Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Robit

Analyytikko

Tulevat tapahtumat

18
Hel
Tilinpäätöstiedotteet

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
18.1.
2021

ROBIT OYJ        PÖRSSITIEDOTE        18.1.2021 KLO 14.00
                     
ROBIT OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2021

Robit Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on valmistellut hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Tiedotteet
14.1.
2021

ROBIT OYJ        PÖRSSITIEDOTE        14.1.2021 KLO 14.00
                     
ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

Robit Oyj on vastaanottanut 14.1.2021 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Fondita Rahastoyhtiö Oy:ltä.

Yhtiön saamien tietojen mukaan Fondita Nordic Micro Cap -sijoitusrahaston omistusosuus Robit Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on laskenut alle viiden (5) prosentin 13.1.2021.

Fondita Nordic Micro Cap -sijoitusrahaston osuus ilmoituksen mukaan:

Tiedotteet
23.12.
2020

ROBIT OYJ        JOHDON LIIKETOIMET        23.12.2020 KLO 12.35
                     
ROBIT OYJ: JOHDON LIIKETOIMET

Robit Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Lehtonen, Tommi
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Robit Oyj
LEI: 743700NRL9EH2FLPH480

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700NRL9EH2FLPH480_20201223102933_3
____________________________________________

Tiedotteet
23.12.
2020

ROBIT OYJ        JOHDON LIIKETOIMET        23.12.2020 KLO 12.30
                     
ROBIT OYJ: JOHDON LIIKETOIMET

Robit Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Halonen, Arto
Asema: Talousjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Robit Oyj
LEI: 743700NRL9EH2FLPH480

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700NRL9EH2FLPH480_20201223100311_3
____________________________________________

Tiedotteet
23.12.
2020

ROBIT OYJ        JOHDON LIIKETOIMET        23.12.2020 KLO 12.25
                     
ROBIT OYJ: JOHDON LIIKETOIMET

Robit Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Sjöholm, Harri
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Robit Oyj
LEI: 743700NRL9EH2FLPH480

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700NRL9EH2FLPH480_20201223100518_3
____________________________________________

Tiedotteet
23.12.
2020

ROBIT OYJ        JOHDON LIIKETOIMET        23.12.2020 KLO 12.20
                     
ROBIT OYJ: JOHDON LIIKETOIMET

Robit Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Kuitunen, Mikko
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Robit Oyj
LEI: 743700NRL9EH2FLPH480

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700NRL9EH2FLPH480_20201223102814_3
____________________________________________

Tiedotteet
23.12.
2020

ROBIT OYJ        JOHDON LIIKETOIMET        23.12.2020 KLO 12.15
                     
ROBIT OYJ: JOHDON LIIKETOIMET

Robit Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Kaario, Mammu
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Robit Oyj
LEI: 743700NRL9EH2FLPH480

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700NRL9EH2FLPH480_20201223100920_3
____________________________________________

Tiedotteet
23.12.
2020

ROBIT OYJ        JOHDON LIIKETOIMET        23.12.2020 KLO 12.10
                     
ROBIT OYJ: JOHDON LIIKETOIMET

Robit Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Gran, Kim
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Robit Oyj
LEI: 743700NRL9EH2FLPH480

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700NRL9EH2FLPH480_20201223100806_4
____________________________________________

Tiedotteet
23.12.
2020

ROBIT OYJ        JOHDON LIIKETOIMET        23.12.2020 KLO 12.05
                     
ROBIT OYJ: JOHDON LIIKETOIMET

Robit Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Reponen, Hannu-Kalle
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Robit Oyj
LEI: 743700NRL9EH2FLPH480

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700NRL9EH2FLPH480_20201223100652_3
____________________________________________

Tiedotteet
23.12.
2020

ROBIT OYJ        JOHDON LIIKETOIMET        23.12.2020 KLO 12.00
                     
ROBIT OYJ: JOHDON LIIKETOIMET

Robit Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Leskelä, Anne
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Robit Oyj
LEI: 743700NRL9EH2FLPH480

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700NRL9EH2FLPH480_20201223095625_4
____________________________________________

Robit

Robit

Robit on globaali porauksen kulutusosia myyvä ja valmistava kasvuyhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita kaivosteollisuuden, maanalaisen rakentamisen, kaivonporauksen sekä rakentamisen ja urakoinnin tarpeisiin. Voimakkaasti kansainvälistyneen yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer ja Down the Hole. Yhtiöllä on maailmalla 13 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä.