättänyt suunnatusta osakeannista yhtiön avainhenkilöille pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Osakeantipäätös perustuu yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen sekä hallituksen 25.3.2020 tekemään päätökseen osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä yhtiön avainhenkilöille.

Tyyppi: stock_exchange_release
7.5.
2020

ROBIT OYJ        PÖRSSITIEDOTE        7.5.2020 KLO 11.10
                     
CFO, ILKKA MIETTINEN JÄTTÄÄ TEHTÄVÄNSÄ ROBITISSA

Robit Oyj:n CFO, Ilkka Miettinen on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta ja jättää tehtävänsä heti. Miettinen on toiminut Robit Oyj:n palveluksessa sekä johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2017.

Arto Halonen toimii yhtiön CFO:na ja toimitusjohtajan varamiehenä tästä päivästä lähtien. Yhtiön Group Controllerina jatkaa edelleen Ville Peltonen.

Tyyppi: stock_exchange_release
23.4.
2020

ROBIT OYJ                 PÖRSSITIEDOTE                  23.4.2020 KLO 16.10

KORJAUS: ROBIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2020: LIIKEVAIHTO JA SAADUT TILAUKSET KASVOIVAT

Robit korjaa ja täydentää suomenkielisen osavuosikatsauksen liikevaihtotaulukoissa olevia tietoja.
Taulukkoon on lisätty muutosprosentti sekä liiketoimintayksikökohtaiseen että markkina-aluekohtaiseen tietoon. Lisäksi markkina-aluekohtaisen taulukon Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka -markkina-alueen liikevaihto koko vuoden 2019 osalta on korjattu.

Tyyppi: stock_exchange_release
23.4.
2020

ROBIT OYJ              LEHDISTÖTIEDOTE             23.4.2020 klo 11.15

Robit Oyj, 1.1. – 31.3. 2020:
ROBITIN LIIKEVAIHTO JA SAADUT TILAUKSET KASVOIVAT

Robitin alkuvuoden 2020 kehitys oli vakaata ja yhtiön odotusten mukaista. Yhtiö jatkoi systemaattista työtä kohti pitkän tähtäimen strategisia tavoitteitaan. Koronapandemian nopean maailmanlaajuisen leviämisen vaikutukset yhtiön tuotteiden kysyntään olivat katsauskaudella vähäiset.

Robit

Robit

Robit Oyj valmistaa korkealaatuisia porakruunuja kallion louhintaan sekä putkitusteriä maaporaukseen. Yhtiö on alan ainoa kotimainen valmistaja ja markkinajohtaja Suomessa. Robitin tuotteita viedään yli 115 maahan.